Uprava provincije
 
 
 
 
Adresa

Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM
Franjevačka 1, pp 153 88 000 MOSTAR
tel.: (036) 333-525
faks: (036) 333-526
www.franjevci.info; mostar@franjevci.info

Uprava

Provincijal
fra MILJENKO ŠTEKO

Vikar
fra IVAN ŠEVO

Definitori
fra MIJO PINJUH
fra BRANIMIR MUSA
fra ŽELJKO GRUBIŠIĆ
fra DARIO DODIG
fra TOMISLAV PULJIĆ

Službe

Tajnik
fra MATE DRAGIĆEVIĆ

Ekonom
fra Mate Dragićević

Arhivar
fra ANTE TOMAS

Adresa
Hrvatska kustodija Sv. Obitelji za SAD i Kanadu
4848 South Ellis Avenue CHICAGO (IL) 60615
tel.: (773) 536-05-52
faks: (773) 536-20-94
custos@croatianfranciscans.org
Uprava

Kustos
fra JOZO GRBEŠ

Savjetnici
fra JOZO GRUBIŠIĆ
fra MARKO PULJIĆ
fra LJUBO BRANIMIR LEBO
fra IVICA MAJSTOROVIĆ

Službe

Tajnik
fra MARKO PULJIĆ

Rizničar
fra IVICA MAJSTOROVIĆ