O. fra Slavko Barbarić

Preminuo:
stu 24 2000
U mjestu:
Međugorje
Ukratko:

Iz Dragićine, župa Čerin, u 54. god. života, 35. god. redovništva i 29. god. svećeništva. Imao je doktorat iz religijske pedagogije. Obnašao je službe kapelana i pomoćnog meštra novaka. Bio je poznati kao pokornik, molitelj i najrevniji širitelj Gospinih poruka mira u čitavi svijet te vrstan organizator. Napisao je brojne knjige duhovnog sadržaja, od kojih je većina prevedena, neke i na dvadesetak svjetskih jezika, i tiskana u golemim nakladama. Preminuo je na brdu Križevcu, gdje je upravo bio dovršio redoviti Put križa petkom. Pokopan je na međugorskom groblju Kovačici.