Dvadeseta nedjelja kroz godinu C

kol 17 2019 Miriam

18. kolovoza 2019.

Ulazna pjesma
Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice Pomazanika svoga! Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. (Ps 84, 10-11)

Zborna molitva
Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo te posti­gnemo tvoja obećanja, koja nadi­laze svaku želju. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje tajanstvena razmjena naših i tvojih darova. Mi tebi donosimo što si nam dao, a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu.

Pričesna pjesma
U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. (Ps 130, 7)

Popričesna molitva
Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu. Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu.

Prvo čitanje    Jr 38, 4-6.8-10
Rodila si me, majko, da se svađam i prepirem sa svom zemljom. (Jr 15, 10)

Čitanje Knjige proroka Jeremije
U one dane: Dostojanstvenici rekoše kralju: »Jeremiju valja ubiti: on zaista ­obeshrabruje ratnike koji su još ostali u ovome gradu i sav narod kad takve riječi pred njima govori. Pa taj čovjek ne traži dobrobit ­ovoga naroda, nego njegovu propast.« A kralj Sidkija odgo­vori: »Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama.« Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u ­zdenac kraljeva sina Malkije, što bijaše u tamni­čkom dvorištu, i spustiše ga na ­užetima. Ali u zdencu ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib. Tada Ebed-­Melek izađe iz kraljevskog dvora te ovako reče kralju: »Gospodaru, kralju moj, zlo čine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u zdenac, gdje će od gladi umrije­ti, jer više nema kruha u gradu.« Nato kralj zapovjedi Kušitu Ebed-Meleku: »Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz zdenca dok nije umro.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam    Ps 40, 2-4.18

Pripjev:  Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.

Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga;
noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi.

U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu.
Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti,
i uzdanje će svoje staviti u Gospodina.

Bijedan sam ja i nevoljan, al Gospodin se brine za me.
Ti si pomoć moja i moj spasitelj; o Bože moj, ne kasni!

Drugo čitanje    Heb 12, 1-4
Postojano trčimo u borbu koja je pred nama!

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo: I mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podne-se toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom. Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Iv 10, 27
Ovce moje slušaju glas moj, govori Go­spodin, ja ih poznajem i one idu za mnom.

Evanđelje    Lk 12, 49-53
Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Oganj dođoh baciti na zemlju pa što ­hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se ­krstiti i kakve li muke za me dok se to ne ­izvrši! Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Prihvatiti i teške Učiteljeve riječi

Opredjeljenje za Isusa i život prema Evanđelju je hrabra odluka. Često ta odluka podrazumijeva izbor između onoga što je ugodno, prolazno i onoga što je vječno i Božje. Biti Isusov učenik zahtijeva napor života prema Božjem planu. Isus bi htio da oganj koji je došao baciti na zemlju snažno gori i sve zahvaća te da se već ovdje i danas dogodi snaga Božjega kraljevstva. Zato treba prestati s lažnim mirom, ili prividom mira. Gdje je Isus, ondje je dioba, ondje je cijepanje, tu pucaju obiteljski odnosi, čovjek se dijeli nadvoje. Nerijetko upravo najbliži ljudi, naša obitelj mogu predstavljati zapreku i kočnicu u razvoju. U svjetlu Isusove riječi i te odnose treba preispitati i kušati u vatri. Naime, vatra čisti i u njoj izgara sve ono što je suvišno i  nepotrebno.

Teškoću i zahtijevnost Božjega poziva iskusio je na osobit način prorok Jeremija, iz čije knjige slušamo današnje prvo čitanje. Odupirao se tome pozivu još na samome početku, jer je slutio kako njegova riječ neće biti dobrodošla u srcu njegova naroda. Zato i kaže: „Rodila si me, majko, da se svađam i prepirem sa svom zemljom.“ (Jer 15,10) Tjeskobu i bol nije mogao izbjeći u trenucima kada je zarobljen i bačen na dno bunara. Ipak, Božja riječ se ne da ugušiti niti istrijebiti. Nju se ne može baciti u bunar i zatvoriti. Božja riječ, iako je nerijetko teška, naći će svoj put do ljudskoga srca. Tako je kroz sva vremena do danas.

O tom protivljenju govori i drugo čitanje, poslanica Hebrejima. Isus, koji je početnik i dovršitelj vjere, podnio je toliko protivljenje grešnika protiv sebe. I tako nam je ostavio primjer da mi ne klonemo. Stvarni i postojani mir prisutan je i u trenutcima najveće životne oluje. Mir se ustvari rađa u potpunom predanju Isusu. U onome tko nije radikalno pošao za Isusom, postavši njegovim učenikom i živeći po njegovu nauku, u njemu samome dolazi do podjela, rascjepa. Dolazi do straha. Molimo stoga Boga za duboku vjeru koja će nam pomoći da prihvatimo potpuno Isusa. Pa čak i onda kada su nam njegove riječi zahtjevne i teške.