Šesnaesta nedjelja kroz godinu B

srp 15 2021 Miriam

18. srpnja 2021.

Ulazna pjesma
Evo, Bog mi pomaže, Gospodin krijepi život moj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ime tvoje, Gospodine, jer je dobrostivo. (Ps 54, 6.8)

Zborna molitva
Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv. Produbi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza. Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov: što svaki od nas prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Evo, na vratima stojim i kucam, govori Gospodin: posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom. (Otk 3, 20)

Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio si nas nebeskim otaj­stvi­ma: daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život. Po Kristu.

Prvo čitanje Jr 23, 1-6
Skupit ću ostatak svojih ovaca i podići im pastire.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Jao pastirima koji upropašćuju i ­raspršuju ovce paše moje – govori Gospodin. Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: »Vi ste ­raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših – govori Gospodin. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – govori Gospodin. »Evo dolaze dani – govori Gospodin – podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji. U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: ’Gospodin, Pravda naša.’« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 23, 1-6 

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati kroz
dane mnoge.

Drugo čitanje Ef 2, 13-18
On je mir naš, on koji od dvoga čini jedno.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko dođoste blizu – po Krvi Kristovoj. Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Iv 10, 27
Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom.

Evanđelje Mk 6, 30-34
Bijahu kao ovce bez pastira.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Branko Radoš

Današnje evanđelje treba svakako gledati u kontekstu onoga što smo slušali prošle nedjelje. Ako se dobro sjećate prošle je nedjelje Krist poslao svoje apostole da idu propovijedati veselu vijest. Tražio je od njih da krenu na put ne noseći sa sobom ništa. Tako težak posao, a još bez onog osnovnog što će im trebati. Šaljući ih tako Krist im je htio kazati da je najvažnije s pouzdanjem u njega krenuti. Sve drugo manje je važno. Prošle dakle nedjelje dobili su apostoli posve određen zadatak, krenuli na posao.

Danas smo slušali kako se vraćaju sa zadatka. Ushićeni i ponosni, jer njihov je rad urodio plodom. Osjetili su se korisni, pa su očekivali da ih Gospodin spremi odmah na drugi kraj, da i tamo liječe, pomažu, čine čuda... Saslušavši ih Isus ih pak šalje: «Idite u osamu, na samotno mjesto da se odmorite!»

Ovo evanđelje kao da je naručeno upravo za ovo godišnje doba, što ga mnogi iskorištavaju za svoj godišnji odmor. Šalje Isus svoje učenike u osamu. A šalje ih tamo zbog toga što su samo iz osame i pustinje dolazili velikani. Sam Krist proživio je trideset godina u malom i zabitnom Nazaretu, a četrdeset dana prije svog javnog nastupa u pustinji u postu i molitvi. I gotovo svi veliki sveci kroz povijest znali su često pobjeći od buke u samoću i tišinu: sv. Pavao, sv. Franjo, sv. Ante i dr.

Šaljući svoje učenike da se odmore Isus je sasvim jasan i želi nam poručiti: Čovjeku je potreban i odmor. Tijelo zaslužuje odmoriti se. Odmor nije i ne smije biti luksuz samo za one bogate, za one koji sebi to mogu priuštiti, nego potreba za sve. Jer svagdašnji rad, napori, brige i napetosti iscrpljuju. Bar na kratko vrijeme treba se osloboditi svagdašnjice, opustiti i prikupiti nove snage, napuniti svoje baterije. Jer čovjek nije stroj koji se ne može istrošiti. Svi znamo previše napregnut luk lako puca.

I sami zaključujete zašto je važno što nam je Isus poručivao prošle nedjelje. Važno je zato što je evanđelje prošle i ove nedjelje jedna zaokružena cjelina. Prošle je nedjelje Isus kazao: Idite propovijedajte, radite, a danas idite i odmorite se.

Odmor je čovjekova potreba. Nije ga izmislio nijedn politički sustav; ni kapitalizam, a ni socijalizam. Uveo ga je, čuli smo, sam Bog. Židovima je naređen dan odmora i molitve - sedmi dan, šabat, subota. Za osobni, obiteljski, vjerski i nacionalni život Izraela subota je značila jako mnogo. Jer ona je bila susret i s Bogom i s čovjekom. Ulogu židovske subote danas je u čitavom svijetu preuzela naša kršćanska nedjelja. Ona je dan molitve i sabranosti, okupljanje u krugu obitelji i krugu prijatelja.

Poruka ove današnje nedjelje je jasna: Krist ne želi da se ubijamo neprestanom trkom i radom. Jer neprestani ubilački rad grijeh je jednako kao i lijenost. Zato je koristan i spasonosan Kristov savjet: «Odmorite se!» No, znamo li se mi odmarati? Što za nas predstvalja odmor?

Žalosna je činjenica: Na odmoru ili zabavi bilo koje vrste kršćanin se vrlo često ponaša tako kao da uopće nije kršten. Ponaša se tako kao da je Boga poslao na odmor daleko od sebe. Nerjetko baš za vrijeme odmora mnogi prestaju biti kršćani, jer to vrijeme provode bez molitve, bez svete mise, bez sakramenata. Zaboravljaju da deset Božjih zapovijedi jednako vrijede i obvezuju u kući i na putovanju, na radu i odmoru, na njivi i plaži. Uvijek i svugdje.

Jedan teolog zapisa jednu zanimljivu rečenicu: «Za Kristove učenike nema praznika ni nerada.» Rečenica koja mnogo govori. Kršćanin je uvijek kršćanin, uvijek svijedok: i u subotu i nedjelju, na selu i u gradu, kad čita novine ili sluša evanđelje, kad šeta ili gleda televiziju. Vrijeme odmora i praznika nije prazno i beskorisno vrijeme kako ga mnogi shvaćaju. To je povlašteno vrijeme, vrijeme u kojem ćeš se lakše susresti s Kristom, nego onda kad si rastrgan raznim poslovima i brigama. Nažalost kod nas je vrlo često obratno: Manje brige i nevolje, odmah i manje Boga u srcu.

Mnogo je danas pametnih i učenih ljudi, ali ipak samo je jedan učitelj - Gospodin Isus Krist. Želiš li ga čuti onda moraš potražiti tišinu i samoću, jer u ovoj buci trci vremena teško se s njim susresti. Znamo da ga ni prorok Ilija nije susreo u snažnom olujnom vjetru, nego u laganom i blagom povjetarcu.

Evo za svakoga Krist ima poruku. Za one koji su se uspavali i ulijenili, za one koji ništa ne rade vrijedi poruka prošle nedjelje: Idite, propovjedajte, radite, pomažite... Za one pak koji su rastrgani brigom i poslovima, koji nemaju ni nedjelje ni sveca vrijedi poruka ove nedjelje: Idite u tišinu i samoću i odmorite se! Ali znajte odmor je odmor od svakodnevnih obaveza, ali nikada nije i ne smije biti odmor od Boga.

Krist je naša budućnost, s njime moramo tražiti prosperitet, sreću i bogatstvo, mir i zadovoljstvo. Ali ne zaboravimo Kriste je i naša sadašnjost. Dopustimo da nam On bude Put, Istina i Život. Amen.