Sveta Marija Bogorodica

sij 01 2020 Miriam

1. siječnja 2020.

Ulazna pjesma
Zdravo, Sveta Rodiljo, Majko Kralja vječitoga, komu ruka ima vlast iznad svijeta čitavoga!

Zborna molitva
Bože, ti si plodnim djevičanstvom svete Marije ljudskom rodu darovao vječno spasenje. Po njoj smo primili tvoga Sina, začetnika novog života: molimo te da i u ovoj godini iskusimo njezin zagovor.Po Kristu Gospodinu našemu.

Darovna molitva
Gospodine, ti svako dobro počinješ i dovršuješ. Danas se radujemo svetkovini svete Bogorodice i zahvaljujemo za rođenje Isusa Krista: daj da s radošću postignemo puni plod njegova spasenja, kojemu slavimo početak. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke! (Heb 13, 8)

Popričesna molitva
Gospodine, mi ispovijedamo da je blažena Marija, vazda djevica, Majka tvoga Sina i Majka Crkve. Molimo te da nam nebeska otajstva, koja smo primili, koriste za vječni život. Po Kristu Gospodinu našemu.

Prvo čitanje   Br 6, 22-27
Neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.

Čitanje Knjige Brojeva
Reče Gospodin Mojsiju: »Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude! Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese! Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 67, 2-3.5-6.8

Pripjev:   Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Drugo čitanje   Gal 4, 4-7
Bog posla Sina svoga, rođena od žene.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bî rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: »Abba! Oče!« Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Heb 1, 1-2
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu!

Evanđelje   Lk 2, 16-21
Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. I nakon osam dana nadjenuše mu ime Isus.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se ­tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohra­njivaše sve te događaje i prebi­raše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Antonio Šakota

Bog vas blagoslovio

Draga braćo i sestre! Zakoračili smo u još jednu novu godinu. Crkva danas, na tom novom vremenskom početku, slavi svetkovinu Marije Bogorodice. Taj naslov sadrži temelj naše vjere. I koliko god se ticao Marije, on još više upućuje na Krista i otajstvo njegovog utjelovljenja. Marija nije rodila samo čovjeka nego Onoga koji u početku bijaše kod Boga i bijaše Bog (usp. Iv 1,1), te je svojim silaskom među svoje stvorenje postao tijelo i nastanio se među nama (usp. Iv 1,14) kako bi od punine njegove svi primili milost na milost (usp. Iv 1,16). Tako se dogodila sveta razmjena, Bog je uzeo na sebe što dotad nije imao – čovještvo – da bi čovjek zadobio nešto što mu je dotad bilo daleko – dioništvo u božanskoj naravi.

Svake godine na ovu svetkovinu u prvom čitanju iz knjige Brojeva liturgija pred nas stavlja svećenički blagoslov što ga je Mojsije povjerio bratu Aronu i njegovim svećeničkim sinovima kako bi blagoslivljali Izraela: „Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese!“ (Br 6,24-26)

Mnogima je upravo ovaj blagoslov onaj „najdraži“ kojega mogu čuti na liturgijskim slavljima. Kako to već biva s molitveno-liturgijskim obrascima, oni se samo učinkovito djeluju nego u bogatstvu biblijskog izričaja odašilju i poruku koje može i treba biti aktualizirana. Krenimo redom, zaustavljajući se kratko nad nekim riječima!

Te – svećenik se Izraelu obraća zamjenicom u drugom licu jednine. Ne u množini, nego u jednini, kao da se radi o individuu. Izrael je osoba. U mnoštvu osoba on je jedan. Crkva je novi Izrael. Ovaj blagoslov upućen je meni, kamenčiću u mozaiku Crkve. Vjerujem da je danas osobito teško u srce primiti ovu zamjenicu. Bilo bi lakše kad bi stajalo „vas“. Nekako bi ta množina ostavila prostor mojoj samostalnosti u odnosu na zajednicu. Očito nam ovaj izričaj hoće poručiti da me se u Crkvi i onaj kraj mene, onaj kojega manje poznajem, onaj koji je jači kao a osobito onaj slabiji tiče. Nadalje, može li ova kratka zamjenica u nama danas probuditi osjećaj odgovornosti za jedno Tijelo – Crkvu? Može li nas različite okupiti oko istih ciljeva? Može li nas u rascjepkanosti i podijeljenosti potaknuti na suglasje? Pozvati na kretanje u istom pravcu? Pozvati na odgovorno djelovanje protkano kršćanskom ljubavlju prema braći i sestrama – oholima, lijenima, grešnima – pa jedne malo spustiti s „nebesa“, druge trgnuti iz sna site indiferentsnoti a trećima pokazati put milosrdne ljubavi koja sve okreće na dobro?

Blagoslovi – ovaj izričaj nije, kako se to čini na prvi pogled, smješten u sferi onoga imati, nego biti. Svojim blagoslovom Bog stvara i daruje život. Daje da njegovo stvorenje diše, leprša, raduje i obnavlja se, zahvaljuje. Sloveći mi blago, dobro, On mi svojim činom blagoslivljanja daruje sebe i svoju prisutnosti na zamršenom životnom putu. Često u liturgiji isti izričaj čovjek upućuje Bogu. Time on ne mijenja Božju bit nego izriče svoju zahvalnost Božjoj veličini postajući i sam dionikom Božjeg bogatstva. Stoga, na početku ove godine, ne zaboravimo tražiti Božji blagoslov, prisutnost, blizinu, riječ i druge zahvate kojima nas mijenja. Ista riječ neka se nalazi i na našim usnama! Ne budimo škrti u blagoslivljanju bližnjih. Blagoslivljajte, a ne proklinjite! (usp. Rim 12,14)

Čuva – neka me čuva. Neka bdije nada mnom. Ovaj glagol evocira uz čuvanje i Božju budnost. On je budan, uvijek radi (usp. Iv 5,17). „Čuvaj me k'o zjenicu oka, sakrij me u sjenu krila svojih od zlotvora što na me nasrću“ (Ps 17,8-9). Isti izričaj podsjeća i na zadnji zaziv Očenaša: „ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od Zloga“. Očuvaj nas od napasti, bdij nad nama da se držimo puta Tvoga, Gospodine! Također, Isusove riječi potiču nas i na čuvanje nas samih: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi“ (Iv 14,15-16.21). Duše Sveti, Branitelju, uvodi nas u istinu evanđelja kako bi nas Tvoje zapovijedi čuvali od zla. Konačno, zahvalimo Bogu na svim trenutcima kad nas je čuvao a da toga nismo bili svjesni.

Licem obasja – neka te Gospodin pohodi svojim licem. Neka ti se nasmiješi, pokaže nasmiješeno lice. To bi, po stručnjacima, bio smisao ovog izričaja. I vrlo je znakovit. Lice liječi. Lice pokazuje nutrinu. Licem i sami možemo privući ili odbiti. U teškim životnim trenutcima zamisli lice Božje koje ti se smiješi! Zašto? Da se ne bi brinuo tjeskobno! Zajedno s nastavkom rečenice „milostiv neka ti bude“ na najbolji mogući način govori o Božjoj reakciji na našu raskajanost, poteškoće, padove. Njegov milostivi osmijeh podiže, krijepi, vraća u život, svjedoči o Božjoj zaljubljenosti u nas i naklonosti prema nama. Ali, može on okrenuti lice, ne onda kad ne zaslužujemo (jer zapravo ne zaslužujemo nikad) nego kad ga mi odbijamo svojom ohološću i samodostatnošću i prijezirom prema braći i sestrama, grešnicima željnima Božjega smiješka. Zato, neka i na nama ostane taj Božji smiješak, znak nade koji pokazujemo i svjedočimo našim bližnjima.

Pogled svrati na te – Često se susrećemo s Božjim pogledom. Kao i njegovo lice tako mu je i pogled čudesan. Pogledom svojim on poziva, gleda s blagonaklonošću i prima u zajedništvo života. Istina, pogled puno toga govori. Božji pogled me očito želi uključiti, primiti u zajedništvo, očistiti, radovati mi se, oprostiti. Neka Božji pogled postane i opomena mom pogledu jer nekad ima veću snagu od riječi!

Mir ti donese – šalom. Nipošto nedostatak vanjskih podražaja, bijeg u imaginarnu sigurnost, pasivnost. Šalom nije obični pozdrav, nego zaziv Božjega blagoslova jer „Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje“ (Ps 29,11). Neka nam Gospodin u Novoj godini podari obilje svoga mira, samoga sebe jer On je mir naš (usp. Ef 2,14). Njegov mir daruje jedinstvo našoj podvojenosti. U miru se donose prave odluke za život. Mir ubija neprijateljstvo. Dođi, Gospodine, u naša srca sa svojim mirom. Blagoslovi nas i njime nas čuvaj. Amen.