Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa

pro 28 2019 Miriam

29. prosinca 2019.

Ulazna pjesma
I pohitješe pastiri te pronađoše Mariju, Josipa i Novorođenče. (Lk 2, 16)

Zborna molitva
Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo: po zagovoru Djevice Bogorodice i svetog Josipa učvrsti naše obitelji u svojoj ljubavi i miru. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Bog se na zemlji pojavio i među ljudima se udomio (Bar 3, 38)

Popričesna molitva
Dobri Oče, ti nas hraniš nebeskim otajstvima. Daj da se trajno ugledamo u svetu Obitelj te se poslije nevolja ovoga života njoj pridružimo u vječnoj slavi. Po Kristu.

Prvo čitanje   Sir 3, 2-6.12-14
Tko se boji Gospodina, časti roditelje.

Čitanje Knjige Sirahove
Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam    Ps 128, 1-5

Pripjev:   Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Drugo čitanje   Kol 3, 12-21
Obiteljski život u Gospodinu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te ­podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv ­koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Kol 3, 15a.16a
Mir Kristov neka upravlja srcima vašim! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!

Evanđelje   Mt 2, 13-15.19-23
Uzmi dijete i njegovu majku te bježi u Egipat!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Go­spo­dnji u snu javi Josipu: »Ustani«, reče, ­»uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga. Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni ­koji su djetetu o glavi radili.« On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Sveta obitelj – inspiracija postojanja

Blagdan je ovo koji nam svima govori. Blagdan Sv. Obitelji, između slavlja Božića i početka odbrojavanja novih dana našeg života, na raskrižju vremena, u svjesnosti prolaznoga i vrijednosti stalnoga. Generacije trebaju jedna drugu. Mladi ljudi traže uzore koji im pokazuju put. Stariji ljudi trebaju svježe oči, hrabrost i idealizam mlađih za stolom odlučivanja. Kada radimo zajedno povezujući generacije, onda kročimo sigurnije u budućnost nade. Ovo sretno raskrižje uvijek nam može biti blagoslov.

Dok danas čitamo izvješće iz života Svete obitelji, onda slušamo da je dobro čuti, šutjeti, slušati, razumjeti. Slušati glas Gospodinov, slušati potrebe jedni drugih, slušati život, jest živjeti svete trenutke. Ta dimenzija slušanja u svim svetim tekstovima je prioritetna.

Tako stvaramo krug i dobrote i zajedništva i moguće budućnosti. U času kada postanemo sebični prekidamo taj lanac dobrote, brige, ljubavi, potencijala služenja i moguće budućnosti koja otvara nove prostore naviještanja radosne vijesti. Neka nam ovaj blagdan ne bude formalno slavlje nego poziv da učinimo svoj dio dobro, bez prekida kruga!

Ova tema obitelji nas vraća natrag, vraća nas u nas same i naša obiteljska iskustva. Dok o tome razmišljamo postajemo svjesni koliko nas obitelj oblikuje, kako čvrste ili slabe temelje naša nam obitelj nudi za nastavak života. Razmišljamo o njima sa zahvalnošću ili sa žaljenjem.

Dijelim s vama običnost obiteljskog razmišljanja:

Dom je mjesto gdje učimo. Uči nas tko i što u životu postati. Dom je mjesto gdje smo prihvaćeni, gdje je ljubav stvarna! Jedino u obiteljskom domu nismo ništa previše i ništa premalo. Jedino u domu osjećamo prihvaćanje s ljubavlju!

Obitelj je mjesto pripadnosti. Ona stvara osjećaj pripadnosti nekome i da netko pripada nama. Stoga se i osjećamo kod kuće, ne zbog kuće nego zbog snage pripadnosti. Obitelj je mjesto obitavanja. Obitavati možemo samo ondje gdje se osjećamo doma. Društvo moderne umire od samoće. Osjećati se ne prihvaćen, odbačen je najgore stanje duha, obitelji i zajednice.

Obitelj nas uči vrijednostima. Uči nas ponajviše o svetosti života, svetosti mjesta, svetosti zemlje, svetosti naših odnosa i svetosti naših snova.

Obitelj je mjesto gdje odgajamo stvarnosti tako bitno za svaku osobu: Stvarnost vjerovanja koje daruje temeljitost povjerenja, stvarnost tradicije koja čuva i stvarnost identiteta koji pokazuje put.

Obitelj je mjesto gdje učimo umjetnost poslušnosti. Poslušnost je doista krepost. Isusov odnos prema Josipu i Mariji opisan je u jednoj rečenici. “Išao je s njima u Nazaret i bio im poslušan”. Poslušnost ne smije biti slijepa. Ona u sebi nosi mudrost! Veli nam tekst da je poslušna Majka brižno sve te tajne čuvala u svom srcu. Majka tako u svojoj biti postaje i ostaje memorija ljubavi. Ona hrani, pohranjuje i ljubi memorijom dobrote.

Obitelj funkcionira dobro ako učinimo dobru ravnotežu između emocionalnog, duhovnog i racionalnog u našim obiteljskim odnosima. Tako dobra obitelj ima dobar dom, a dobar dom gradi dobro ime.

Obitelj mora temeljiti svoje odnose i život na zdravoj duhovnosti koja priznaje da treba mudrost i vodstvo Duha. Bez njega i odnosi ostaju prazni!