BOŽIĆ

pro 25 2018 Miriam

25. prosinca 2018.

Ulazna pjesma
Dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast. Ime mu je: Anđeo velikoga savjeta. (Iz 9, 6)

Zborna molitva 
Bože, divno si sazdao čovječje dostojanstvo, a još divnije ga obnovio: udijeli nam dioništvo u božanstvu svoga Sina, koji je rođenjem uzeo našu ljudsku narav. Koji s tobom.

Darovna molitva
Nek ti, Gospodine, ugodi spomenžrtva današnje svetkovine: ti nam u njoj daješ potpuno oproštenje, a mi tebi iskazujemo savršeno bogoslužje. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. (Ps 98, 3)

Popričesna molitva
Dobri Bože, Spasiteljev rođendan početak je našeg božanskog preporođenja. Molimo da nas privede i vječnom životu u nebu. Po Kristu.

Prvo čitanje   Iz 52, 7-10
Neka svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje  govoreći Sionu: »Bog tvoj kraljuje!« Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju jer na svoje oči gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem.  Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 98, 1-6

Pripjev: Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta
vidješe spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Drugo čitanje   Heb 1, 1-6
Bog nam progovori u Sinu.

Početak Poslanice Hebrejima
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđelâ koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja
Dan nam sveti osvanu: Dođite, narodi, poklonite se Gospodinu, jer danas siđe na zemlju svjetlost velika.

Evanđelje   Iv 1, 1-5.9-14 – kraća verzija
Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Početak svetog Evanđelja po Ivanu
U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Antonio Šakota

Bog s nama nas spašava

Božić je. Slavimo dolazak Emanuela. Bog je s nama. Došao je nekoć u skromnosti betlehemske štalice. Upravo ga zato slavimo i zazivamo danas jer nam Njegov prvi dolazak daje sigurnu nadu da će doći „na kraju vremena“ ali i da dolazi biti s nama upravo danas, ondje gdje jesmo i u svemu što jesmo. Važno je imati nekoga u životu tko nam je blizu. Još je važnije da je Bog blizu. Lijepo je imati suputnika na životnom putovanju i njegovim zavrzlamama, radostima kao i žalostima. Još je ljepše kad s nama putuje Bog, radujući se s nama i ne bježeći od nas kad smo žalosni. Važno je imati osobu od povjerenja kojoj možemo priopćiti i najdublje tajne vlastitoga bića. Još je važnije imati Boga kojemu se mogu povjeriti u svakom trenutku života. On je Emanuel. On je Bog s nama. Zato je čudesno ovo betlehemsko slavlje.

No, kako slušamo u današnjem prvom čitanju iz knjige proroka Izaije, lako se da primijetiti da taj Emanuel nije samo netko tko s nama prolazi kroz različita životna razdoblja. Znamo i iz iskustva, lijepo je imati nekoga uza se ali je tužno kad nas prisutnost te osobe ne mijenja, ne pomaže, ne liječi, ne upravlja, ne kritizira, ne sudi i, konačno, ne spašava. Radost je tema kojom prvo čitanje diše. Ona ima i svoj uzrok. Ali ne samo u prisutnosti Božjoj među svojim narodom nego u onome što On s tim narodom i svakim pojedincem čini – On dolazi navijestiti spasenje, dolazi otkupiti, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.

Bog je više puta i na više načina govorio svom narodu, pohađao ga preko različitih posrednika, kako slušamo u drugom čitanju iz poslanice Hebrejima. Želio je da pojedinci otkrivaju Njegovu prisutnost u glasovima, ljudima, anđelima i povijesnim zbivanjima kako bi ostali vjerni sklopljenom savezu ili uza nj prionuli po prvi put. Davao je do znanja da nije daleki promatrač svjetskih zbivanja. Dao je Bog čovjeku i život i slobodu, ali na način da je se ni sam nikada nije lišio nego je posve i savršeno slobodan želio dolaziti, pohađati, prebivati među svojim narodom. Ono je uvijek imalo za cilj oslobođenje, izlazak iz ropstva u slobodu.

Zato, u punini vremena, onda kada Mu se to svidjelo, odlučio je poslati nam svoju vječnu Riječ, svoj Logos, svoga Sina – Isusa Krista – kako svečano slušamo u današnjem evanđelju iz Ivanova proslova. Emanuel je Riječ. Emanuel je Isus. Bog s nama jest Bog koji svojom prisutnošću spašava. On intervenira. Donosi život, svjetlo, milost i istinu, sve kako bismo snagom i rođenjem odozgor, od Njegovog Duha, postali sinovi, djeca Božja ljubljena. Božić je veliki dar. Ali Božić je i poziv. On se sastoji u primanju Riječi kako bi i sami postali djeca Božja. Dijete o toj Riječi ovisi. Ona  mu život znači. Dijete ne može samo.

Potreban je netko tko će me hraniti, milovati, držati na sigurnom, voditi. Dijete mogu i postati. Ono nije isključivo iskustvo tjelesnoga, jednog točno određenog životnog razdoblja. Dijete mogu postati, djetinjstvo mogu i vratiti, to jest može mi biti darovano i vraćeno. Čistoća i jednostavnost koju odrastanjem izgubim, svježina i iskrenost koje uslijed ranjavanja svijetom i grijehom izgubim mogu biti vraćene. Vraća ih Emanuel – Isus – Riječ. On je došao biti s nama, ali da spasi narod svoj od grijeha njegovih. Zato je važno poput djeteta ovisiti o Njegovoj riječi, o Riječi. Ona oslobađa, prašta, uspostavlja nove odnose, izbavlja iz tame i uvodi u svjetlo istine, vraća čistoću srca i duše, uči me povjerenju i pouzdanju, strpljivosti, nadi i ljubavi, ruši barikade i kule oholosti da bi nas vratio jaslicama, jednostavnosti, obitelji, jedne drugima, samima sebi, Bogu.

Božić mijenja. Božić oslobađa. Božić donosi mir. Božić daruje oproštenje i spasenje. Prisutnost Božića preobražava.

Draga braćo i sestre, na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo!

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog je po Kristovu utjelovljenju uzeo našu ljudsku narav da bi nas obdario božanskim životom. Oživljeni Riječju po kojoj je sve stvoreno, iskrenom se molitvom utecimo Ocu nebeskom:

Neka te slavi, Gospodine, život naš.

 1. Gospodine, svjetlom božanske Riječi rasvijetli put svojoj Crkvi da po vjerodostojnosti života bude dom ljubavi svim vjernicima i mjesto susreta za sve koji te traže, molimo te.
   
 2. Gospodine, obdari mudrošću Duha Svetoga papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire svoga naroda, da u Crkvi i svijetu budu ustrajni navjestitelji evanđelja života i nositelji tvoje blizine svakom čovjeku, molimo te.
   
 3. Gospodine, otvaramo ti vrata svojih domova i svojih obitelji: izliječi nam srca od svakoga opiranja tvojoj Riječi i nastani se u svima nama, molimo te.
   
 4. Gospodine, ti si se u Kristu na čudesan način darovao svim ljudima. Otvori nam oči vjere da te umijemo prepoznati u bližnjima te i sami budemo tvoj dar za ljude koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
   
 5. Gospodine, zazivamo tvoju dobrotu nad našu pokojnu braću i sestre: iskaži im svoje milosrđe i obdari ih radošću zajedništva s tobom u vječnosti, molimo te.

Svemogući Bože, rođenjem svoga Sina očitovao si nam svoje neizmjerno milosrđe i u nama obnovio sve što je grijehom ranjeno. Vodi nas svojim Duhom da uvijek budemo dostojan dom tvomu Sinu. Koji živi.