Naša nazočnost - BiH, HR
 
 
 
SAMOSTANI


BADIJA Samostan Uznesenja BDM

pp 102
20 260 KORČULA
tel.: +385-20-712-566
tel.: +385-20-711-561


HUMAC – Samostan i župa sv. Ante

Trg Sv. Ante 1
88 320 LJUBUŠKI
tel.: (039) 833-000; 830-970
faks: (039) 830-992

samostan@humac.ba
zupni.ured@humac.ba


KONJIC
Samostan i župa sv. Ivana Krstitelja

Omladinska 1
88 400 KONJIC
tel./faks: (036) 730-653


MOSTAR – Samostan i župa sv. Petra i Pavla

Franjevačka 1, pp 153
88 000 MOSTAR
tel./faks: (036) 319-688
faks: (036) 334-231


SLANO
– Samostan Sv. Jeronima

Slanskih pomoraca 4
20 232 SLANO
tel./faks: +385-20-871-277


ŠIROKI BRIJEG – Samostan i župa Uznesenja BDM

Kardinala A. Stepinca 14
88 220 ŠIROKI BRIJEG

tel.: (039) 702-900
samostan-faks: (039) 702-935
župni ured-faks: (039) 702-936


TOMISLAVGRAD Samostan sv. Ćirila i Metoda,
župa sv. Mihovila Arkanđela

Trg fra Mije Čuića 1
80 240 TOMISLAVGRAD
tel.: (034) 352-091; 352-447
faks: (034) 352-808


ZAGREB Samostan Bezgrješnog začeća BDM

Avenija Gojka Šuška 2
10 040 ZAGREB-DUBRAVA
tel.:  00385-1-29-11-931
faks: 00385-1-29-11-935REZIDENCIJE


ČERIN – Rezidencija i župa Sv. Stjepana

88 265 ČERIN
tel./faks: (036) 652-139
zupni.ured-cerin@tel.net.ba


ČITLUK – Rezidencija i župa Krista Kralja

88 260 ČITLUK
tel.:   (036) 643-710; 642-540
faks: (036) 640-018

zupa.citluk@tel.net.ba


DRINOVCI – Rezidencija i župa Sv. Mihovila Arkanđela

88 344 DRINOVCI
tel.:   (039) 672-425
faks: (039) 672-572


POSUŠJE – Župa Bezgrješnog Začeća BDM

88 240 POSUŠJE
tel.:   (039) 681-052
faks: (039) 680-791KUĆE


BUKOVICA – Župa Sv. Franje Asiškog

80 243 MESIHOVINA
tel./faks: (034) 368-418


GORANCI – Župa Uznesenja BDM)

88 000 MOSTAR
tel.: (036) 381-102


GORICA – Župa Sv. Stjepana

88 345 SOVIĆI
tel.: (039) 670-294

zupni.ured.gorica@tel.net.ba


GRADNIĆI – Župa Sv. Blaža

88 260 ČITLUK
tel./faks: (036) 642-006


IZBIČNO – Župa Sv. Josipa radnika

 

88 220 ŠIROKI BRIJEG
tel.: (039) 719-500


KLOBUK – Župa Sv. Marka

88 324 KLOBUK
tel./faks: (039) 845-096


KOČERIN – Župa Sv. Petra i Pavla

88 226 KOČERIN
tel.: (039) 711-300


KONGORA – Župa Presvetog Srca Isusova

80 244 KONGORA
tel.: (034) 365-600
tel./faks: (034) 365-755
zupni.ured.kongora@tel.net.ba


LJUTI DOLAC – Župa Sv. Ane

88 223 LJUTI DOLAC
tel./faks: (039) 713-169


MEĐUGORJE – Župa Sv. Jakova apostola

Gospin trg 1
88 266 MEĐUGORJE
tel. (036) 650-206; 650-310 i 651-333
faks: (036) 651-444


PLAŠKI – Župa Sv. Ane / SABORSKO – Župa Sv. Ivana Nepomuka

Saborčanska 2
47 304 PLAŠKI
tel.: +385-47-573-353
faks: +385-47-801-783


POLJA – MASNA LUKA - Kapelanija Sv. Ilije proroka

p.p. 42
88 240 POSUŠJE
tel./faks: (039) 718-100


POSUŠKI GRADAC – Župa Sv. Franje Asiškog

88 243 BROĆANAC
tel.: (039) 694-321


RAKITNO – Župa Sv. Ivana Nepomuka

88 245 RAKITNO
tel.: (039) 692-126
faks: (039) 692-533


RASNO – Župa Sv. Franje Asiškog

88 342 DUŽICE
tel.: (039) 712-111


ROŠKO POLJE – Župa Sv. Ivana Krstitelja

80 247 ROŠKO POLJE
tel./faks: (034) 369-105
zupni.ured.rosko.polje@tel.net.ba


RUŽIĆI – Župa Sv. Ivana Krstitelja

88 347 RUŽIĆI
tel.: (039) 674-291


SEONICA – Župa Uznesenja BDM

80 343 MESIHOVINA
tel.: (034) 368-043
zupni.ured.seonica@tel.net.ba


ŠUICA – Župa Sv. Ante Padovanskog

80 249 ŠUICA
tel.: (034) 367-100


TIHALJINA – Župa Bezgrješnog Začeća BDM

88 348 TIHALJINA
tel.: (039) 673-004


TOUNJ  – Župa Sv. Ivana Krstitelja / TRŽIĆ KAMENICA – Župa Sv. Mihovila Arkanđela

69 Tounj
47 264 TOUNJ
tel.: (047) 563-168


VELJACI – Župa Pohođenja BDM

88 326 VITINA
tel.: (039) 841-801


VITINA – Župa Sv. Paškala

88 326 VITINA
tel./faks: (039) 841-890


ZAGREB-DUBRAVA – Kapelanija u Kliničkoj bolnici

Avenija G. Šuška 6
10 040 ZAGREB
tel.: (01) 2911-931
faks: (01) 29-11-935