SEDMA VAZMENA NEDJELJA GODINE C

lip 01 2019 Miriam

2. lipnja 2019.

Ulazna pjesma
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!« Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim, aleluja. (Ps 27, 7-9)

Zborna molitva
Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika. Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu. Po Kristu.

Pričesna pjesma  
Molim te, Oče, da budu jedno kao što smo mi jedno, aleluja! (Iv 17, 22)

Popričesna molitva
Usliši nas, Bože, naš Spasitelju, i po ovim nam svetim otajstvima učvrsti nadu da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je počelo u Kristu, našoj Glavi. Koji s tobom.

Prvo čitanje   Dj 7, 55-60
Vidim Sina Čovječjega zdesna Bogu.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 97, 1-2b.6-7c.9

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom.

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi;
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.
Poklonite mu se, svi bozi!

Jer ti si, Gospodine,
Svevišnji – nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

Drugo čitanje   Otk 22, 12-14.16-17.20
Dođi, Gospodine Isuse!

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše: »Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!« »Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.« I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava! Svjedok za sve ovo govori: »Da, dolazim ubrzo!« Amen! Dođi, Gospodine Isuse! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Iv 14, 18
Neću vas ostaviti kao siročad, govori Gospodin: idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše.

Evanđelje   Iv 17, 20-26

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Marinko Šakota

ISUSOVA MOLITVA

Isus molitvu upućuje Ocu. Moli za druge. To je zagovorna molitva. Moli za jedinstvo njegovih učenika, da i oni budu s njim i s Ocem i da Očeva ljubav bude u njima.

Mi obično molimo za zdravlje, za kišu ili sunce, što je potpuno legitimno, ali trebamo pripaziti da ne ostanemo samo kod tih zahtjeva.

«Bog čuje molitvu koja dolazi iz srca. Većina molitava su naše sebične želje. Prava molitva je predanje. Tako najbolje molimo, jer tražimo samo Boga i prepuštamo se posve Božjoj volji. Tada je molitva smjesta uslišana. Mi molimo za zdravlje, lijepo vrijeme, dobre ocjene. I redovito ne dobijemo što molimo. Prošnje u molitvi za mistiku su najniži oblik približavanja Bogu.» (fra Mladen Herceg)

U prosidbenoj molitvi trebamo biti otvoreni Bogu i njegovoj volji. «Tko tako moli, ne mora možda bezuvjetno napustiti ovu želju, nego je ostaviti slobodnom, osloboditi sebe, i u tomu osloboditi-sebe dati se preobraziti.» (J. Ratzinger)

Učenici su pitali učitelja: «Što trebamo moliti od Boga da bismo sigurno dobili?» Učitelj odgovori: «Molite što god želite!» Međutim, na to dođe njihov prigovor: «Ali naše je iskustvo da mnoge naše molbe nisu ispunjene!» Na to će učitelj: «Još jednom vam kažem, molite što god želite. Ali dopunite vašu molitvu: Gospodine, daj mi to – ili više! To, što vam Gospodin dadne, ili je to što ste tražili ili je nešto veće od toga.» Radoznali učenik dobaci: «Onda se malo bojim da ću uvijek primiti samo ‘više’, uvijek samo ‘veće’ a ne ono što moje srce želi!» Učitelj ga pogleda i reče: «Ako izgubiš taj strah, ako ti ono ‘veće’ bude veće, ako ti Božje ‘više’ zaista bude više, onda ti On može darovati i manje a da ti to ne odvrati pogled od njega koji je uvijek veći, uvijek više.» Učenik je shvatio: «Da, Gospodin nam kaže: ‘Tražite najprije Kraljevstvo Božje – a sve drugo će vam se nadodati’» (Mt 6, 33)

U molitvi tražimo Boga, a ne nešto od Boga.

Pogledajmo neke molitve i procijenimo kakve su:

Starija pobožna žena nakon rata: «Bog je prema nama bio vrlo dobar. Mi smo molili i molili, i tako su sve bombe padale na drugi dio grada.»

Jednog mistika nagovorili su susjedi da ode na carski dvor i od cara isprosi jednu uslugu za selo. Mistik je došao na dvor i našao cara u molitvi. Kad se car konačno pojavio, mistik ga upita: „Kakvu si molitvu molio?“ „Molio sam da mi Sve-Milosrdni udijeli uspjeh, bogatstvo i dug život“, odgovori car. Mistik se na mjestu okrenu od cara i ode od njega s primjedbom: „Došao sam vidjeti cara. A ovdje sam susreo prosjaka koji se ne razlikuje od drugih.“

Godinama je Harry dan za danom povjeravao Bogu zabrinutost za svoga zeta Johna koji se udaljio od Boga. A onda je Harry umro. Nekoliko mjeseci poslije, John se vratio Bogu. Kada je od punice Marshe čuo da se Harry svakoga dana molio za njega, John je rekao: «Predugo sam čekao.» No, Marsha je radosno odgovorila: «Bog još uvijek odgovara na ono za što se Harry molio tijekom života.»