O. fra Krsto Ravlić

Preminuo:
lis 30 2017
U mjestu:
Split
Ukratko:

Iz Drinovaca, u 79. god. života, 61. god. redovništva i 56. god. svećeništva. Obnašao je službe odgojitelja đaka u konviktu na Širokom Brijegu, kapelana, župnika i gvardijana. Dva puta bio je u komunističkom uzništvu, ukupno šest godina. Zatvorske su mu muke nanijele gotovo nezacjeljive duševne rane. Pokopan je na groblju Mekovac na Širokom Brijegu.

Sjećanje na

stu 24 2000
Međugorje
stu 24 1810
Svilaj