Četvrta vazmena nedjelja kroz godinu A

svibnja 02 2020 Miriam

3. svibnja 2020.

Ulazna pjesma
Puna je zemlja dobrote Gospodnje, Gospodnjom su riječju nebesa sazdana, aleluja! (Ps 33, 5-6)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika: nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Udijeli nam, molimo, Gospodine, da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima. U njima nas trajno ispravljaš: daj da nam budu izvor vječne radosti. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Uskrsnu Pastir dobri koji život svoj položi za svoje ovce, aleluja.

Popričesna molitva
Pastiru dobri, pogledaj svoje stado otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina i vodi ga na svoje vječne pašnjake. Po Kristu.

Prvo čitanje    Dj 2, 14a.36-41
Bog ga je učinio i Gospodinom i Kristom.

Čitanje Djela apostolskih
Na dan Pedesetnice Petar zajedno s jedana­estoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.« Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: »Što nam je ­činiti, braćo?« Petar će im: »Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Go­spodin Bog naš.« I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: »Spasite se od naraštaja ovog opakog!« I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 23, 1-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje    1Pt 2, 20b-25
Obratiste se k pastiru duša svojih.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste. Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Iv 10, 14
Ja sam pastir dobri, govori Gospodin; ja poznajem ovce svoje i mene poznaju moje.

Evanđelje   Iv 10, 1-10
Ja sam vrata ovcama.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ­ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju.« Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče: »Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Vrata i put

“Što bismo trebali činiti?” To pitanje Petru odjekuje stoljećima. I u našim životima. I u našoj generaciji. Što nam je činiti? Isus poziva na ponizan život, na ulaz na mala vrata, na dolazak k njemu. Svaki dan otvaramo i zatvaramo. Svaki dan smo negdje u susretu s vratima. Otvaramo i zatvaramo i sebi i drugima. I otvaranjem i zatvaranjem biramo budućnost.

“Na kraju brojnih putova bila su vrata -

vrata, koja su bila za kucanje,

vrata, kroz koja sam bio pozivan,

vrata, pred kojima sam čekao,

vrata, pred kojima sam drhtao od straha,

vrata, o kojima je ovisila moja sudbina.

Rijetko sam nalazio vrata koja su bila otvorena,

rijetko vrata ljudi, kroz koja sam prolazio i ulazio,

a najrjeđe ljude koji se, pred posljednjim vratima,

odvažni, radosni, opušteni uputiše na put,

iako su bila jedina vrata koja su uvijek bila i bit će

veliki, svijetleći ulaz, ulaz u život.” Immanuel Jakobs

Putovi nas vode svugdje i svakome. Krist nas pozivom poniznosti poziva i kaže da je on vrata, pastir, da se s njim može računati, da on daruje i mir i vječnost. Ako s njim gradimo, sagradit ćemo; ako s njim ulazimo, ući ćemo; ako s njim planiramo, dovršit ćemo; ako s njim putujemo, stići ćemo. Da, stoga je važno Dobrog pastira poslušati, da vrata ostanu otvorena! I da naše ime može proći. I zato možemo i trebamo ove nedjelje moliti:

“Dođi, Gospodine, uđi u moj život i rad

Da mi se vjera ne ugasi,

Da nađem nove riječi kojima ću pričati o tebi,

Da budem vjerodostojan i iskren,

Da ne zaobilazim probleme i pitanja,

Da nemam straha biti malen i osamljen,

Da nikad ne prestanem pitati,

Da te mogu doživjeti,

Da te ne prestanem tražiti u svome životu,

Da te imenujem ako te sretnem,

Da vrata ostanu otvorena

Da sve ima svog smisla,

Da ne prestanem moliti i zahvaljivati,

Da ja po tebi postanem ljudskiji,

Da ti u meni možeš postati čovjekom.” (Ursula Klauke)

Otvorimo mu. Neka Gospodar vremena i života uđe.

 

Propovijedi

svibnja 16 2021
svibnja 09 2021
svibnja 02 2021