O. fra Pio Nuić

Preminuo:
stu 30 1988
U mjestu:
Mostar
Ukratko:

Iz Drinovaca, u 79. god. života, 60. god. redovništva i 54. god. svećeništva. Bio je inženjeg građevine. Obnašao je službe profesora crkvene umjetnosti na franjevačkoj bogosloviji u Mostaru, kapelana, tajnika, definitora i ekonoma Provincije. Nakon rata projektirao je brojne nove crkve i župne kuće ili samostane ili pak njihovu obnovu, i ne samo u Hercegovini. Pokopan je na groblju Šoinovac.