fra Jerko Marojević Glibić

Preminuo:
velj 28 1836
U mjestu:
Kreševo
Ukratko:

Iz Sovîća pokraj Mostara, u 60. god. života i 36. god. redovništva. Obavljao je službe kapelana i župnika. Kao župnik u Posušju prenio je sjedište župe iz Osoja u Jukića mahalu, gdje se nalazi do danas te sagradio prvu župnu kuću. Pokopan je u Kreševu.