Isus Krist – Kralj svega stvorenja

stu 21 2021 Miriam

21. studenoga 2021.

Ulazna pjesma
Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć i bogatstvo i mudrost i snagu i čast: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova. (Otk 5,12; 1,6)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu dao si svu vlast na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu. Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom. Molimo te, nek tvoj Sin dâ narodima dobra jedinstva i mira. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

Pričesna pjesma
Stoluje Gospodin – Kralj dovijeka. Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje. (Ps 29, 10-11)

Popričesna molitva
Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta. Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.

Prvo čitanje Dn 7, 13-14
Vlast njegova vlast je vječna.

Čitanje Knjige proroka Daniela
Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada proći neće; i kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 93, 1-2.5

Pripjev: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven.

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moći i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje domu tvojemu,
Gospodine, u sve dane!

Drugo čitanje Otk 1, 5-8
Knez kraljeva zemlje ... učini nas kraljevstvom, svećenicima.

Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola
Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Mk 11, 9.10
Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje: Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida, koje dolazi.

Evanđelje Iv 18, 33b-37
Ti kažeš: ja jesam kralj.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu: »Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?« Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

fra Branko Radoš

Vrlo je zanimljiv razgovor između Isusa i Pilata o kojem slušamo u današnjem evanđelju. Nakon što je Pilat saslušao optužnicu koju su protiv Isusa iznijeli svećenici i farizeji, kao predstavnik najviše vlasti mora donijeti presudu. Svijetina koja ga je dovela pred Pilata već je odluku donijela, oni su ga naime već osudili. Očekivali su da Pilat njihovu odluku samo formalno-pravno potvrdi.

Znamo da optužnice redovito sadrže više točaka po kojima se nekoga optužuje i o kojima sud izriče presudu. Isusova optužnica sadrži tri točke. Optužuju ga naime na tri najvažnija područja života. Prvo na onom političkom. Tako prva točka optužnice glasi: Buni narod! Diže pobunu, poziva na revoluciju! Nema teže optužbe. Svaka država pobunjenike najstrožije kažnjava. I u Isusovo vrijeme je to tako. Budući da je protiv političkog sustava, protiv države, automatski je protiv naroda, zato zaslužuje smrt. Da bi se presudi dalo na težini naglašava se upravo da ne presuđuju pojedinci – suci, nego sami narod.  I u bivšem sustavu kojega mi stariji pamtimo sve su političke optuženike sudili „u ime naroda“. I zanimljivo svi su bili osuđeni – nitko oslobođen.

Druga optužba je na vjerskom planu. Rimski car je naime bio ne samo politički vladar, nego ga se smatralo i božanstvom. Isus to ne poštuje, nego osniva neku svoju vjersku zajednicu. Druga dakle točka optužnice glasi: Ne poštuje rimske bogove, ne poštuje rimsku vjersku tradiciju, opet jednom riječju ne poštuje narod. Uz to on ne poštuje ni židovsku vjersku tradiciju. Čak što više on čovjek sebe Bogom naziva. I zbog ovoga „prijestupa“ zaslužuje najtežu kaznu, a to je opet smrt. Nepoštivanje vjerskih običaja i tradicija u pojedinim se zemljama i danas jednako strogo kažnjava.

Treća optužba je na ekonomskom planu. Optužuju ga da brani davati porez caru. Ne plaća porez – kud ćeš teži grijeh!? Gotovo sve države svijeta se svim silama bore protiv utijavača poreza. Načelno su svi protiv onih koji se na račun društva bogate, a tom istom društvu uskraćuju ono najosnovnije. O tome svako malo slušamo u ovom današnjem društvu i u našoj domovini. I u Isusovo vrijeme za ovakve „prijestupnike“ bile su najveće kazne – dugogodišnja robija ili pak smrtna kazna.

Nakon što su pročitali optužnicu trebalo bi sjesti, o svemu raspraviti i donijeti presudu. Tako se to radi u svakom sudskom procesu. Ali Isusovi tužitelji ne žele s Pilatom sjesti za stol i o presudi raspravljati, jer se radilo uoči najvećeg židovskog blagdana Pashe. Zakon im je naime zabranjivao sjesti za stol s neprijateljem. Ako bi to učinili teško bi sagriješili. Oni su toliko „vjerski osvješteni“ ili toliko „pobožni“ da to ni u kojem slučaju ne žele prekršiti. Ne žele prekršiti zakon obredne čistoće, ali Božji zakon tako lako krše i za nevinog čovjeka traže smrt.

Rekli bismo sve po zakonu. Kako tada, tako i danas. Ništa čudno zato da danas i u našemu narodu na političkoj sceni imamo one koji se priznaju vjernicima, čak i na mise dolaze, ali bez problema dignu ruku kada se izglasava zakon kojim se onemogućuje ili ugrožava život onih najslabijih. Otrcana fraza koja se stalno ponavlja glasi: „Neka institucije rade svoj posao“. A što se pri tom gazi sami život, nikome ništa. Važno da je ispunjeno slovo zakona.

Iako je vidio da na Isusu nema nikakve krivice, Pilat se boji osloboditi ga. Zašto? Boji se naime istupiti iz sigurnog političkog okruženja. Boji se da će se pobuniti Židovi koji participiraju u vlasti, koji mu pomažu provoditi zakone. Tako je i danas. Tek kad osjete da više nemaju potpore stranke ili institucija, mnogi pojedinci otkriju svu bijedu i jad koje nose u sebi. Isus to zna zato i pita Pilata: „Govoriš li ti to sam ili su ti drugi to rekli?“ Je li to tvoje osobno mišljenje. Ili je službeno, naređeno - mišljenje tvoje stranke, grupe koja te gura ili institucije koju predstavljaš.

Najdanput u ovom sudskom ispitivanju Isus i Pilat mijenjaju uloge. Isus sada ispituje Pilata i očekuje njegov osobni odgovor. Na isto pitanje koje je postavio Pilatu Isus očekuje da i mi odgovorimo. Kakav je moj osobni odgovor? Kad pitate vjernike zašto vjeruju onda većina otprilike ovako odgovori: to je dio moje tradicije, to je nasljeđe moje obitelji, to je dio identiteta moga naroda. Verujem zato što mi je vjerovao i dedo i pradedo i svi u mojoj obitelji. Da, možemo i ovako odgovoriti, samo to je odgovor i stav drugih, a ne moj odgovor pa makar mi ti drugi bili najbliži.

Pozvani smo zato danas na svetkovinu Isusa Krista kralja osobno stati pred njega. Ništa neće vrijediti da ga uvjeravamo kako smo veliki vjernici i veliki Hrvati. Kako potječemo iz naroda koji je poznat kao Bogu odan i vjeran. Ne hvalimo se kako se svih običaja i zakona pridržavamo! Ne vrijedi kriti se iza vjerskih običaja i tradicija ili možda iza institucije Crkve, jer kad dođemo pred njega zasigurno nas za to neće pitati. Možda nam baš postavi pitanje kao i Pilatu: „Vjeruješ li ti doista osobno ili samo zato što i drugi vjeruju?“ I ako mi postavi ovako pitanje što ću tada odgovoriti? Blago meni ako tada i srcem i usnama mognem ponoviti ono što sada osbno izgovaram: Vjerujem u jednoga Boga…