PETA NEDJELJA KROZ GODINU C

velj 08 2019 Miriam

10. veljače 2019.

Ulazna pjesma
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice pred Gospodinom koji nas stvori, jer on je Gospodin, Bog naš.   (Ps 95, 6-7)

Zborna molitva
Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada, a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te: snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, ti nam jelo i piće daješ za održanje vremenitog života. Molimo te da nam postanu i otajstvo vječnoga spasenja. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! Jer gladnu dušu on nasiti, dušu zgladnjelu on napuni dobrima.   (Ps 107, 8-9)

Popričesna molitva
Bože, htio si da jedemo od jednog kruha i pijemo iz jedne čaše. Daj da životom budemo jedno u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta. Po Kristu.

Prvo čitanje   Iz 6, 1-2a.3-8
Evo me, mene pošalji!

Čitanje Knjige proroka Izaije
One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi i klicahu jedan drugome: »Svet! Svet! Svet! Gospodin nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!« Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom. Rekoh: »Jao meni, propadoh jer čovjek sam nečistih usana. U narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad vojskama!« Jedan od serafa doletje k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usta i reče: »Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.« Tada čuh glas Gospodnji: »Koga da pošaljem? I tko će nam poći?« Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 138, 1-5. 7c-8

Pripjev: Pred licem anđelâ pjevam tebi, Gospodine.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju
dobrotu i vjernost. Kad sam te zazvao,
uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.

Nek ti zahvaljuju, Gospodine,
svi kraljevi zemlje kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje:
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«

Gospodine, tvoja me desnica spašava!
Gospodin će dovršiti što započe za me!
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Drugo čitanje   1Kor 15, 3-8.11  ( kraća verzija )
Ovako propovijedamo, ovako vjerujete.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopan i uskrišen treći dan po Pismima; ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici. Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni. Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Mt 4, 19
Hajdete za mnom, govori Gospodin, učinit ću vas ribarima ljudi

Evanđelje   Lk 5, 1-11
Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.

Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napu­niše obje lađe, umalo im ne potonuše.

Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isu­sovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!« Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Gospodine, nemoj ići od mene!

Isus, nakon što je umalo doživio smaknuće u vlastitom gradu, ne bježi od novih susreta. Čini baš suprotno. Još više svojim milosnim pogledom traži one koji su u potrebi. Naime, on je došao navijestiti mir, slobodu, radost. Ukratko, jedno novo vrijeme. Naroda je toliko da se guraju oko njega, a on uzima Petrovu lađu, odmičući se od kraja i počinje propovijedati dok narod sluša okupljen kao u nekom amfiteatru.

Snažan je susret s Gospodinom. Taj susret ostaje pomalo tajnovit i nejasan. Zašto je Isus izabrao baš Petrovu lađu? Mogao je i nečiju drugu iskoristiti kao svoju propovijedaonicu s koje govori zanesenom mnoštvu. Božji poziv stoga ostaje pomalo neizreciv. „Zašto baš ja?!“ Vjerujem kako si to pitanje postavljamo svi mi koji smo Ga odlučili slijediti izbližega. Isus hrabri Petra i govori da se ne boji, tako jednako hrabri i svakoga od nas. Da. Baš ti si izabran! Takav kakav jesi. Iako možda misliš da si slab. Ali to će te tjerati bliže Gospodinovoj milosti. I ovo je lekcija koju je i Petar morao svladati. Još ćemo se mi napadati u svojim slabostima kako bi produbili pouzdanje u Rabiija.

Isus pokazuje kako je jači od prirodnih zakona. Nitko normalan neće loviti ribu za vrijeme dnevne svjetlosti. Petar je pak riskirao sav svoj ugled među sumještanima kada je odlučio poslušati Učitelja i baciti mrežu za žarkog dnevnog svjetla. Petar je povjerovao. Na tvoju riječ Gospodine. Puno je bolje biti oslonjen na tu riječ nego na svoje vlastite sigurnosti i znanja.

Petar shvaća svoju slabost. On je svjestan da je ići za Isusom rizik. Lakše bi bilo ostati kod kuće. Ići za Isusom je neizvjesno i pomalo ludo u očima svijeta. Petar će osatati lud za svoje sumještane, jer je odlučio krenuti za Rabbijem. Nije mogao odoljeti tome zovu. Isusov je poziv, iako traži žrtvu i odricanje, neodoljiv. I zato evanđelje završava: „Oni ostaviše sve i pođoše za njim.“ Oni nisu ostavili samo desetke kila svježe ribe ulovljene maločas. Oni su ostavili svoju dosadašnju egzistenciju. Svoje mjesto. Obitelj. Prijateljstva. Zanimanje. Takve ljude traži Isus. Ljude koji vole rizik i spremni su krenuti u nešto novo. Možda nam u Crkvi katkada zahvali spremnosti na rizike i novinu, dok pretjerano njegujemo uhodanost i stabilnost.

Postoje mreže milosti u koje se svi trebamo uloviti i koje trebamo širiti, prebacivati na druge. To su milosti naše vjere koja je uvijek iznova kadra biti divna pokretačka snaga povijesti. Postoje međutim i mreže koje nas sapinju i vežu sve do osjećaja tjeskobe i ovisnosti. Te mreže valja ostaviti i krenuti još odlučnije za Njim.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo Ocu nebeskom da nam obnovi snagu vjere i pouzdanje u njegovu riječ.

 1. Za tvoju Crkvu, zajednicu vjernika: učvrsti ju u vjeri i nauku apostolâ da uvijek bude pozorna na tvoju riječ kako bi u svim iskušenjima svijeta pronalazila siguran put spasenja, molimo te.
   
 2. Za sve kojima povjeravaš vodstvo svoga svetoga naroda: okrijepi ih u predanju tvome pozivu i daj da njihov život bude putokaz svetosti svima koji te traže, molimo te.
   
 3. Za braću i sestre koji su posustali na putu vjere: prodahni ih svojom mudrošću i pomozi da u Crkvi, zajednici tvojih učenika, pronađu ljepotu zajedništva s tobom, molimo te.
   
 4. Za nas, tvojom milošću ovdje sabrane: ukloni iz našega srca svaki otpor pred tvojom riječju i pomozi nam da dobrotu kojom nas obnavljaš u ovome sakramentalnome slavlju umijemo posvjedočiti svojim bližnjima i svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre: primi ih u zagrljaj svoje vječnosti, molimo te.

Dobri Bože, po svome Sinu Isusu Kristu ti si u nas pohranio snagu novoga života. Obnovi nam vjeru da umijemo uvijek prepoznati tvoje lice i radosno svjedočiti tvoj dar spasenja svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.