Petnaesta nedjelja kroz godinu A

srp 11 2020 Miriam

12. srpnja 2020.

Ulazna pjesma
Ja ću se u pravednosti pojaviti pred tobom, nasitit ću se kad se očituje slava tvoja. (Ps 17, 15)

Zborna molitva
Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, pogledaj darove Crkve moliteljice da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje, i ja u njemu, – govori Gospodin.   (Iv 6, 57)

Popričesna molitva
Gospodine, primili smo tvoje darove. Daj da svakim slavljenjem ovog otajstva napredujemo u svetosti života. Po Kristu.

Prvo čitanje   Iz 55, 10-11
Dažd zemlju oplodi i ozeleni.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin: »Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 65, 10-14

Pripjev:   Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.

Ti, Gospodine, pohodi zemlju i ti je natopi,
obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni,
ti pripravi ljudima žito.

Ovako pripremi zemlju:
brazde joj natopi,
grude joj poravna;
kišom je omekša,
usjeve joj blagoslovi.

Ti okruni godinu dobrotom svojom,
plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja,
brežuljci se pašu radošću.

Livade se kite stadima,
doline se pokrivaju žitom:
svagdje klicanje, pjesma.

Drugo čitanje   Rim 8, 18-23
Stvorenje sa svom žudnjom iščekuje objavljenje sinova Božjih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Mt 4, 4b
Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist; tko ga god nađe, ostat će zauvijek.

Evanđelje  Mt 13, 1-23
Iziđe sijač sijati.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: »Gle, iziđe sijač sijati I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!« I pristupe učenici pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti! Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli

Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.«

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Zemaljska priča s nebeskim značenjem

Prispodoba je riječ mudrosti, poziv za vidjeti, razumjeti, prihvatiti! Oko 40 ih je Isus iskazao u svom djelovanju. Jedna trećina Isusovih govora (u evanđeljima po Mateju, Marku i Luki) je u prispodobama. Ivanovo evanđelje ih ne bilježi. Prispodoba je priča ispričana kako bi opisala istinu. Isusove prispodobe bile su pomagala, uspoređujući dvije stvari ili ideje kako bi osvjetilili istinsku stvarnost. Prispodoba je u stvari zemaljska priča s nebeskim značenjem. Isus je ispričao mnoge prispodobe. One su mu bile glavno sredstvo navještanja: "Ništa im nije rekao bez prispodoba" (Marko 4,34)..

Smisao

Isus je svojim slušateljima onda i danas htio otvoriti oči da vide vide stvarnost oko nas. Želi nam otključati tajnu smisla i gledanja, promijeniti život i vidjeti veliku sliku Božjeg djela. Isus se uvijek obraća pojedincu. Pred njim uvijek stoji čovjek koji bira, koji određuje svoj put. Podjednako vrsta tla i vrsta ljudi primaju ili odbacuju riječ/sjemenku. Iako je sjemenka život, svaka osoba ima dar I moć slobode, može prihvatiti ako hoće.

Koji sam ja?

Već 2000 godine izlazi sijač sijati. Koliko posijanog zrna. Koliko pokušaja. Kaže nam priča nešto i o velikom gubitku sjemena. Od četiri pokušaja samo jedan uspije. Kaže nam prispodoba nešto o sudbini četiri sjemenke:

Onaj uz put koji sve čuje, ali ne razumije.

Onaj na kamenitom tlu, nema zemlje, on čuje, primi, ali ne razumije. I zato što ne razumije, nema korijena. I bez korijena postane nestalan, kratak i nestabilan.

Onaj na trnju, njega uguše brige i bogatstvo. Njemu je sve ostalo važno osim onog najvažnijeg.

Onaj na dobroj zemlji čujem, razumije, prihvaća i živi. On je blagoslov svima drugima.

Pitanje je jednostavno: koji sam ja od one četvorice? Kakva sjemenka sam ja? Kako mudro živjeti? Kako dobro izabrati? Koga ću poslušati? Kako stalan ili nestabilan karakter sam ja? Čujem li, ali razumijem li? Neznanje, ne razumijevanje je grijeh? Pitati je mudrost! Ove Isusove zemljske priče s nebeskim značenjem su nama putokaz, kao i svima u 2000 dugom hodu za Isusom. Ako su bile dobre mnogim znanima i neznanima, svetima i misticima, zašto ne bi bile i meni? Mudro je slijediti Krista!