O. fra Andrija Šoljić

Preminuo:
velj 27 2004
U mjestu:
Grude
Ukratko:

S Trebiševa na planini Ljubuši, u 91. god. života, 72. god. redovništva i 66. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana i župnika. U dva navrata bio je u komunističkom zatvoru. Pokopan je na groblju Gomilica u Grudama.