PRESVETO SRCE ISUSOVO

lip 27 2019 Miriam

28. lipnja 2019.

Prvo čitanje: Ez 34, 11-16
Sam ću pasti svoje ovce i dati im počinka.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin Bog: »Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Izvest ću ih iz narodâ, skupit ću ih iz zemalja i dovesti ih u zemlju njihovu da ih pasem na gorama izraelskim, po svim dolinama i travnjacima. Pâst ći ih na izvrsnim pašama, ovčinjaci će im biti na visokim gorama izraelskim; ondje će počivati u dobrim ovčinjacima i pâst će na sočnim pašama, po gorama izraelskim. Sâm ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka – govori Gospodin Bog. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – pâst ću ih pravedno. « Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 23,1-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje: Rim 5, 5-11
Bog pokaza ljubav svoju prema nama.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Nada ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje. Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 15, 3-7
Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus farizejima i pismoznancima ovu prispodobu: »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Srce koje te ne prestaje tražiti

Slavimo spomen njegove ljubavi prema nama. Tako nam veli zborna molitva današje svetkovine. U središtu dakle stoji Isus Krist kao živo očitovanje Boga, Oca, koji jest ljubav. Isus je utjelovljena ljubav Boga Oca za nas ljude. I to Isus cijeli, čitava Isusova osoba, a onda Isus u svom presvetom čovještvu, posebno u svojoj osjećajnosti kojoj je izrazom njegovo Srce. Božja ljubav poprimila je ljudski lik te se pojavila u zemaljskoj uvjetovanosti nas ljudi. „U Presvetom Srcu Isusovu nalazimo sintezu svih otajstava naše vjere“ reče Ivan Pavao II.

Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu nalazimo osobito kod srednjovjekovnih mistika, kao što su Julijana iz Norwicha, Francisca Rimska ili naš sv. Bonaventura. U 16. st. pobožnost njeguju kartuzijanci i kasnije isusovci, dok sv. Ivan Eudes (17. st.) daje teološki temelj ovoga slavlja i spomena. Poticaj za uvođenje blagdana došao je iz francuskog grada Paray-le-Moniala prigodom Isusova ukazanja sv. Mariji Margareti Alacoque 1675. godine. Ali tek 1765. papa Klement XIII. dopušta slavljenje blagdan Srca Isusova. Pio IX. je 1856. posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj Katoličkoj Crkvi, osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za grijehe.

Srce je središte čovjeka, ne u geometrijskom, nego u životnom smislu. Ono označava egzistencijalnu, emocionalnu, moralnu i duhovnu nutrinu. U prosječnom životu srce odradi 2,5 milijarde otkucaja pa je daleko najvažniji mišić našega organizma. Srce počinje kucati četiri tjedna nakon začeća i ne zaustavlja svoj rad sve do smrti. Zbog svoga duhovnog i životnog značenja velik broj knjiga i pjesama nadahnuti su upravo srcem. Ništa čovjeka ne boli toliko kao ranjeno srce. Ali i osjećaji sreće i radosti ponajprije ispunjaju upravo naše srce.

Stavimo se na trenutak na mjesto pastira iz današnjeg evanđelja po Luki. U toj slici bolje razumijemo Isusovo srce. 99 ovaca je na mjestu, jedna nedostaje. Mi smo se navikli na ovu priču, ali to da pastir ide tražiti jednu i ostavlja onih 99 je suludo. Nitko ne bi išao po tu jedno, jer to nije logično i nema smisla. Nitko ne bi riskirao zbog te jedne. Isus nas želi poučiti Božjoj logici koja je drugačija. Rabbi želi reći: „I ako se čini da ti nisi ništa posebno i da se ne isplati ići po tebe i ako te nitko drugi ne bi tražio, ja ću te potražiti. Čak i ako ti sam misliš da ne vrijediš ništa, meni si vrijedan i ja ću te pronaći bez obzira na sve.“ Zato je Gospodin drugačiji pastir, Dobri pastir, koji ne gleda svoju korist, nego želi da njegovo stado ima život. Za Boga nitko nije bezvrijedan i kod njega nitko nije otpisan. On ne poznaje beznadne slučajeve. To je srž i srce Isusove poruke: Bog ide prema zalutalom čovjeku i traži ga. On neće mirovati dok ne nađe. Nijedno tlo njemu nije prljavo i prašnjavo da traži i podigne zalutalu ovčicu. I kad je nađe, raduje se. Srce Isusovo povedi nas za sobom!