Šedma vazmena nedjelja kroz godinu B

svibnja 15 2024 Miriam

5. svibnja 2024.

Ulazna pjesma
Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje, objavljujte do nakraj zemlje: Gospodin izbavi narod svoj, aleluja! (usp. Iz 48,20)

Zborna molitva
Udijeli nam, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu, da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve vine k tebi i naša molitva. Očisti nas svojom milošću i uskladi nam srce s otastvima tvoje velike ljubavi. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ako me ljubite, zapovije­di moje čuvajte, govori Gospodin. I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja, da bude s vama zauvijek, aleluja. (Iv 14,15-16)

Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože, ti nas Kristovim uskrsnu­ćem obnavljaš za vječni život. Umnoži u nama plod vazmenog otajstva i ulij nam u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu.

Prvo čitanje Dj 10,25-26.34-35.44-48
I na pogane se izlio dar Duha Svetoga.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.« Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 98,1-4

Pripjev: Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Drugo čitanje 1Iv 4,7-10
Bog je ljubav.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedino­ rođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Iv 14,23

Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin:
i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.

Evanđelje Iv 15,9-17

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. ­Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u ­mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac ­dadne što ga god zaištete u ­moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 9 svibnja 2021.

Isus nas uči ljubiti ne riječima, nego djelima

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U Evanđelju ove nedjelju (Iv 15, 9-17) Isus, nakon što je sebe usporedio s lozom, a nas s trsovima, objašnjava koji je to plod što ga donose oni koji ostaju sjedinjeni s njim: taj plod je ljubav. Ponovno upotrebljava ključni glagol, a to je ostati. Poziva nas da ostanemo u njegovoj ljubavi da njegova radost bude u nama i da naša radost bude potpuna (rr. 9-11). Ostati u Isusovoj ljubavi.

Zapitajmo se: koja je to ljubav u kojoj nam Isus govori da ostanemo da bismo imali njegovu radost? Koja je to ljubav? To je ljubav koja ima svoj izvor u Ocu, jer „Bog je ljubav“ (1 Iv 4, 8). Ta Božja, Očeva ljubav poput neke rijeke se ulijeva u Sina Isusa i po njemu dopire do nas, njegovih stvorenja. On, naime, kaže: „Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas“ (Iv 15, 9). Ljubav koju nam daje Isus ista je ona kojom Otac ljubi njega: čista, bezuvjetna ljubav, besplatna ljubav. Ne možete je se kupiti, besplatna je. Dajući je nama, Isus se – tom ljubavlju – prema nama ophodi kao prema prijateljima dajući nam upoznati Oca, te nas uključuje u samo njegovo poslanje za život svijeta.

Nadalje, možemo si postaviti pitanje, kako ostati u toj ljubavi? Isus kaže: „Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi“ (r. 10). Isus je sažeo svoje zapovijedi u jednu, a to je ova: „Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas“ (r. 12). Ljubiti kao što Isus ljubi znači staviti se u službu, u službu braće, kao što je to On činio opravši učenicima noge. To također znači izići iz sebe samoga, odvojiti se od svojih ljudskih sigurnosti, od svjetovne udobnosti, kako bi se otvorili drugima, posebno onima koji imaju najveću potrebu za tim. To znači učiniti se raspoloživima, s onime što jesmo i što imamo. To znači ljubiti ne riječima, nego djelima.

Ljubiti kao što Krist ljubi znači reći „ne“ drugim „ljubavima“ koje nam svijet nudi: ljubav prema novcu – oni koji ljube novac ne ljube onako kako ljubi Isus – nadalje, ljubav prema uspjehu, prema ispraznosti, prema moći… Ti varljivi putovi „ljubavi“ udaljavaju nas od Gospodinove ljubavi i vode nas do toga da postajemo sve više sebični, narcisoidni, naduti. A nadutost dovodi do izobličenja ljubavi, do toga da se druge zlostavlja, do toga da se ljubljenoj osobi zadaje bol i patnju. Tu mislim na bolesnu ljubav koja se pretvara u nasilje – kolike su samo žene danas žrtva nasilja. To nije ljubav. Ljubiti onako kako nas Gospodin ljubi znači cijeniti osobu koja je tu do nas, poštivati njezinu slobodu, ljubiti je onakvu kakva jest, a ne onakvu kakva mi želimo da bude; takvu kakva jest, besplatno. U konačnici, Isus traži da ostanemo u njegovoj ljubavi prema njemu, da prebivamo u njegovoj ljubavi, ne u našim idejama, ne u obožavanju nas samih. Tko se u životu klanja samom sebi, živi u zrcalu: uvijek gleda sebe. [Isus] Traži od nas da se oslobodimo težnje da kontroliramo i upravljamo drugima. Ne smijemo druge kontrolirati, nego im služiti. Otvoriti srce drugima, to je ljubav, i darivati se drugima.

Draga braćo i sestre, gdje vodi ovo ostajanje u Gospodinovoj ljubavi? Gdje nas vodi? Isus nam je rekao: „Da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna“ (r. 11). A radost koju Gospodin posjeduje, jer je u potpunom zajedništvu s Ocem, želi da se nastani također u nama jer smo s njim sjedinjeni. Radost spoznaje da nas Bog ljubi unatoč našim nevjernostima potiče s vjerom se hvatati u koštac sa kušnjama života, pomaže nam prebroditi krize da bismo iz njih izišli bolji. Življenjem te radosti postajemo istinski svjedoci, jer je radost znak prepoznavanja pravog kršćanina. Pravi kršćanin nije tužan, on uvijek ima tu radost u sebi, pa i u ružnim trenucima.

Neka nam Djevica Marija pomogne ostati u Isusovoj ljubavi i rasti u ljubavi prema svima, svjedočeći radost uskrsloga Gospodina.