Ukop fra Ljube Krasića

Ukop fra Ljube Krasića
lip 23 2020 Miriam

U nedjelju, 21. lipnja 2020., u samostanu na Humcu, okrijepljen sv. sakramentima, blago u Gospodinu preminuo je njegov sluga svećenik i naš brat fra Ljubo Krasić u 83. godini života, 64. godini redovništva i 56. godini svećeništva.

Sv. misa zadušnica slavila se na groblju Podadvor u Čitluku, u ponedjeljak 22. lipnja 2020. u 17,00 sati. Misno slavlje predvodio je provincijal fra Miljenko Šteko. Koncelebrirali su generalni vikar don Željko Majić, župnik fra Miro Šego, gvardijan s Humca fra Dario Dodig, fra Ljubin brat fra Petar Krasić i još tridesetak svećenika. Homiliju je izrekao provincijal fra Miljenko. Svoju sućut na kraju izrekao je župnik fra Miro. Fra Petar Krasić zahvalio je svima i izrekao bratu fra Ljubi oproštaj i zahvalu. Sprovodne obrede i ukop na groblju Podadvor predvodio je provincijal fra Miljenko.

Fra Ljubo je rođen 18. ožujka 1938. u Mostaru. Osnovnu školu pohađao je u Čitluku, a srednju školu u Splitu i Visokom od 1949. do 1958.

Filozofsko-teološki studij pohađao je od 1958. do 1966. u Visokom, na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu i u Zagrebu.

Franjevački habit obukao je 14. srpnja 1956. godine u Kraljevoj Sutjesci, a doživotne zavjete položio 12. srpnja 1962. na Humcu.

Za svećenika je zaređen 2. kolovoza 1964. u Širokome Brijegu.

Svećeničku službu započeo je kao župni vikar u Širokome Brijegu od 1965. do 1966. Nakon te službe postaje misionar i osnivatelj HKM Žurich. U Švicarskoj djeluje od 1967. do 1971. Pri završetku službe u Švicarskoj postaje misionar u kustodiji gdje ostaje do 2016. U kustodiji djeluje kao župnik, župni vikar, ravnatelj Hrvatskog društveno-kulturnog centra u Norvalu, voditelj Hrvatskih franjevačkih izdanja i Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu. Vraća se u provinciju 2016. godine i živi u samostanu na Humcu do svoje smrti.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine.

Duhovnost

POTVRĐENO PRAVILO FRANJEVAČKOG REDA

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE

GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE

Bazilije S. Pandžić, HERCEGOVAČKI FRANJEVCI – sedam stoljeća s narodom