O. fra Šimo Martinović

Preminuo:
stu 09 1893
U mjestu:
Široki Brijeg
Ukratko:

Iz Vidovića u Brotnju, u 69. god. života, 53. god. redovništva i 46. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i gvardijana. Kao župnik u Gabeli sagradio je dosta prostranu župnu kuću. Pokopan je na groblju Mekovac.