ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA GODINE C

svibnja 11 2019 Miriam

12. svibnja 2019.

Ulazna pjesma
Puna je zemlja dobrote Gospodnje, Gospodnjom su riječju nebesa sazdana, aleluja!   (Ps 33, 5-6)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika: nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Udijeli nam, molimo, Gospodine, da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima. U njima nas trajno ispravljaš: daj da nam budu izvor vječne radosti. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Uskrsnu Pastir dobri koji život svoj položi za svoje ovce, aleluja.

Popričesna molitva
Pastiru dobri, pogledaj svoje stado otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina i vodi ga na svoje vječne pašnjake. Po Kristu.

Prvo čitanje   Dj 13, 14.43-52
Obraćamo se, evo, poganima.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Pavao i Barnaba krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni ušli su u sinagogu i sjeli. I mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za njima, koji su Ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ­ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin: ’Postavih te za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do nakraj zemlje.’« Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini. Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij. A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 100, 2.3.5

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Drugo čitanje   Otk 7, 9.14b-17
Jaganjac će biti pastir njihov i vodit će ih na izvore vodâ života.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh: eno velikoga mnoštva što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. I reče mi jedan od starješina: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i onaj koji sjedi na prijestolju razapet će šator svoj nad njima. Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce nit ikakva žega jer – Jaganjac koji je posred prije­stolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore vodâ života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih.« Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Iv 10, 14
Ja sam pastir dobri, govori Gospodin, i ja poznajem ovce svoje i mene poznaju moje.

Evanđelje   Iv 10, 27-30
Ja ovcama svojim dajem život vječni.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus: »Ovce moje slušaju glas moj; ja ih ­poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Marinko Šakota

TKO JE PASTIR U MOM ŽIVOTU?

Treba li nama danas pastir u životu?

Pastir je vođa. Čovjek današnjeg vremena ne želi pastira. Ne treba mu vođa. On je dovoljan samom sebi, on želi biti slobodan i sam svoj gospodar.

No, je li zaista tako? Je li čovjek današnjeg vremena zaista slobodan? Ili možda ipak postoje pastiri u njegovu životu kojih nije svjestan?

Tema pastira stavlja pred nas pitanje: postoji li netko kome smo dopustili da bude vođa u našem životu? Postoji li netko tko upravlja nama, odnosno u nama?

Ako smo pozorni, uočit ćemo da postoje pastiri i to na razne načine. Uočavamo li razne ideologije koje nam iskrivljuju sliku o životu, o ljudima, koje nas zasljepljuju? U mnogočemu smo zarobljeni. Mnogo toga manipulira nama na razne načine. U nama vladaju negativni osjećaji, negativne misli, predrasude...

Što znači kad kažemo: Isus je moj pastir?

«Isus je učio ljude da u njima ima nešto što daleko i visoko nadilazi njihove svakidašnje brige i probleme. Tko njega shvati taj je sličan ptici koja nije bila svjesna da ima krila i da može letjeti. Ali kad je otkrila da ima krila i prvi put poletjela, osjetila je koliko vrijedi prava sloboda». (Tolstoj)

Kad je Isus moj pastir, tada sam slobodan. Isus: «Ja im dajem život ­vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.» Isus me oslobađa, jer Isus je ljubav, a ljubav je sloboda. Isus me vodi u život vječni! U Božjim sam rukama.

Isus kaže: Ovce moje slušaju moj glas.

Što znači slušati Isusov glas?

Nije lako u buci, u mnoštvu zvukova, čuti glazbu ni glas. Nije lako u mnoštvu riječi čuti riječ. I kad smo u tišini, u prirodi nije lako čuti pjev ptica, šum vjetra, jer je buka u nama. Misli su u nama, rastreseni smo. Danas smo bombardirani mnoštvom informacija, ponuda... Nije lako čuti.

No, pravo pitanje je želimo li čuti? Želim li čuti mišljenje drugoga čovjeka?

Službenik je izrazio čuđenje kako Predsjedniku države uspijeva završiti s prijamom stranaka u kratkom roku, a njemu osobno to ne ide za rukom. «To je zato što Vi govorite», uzvrati Predsjednik.

Isus upozorava da i slušanje treba preispitivati: «Pazite kako slušate» (Lk 8, 18). Posebno kad je na drugoj strani netko drukčijeg mišljenja, druge političke stranke, osoba u sukobu...

Ne sluša se samo ušima. U slušanje je uključeno i srce, a u njemu su svijest i podsvijest, volja, misli, osjećaji, nutarnje rane, iskustva iz prošlosti, predodžbe o drugima... Sve to utječe na raspoloženje i sposobnost slušanja.

Slušanje stoga treba biti usmjereno ne samo prema sugovorniku nego i prema slušatelju. Dok se druge sluša, treba osluškivati stanje u sebi.

Za slušanje je potrebna ljubav. Drukčije se sluša dragu osobu a drukčije osobu koju se ne podnosi. Treba htjeti slušati. Nije dovoljno čuti samo nečije riječi, potrebno je osluškivati i namjere.

Marija je primjer slušanja. Iako ne razumije sve, Marija sluša. Osluškuje Božju volju. Pozornim slušanjem srcem otvara se Božjim riječima.