O. fra Marko Dragićević, O. fra Nevinko Mandić, fra Bono Andačić

Preminuo:
velj 11 1945
U mjestu:
Grabova Draga
Ukratko:

Od partizana su u Grabovoj Dragi ili u blizini ubijena tri brata:

  1. Pošt. otac fra Marko Dragićević st. iz Međugorja, 43. god. života, 23. god. redovništva i 17. god. svećeništva. Bio je doktor klasične filologije i profesor na širokobriješkoj gimnaziji.
  2. Pošt. otac fra Nevinko Mandić, iz Lisa, župa Široki Brijeg, u 37. god. života, 19. god. redovništva i 13. god. svećeništva. Obnašao je službe vjeroučitelja, bolničkog kapelana i propovjednika.
  3. Fra Bono Andačić iz Hamzića, u 42. god. života i 17. god. redovništva. Bio je brat laik. Službovao je kao krojač u Mostaru.

Partizani su ih odveli s oltara u Izbičnu, kamo su se bili sklonili, i nakon toga u Grabovoj Dragi ili negdje u blizini ubili.