Bogojavljenje

sij 05 2021 Miriam

6. siječnja 2021.

Ulazna pjesma
Evo, dolazi Gospodar, Gospodin; U ruci mu kraljevstvo, moć i vlast. (Usp. Mal 3, 1; 1Ljet 19,12)

Zborna molitva
Bože, ti si na današnji dan po zvijezdi prethodnici narodima objavio svoga Jedinorođenca. Mi smo te upoznali svjetlom vjere: privedi nas gledanju svoje nebeske ljepote. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek ti budu mili darovi tvoje Crkve. To nije zlato, tamjan ni smirna, nego se danas prinosi i za hranu daje Isus Krist, koga ti darovi označuju. Koji živi.

Pričesna pjesma
Vidjeli smo zvijezdu njegovu na Istoku, pa dođosmo s darovima da se poklonimo Gospodinu. (Usp. Mt 2, 2)

Popričesna molitva
Gospodine, idi pred nama uvijek i svuda svojim nebeskim svje­­­tlom. Htio si da se pričesti­mo ovim nebeskim otajstvom: daj da ga promatramo čistim pogledom i primamo odanim srcem. Po Kristu.

Prvo čitanje   Iz 60,1-6
Slava Gospodnja sviće nad tobom.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago narodâ k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 72,1-2.7-8.10-13

Pripjev:  Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Drugo čitanje   Ef 3, 2-3a.5-6
Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obzna­njeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njego­vim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja    Mt 2, 2
Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.

Evanđelje  Mt 2, 1-12
Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’« Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila ­zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se po­vrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obrado­vaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

fra Josip Serđo Ćavar

Evo ti moje oči

Franjo Saleški svojoj Filotei piše i savjetuje ovako: „Odluči, da ćeš mu dati sve, što ti je najdraže, bude li njegova volja: oca, majku, brata, muža, djecu, svoje oči pa i svoj život. Na sve to moraš biti spremna od srca. No dok ti Božja pomisao ne pošalje tako golemih i strašnih nevolja, dok ne zatraži tvojih očiju, daj mu barem svoje kose. Hoću da kažem: podnosi blago male nepravde, male neprilike, male i neznatne svagdanje gubitke.“ Dok danas promatramo likove mudraca koji su se došli pokloniti Isusu i uručiti svoje darove, možda ćemo se i mi upitati što bi to bilo najbolje pokloniti novorođenom kralju. Najbolji je poklon, kao što kaže i Saleški, dati samoga sebe, sav svoj život, pa i svoje oči, ako Gospodin poželi.

Slavimo danas Bogojavljenje. Zašto taj pojam „Bogojavljenja“? Zato što se Bog u liku Isusa Krista javio, objavio cijelomu svijetu u osobama mudraca. Kršćanska tradicija im je nadjenula i imena iako se ona, kao ni njihov broj, ne spominju u evanđeoskom izvješću. Zanimljivo je kako je jedan od njih, u jaslicama po našim crkvama i kućama najčešće prikazan kao tamnoput. Time nam se zapravo želi kazati kako narodi sa svih strana svijeta imaju pristup jaslicama. Nema više isključivo Boga Izraelova. Gospodin više nije vezan samo uz jedan narod, jer On “pripada“ svima. Od kada je Isus uzeo naše tijelo svi ljudi imaju pristup k Bogu. Stoga se danas ostvaruje ono što smo pjevali na Božić: svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega; kao i ono lijepo obećanje što nam donosi Izaija u prvome čitanju: „Jeruzaleme gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi pritjecati.“ (Iz 60, 4)

Današnje nam slavlje otkriva još jednu zanimljivost. Riječ je o zvijezdama. Bogojavljanje nam poručuje da je počela vladavina jedine istinske zvijezde – Isusa Krista. Prestaju sva očekivanja od zvijezda. Uzaludan je horoskop kao i bilo kakvi poznavatelji budućnosti ili sudbine. Zvijezda se zaustavlja nad betlehemskom štalicom i time kazuje: “Ovaj je jedini Gospodar ljudi, vremena, budućnosti, svijeta, pa čak i svemirskih tijela!“ Naša sudbina je u Isusovim rukama jer je on Gospodar vremena i povijesti. Isus je naša superzvijezda! Iako to znamo na razini uma, valja si ovu istinu spuštati u srce svakoga dana, pogotovo kada nas pritisnu teškoće i neizvjesnosti. A ovi dani, na prelasku iz 2020. u 2021. su upravo takvi.

Danas nam je darovana nova prilika. Iznova krenuti – ali drugim putem. Kao što su se, po riječima evanđelja, mudraci vratili kući drugim putem. Odlika je vjera krenuti drugim putem. Napraviti zaokret. Nešto promijeniti u svome životu. Makar jednu sitnicu u novoj godini raditi bolje, drugačije. Obratiti se. To je bit Isusove poruke. Krenuti hrabro, vedro i ne dati se zaplašiti herodovskim idejama koji znaju zavladati i našim vremenom. Neka nam Emanuel preusmjeri krivuda korake na put mira i blagoslova.

 

 

Propovijedi

tra 04 2021
tra 03 2021
tra 03 2021