Šesta nedjelja kroz godinu A

velj 15 2020 Miriam

16. veljače 2020.

Ulazna pjesma  
Budi mi, Gospodine, hrid zaštite, tvrđava spasenja. Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, radi imena svoga vodi me i ravnaj! (Ps 31,  3-4)

Zborna molitva
Bože, rekao si da boraviš u pravednu i iskrenu srcu. Daj da mi budemo takvi te se trajno nastaniš u nama. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti i obnovi na sliku Kristovu, da vršimo tvoju volju i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Iv 3, 16)

Popričesna molitva
Gospodine, uživali smo kruh s neba. Daj da ga uvijek budemo gladni jer nam daje pravi život. Po Kristu.

Prvo čitanje   Sir 15, 15-20
Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik.

Čitanje Knjige Sirahove
Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati. Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje. Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh. Riječ Gospodnja.

Pripjevni psalam  Ps 119,  1-2.4-5.17-18.33-34

Pripjev:  Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjemu!
Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže!

Naredbe si svoje dao
da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!

Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam!
Otvori oči moje
da gledam divote tvoga Zakona!

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja!
Pouči me da se tvoga držim zakona
i čuvat ću ga svim srcem!

Drugo čitanje    1Kor 2,  6-10
Bog prije vjekova predodredi mudrost za slavu našu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   usp. Mt 11, 25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Evanđelje   Mt 5,  20-22a.27-28.33-34a.37 (kraća verzija)
Rečeno je starima… a ja vam kažem.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Uistinu kažem vam: ne bude li ­pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu.Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne ­zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Vaša riječ neka bude: ‘Da, da – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Biraj i čuvaj

„Ako želiš, možeš čuvati zapovijedi! U tvojoj je moći biti vjeran!“ (Sirah 15,15). Tako nas uči mudri Sirah. Taj veliki Božji dar biranja, može postati i veliki gubitak čovjeka. Sloboda izbora apsolutno vlada! Ja postajem ona osoba koju sam ja izabrao postati. Mjesto našeg postojanja kao da je obilježeno dvjema stvarnostima:

Prvom: Svijet našeg obitavanja je svijet velikog izbora. Kamo ćemo, kome ćemo, kako ćemo, s kim ćemo, zašto ćemo? Biramo! Svaki dan biramo! Da, mi ljudimo možemo to činiti, ali čovjek se nalazi u točci kada ne zna smije li ono što može! Odluke čine čovjeka. Naši životi su posljedica naših odluka. Pitanje ostaje: Kako donosimo odluke? Tko nam je savjetnik? Koga slijedimo?

Drugom: Jedna od najgorih grešaka koje ljudi čine je tendencija redovitog pronalaska krivnje kod drugih. Rušilački, agresivni, napadački stav prema drugome! Mnoštvo je razloga zbog kojih to radimo: osjećamo se bolje zbog vlastitih ograničenja, sebeljublje je tako veliko da ne dopušta ništa osim krivnje drugih, napadom slijepo branimo svoje ja koje nam nije poznato! Umjesto kritike lošega, čovjek može svojim izborom pokazati primjerom boljega.

Sveti tekstovi nam nude zapovijedi, put, pomoć, ograde da ne padnemo, svjetlo u mraku raskrižja. Slijediti njih znači spoznati svoj put.

Isusov “ja vam kažem…” vrlo je jasan. Slijedi zapovijedi i spoznat ćeš istinu! Spoznanjem istine put će ti biti jasan i pravedan.

Krist  Isus želi da izgradimo, a ne rušimo - Božje kraljevstvo. Taj projekt gradnje započinje u nama samima. U našim odlukama.

Što nas Krist uči o odlukama? Dvije temeljne stvarnosti.

Prva je snaga i važnost molitve! Ona nam pomaže donositi dobre, savjesne odluke. Krist je prije svih odluka molio. Molio je prije izbora učenika. Molio je prije svakog čuda, zahvaljivao prije svakog koraka. Molio je prije muke. Molio je prije umiranja. Molitva ga je povezivala s izvorom, s Ocem. Svoje bližnje je učio molitvu Očenaša. Kao što sutra pripada onima koji se pripremaju danas, tako i molitva priprema dobre odluke.

Druga: Krist nas poziva na čuvanje zapovijedi. Čujemo u današnjem Evanđelju govor o važnosti čuvanja zapovijedi. Zapovijedi nam pomažu donijeti dobre odluke I čuvaju nas od diktature vlastitog ega!

Molitvom i zapovijedima slijedimo dobar put. U našoj je moći birati. I biranjem biti vjeran. Do nas je! Uvijek je do nas! Mudri ljudi slušaju i slijede zapovijedi. Hoćemo li i mi prihvatiti taj put? Do nas je!