Šesta vazmena nedjelja

svibnja 13 2023 Miriam

14. svibnja 2023.

Ulazna pjesma
Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje, objavljujte do nakraj zemlje: Gospodin izbavi narod svoj, aleluja! (usp. Iz 48,20)

Zborna molitva
Udijeli nam, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu, da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve vine k tebi i naša molitva. Očisti nas svojom milošću i uskladi nam srce s otajstvima tvoje velike ljubavi. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ako me ljubite, zapovijedi moje čuvajte, govori Gospodin. I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja, da bude s vama zauvijek, aleluja. (Iv 14,15-16)

Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože, ti nas Kristovim uskrsnućem obnavljaš za vječni život. Umnoži u nama plod vazmenog otajstva i ulij nam u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu.

Prvo čitanje Dj 8,5-8.14-17
Polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k ­njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu ­samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 66,1-3a.4-7a.16.20
Pripjev: Kliči Bogu, sva zemljo.

Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!«

»Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!«
Dođite i gledajte djela Božja:
čuda učini među sinovima ljudskim.

On pretvori more u zemlju suhu
te rijeku pregaziše.
Stoga se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom.

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
naklonosti ne odvrati od mene!

Drugo čitanje 1Pt 3,15-18

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas ­zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali ­blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni ­koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, ­upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Iv 14,23
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin, i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.

Evanđelje Iv 14,15-21
Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje ­čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati ­drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga ­poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 17. svibanj 2020

Duh Sveti svojom djelatnom prisutnošću otvara srca istini i ljubavi

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U Evanđelju ove nedjelje (usp. Iv 14, 15-21) predstavljene su dvije poruke: ispunjavanje zapovijedi i obećanje Duha Svetoga.

Isus veže ljubav prema sebi s vršenjem zapovijedî i na tome insistira u svome oproštajnom govoru: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati“ (r. 15): „Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi“ (r. 21). Isus traži od nas da ga ljubimo, ali objašnjava: ta se ljubav ne iscrpljuje u nekoj želji za njim ili u nekom osjećaju, nego to zahtijeva spremnost slijediti njegov put, to jest Očevu volju. A ona je sažeta u zapovijedi o uzajamnoj ljubavi – prva ljubav [u ostvarivanju] – koju je dao sâm Isus: „kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“ (Iv 13, 34). Nije rekao: „Ljubite me kao što sam ja vas ljubio“, nego „ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas“. On nas ljubi ne tražeći ništa zauzvrat. Ta Isusova ljubav je besplatna, ne traži uzvrata. Želi da ta njegova besplatna ljubav postane konkretni oblika života među nama: to je njegova volja.

Kako bi pomogao učenicima kročiti tim putem Isus obećava da će moliti Oca da pošalje „drugog Branitelja“ (r. 16), to jest Tješitelja, Branitelja koji će zauzeti njegovo mjesto i dati im pamet da slušaju i hrabrost da vrše njegove riječi. To je Duh Sveti koji je Dar Božje ljubavi koja silazi u srce kršćanina. Nakon Isusove smrti i uskrsnuća njegova se ljubav daruje onima koji vjeruju u njega i krste se u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sâm Duh ih vodi, prosvjetljuje i jača kako bi svaki pojedini na svome životnom putu, pa i dok prolazi kroz protivštine i teškoće, i u radostima i u bolima, mogao ostati na Isusovu putu. To je moguće postići upravo po poučljivosti Duhu Svetome kako bi On svojom djelatnom prisutnošću mogao ne samo tješiti nego i preobražavati srca, otvoriti ih istini i ljubavi.

Kad se suočimo s iskustvom zablude i grijeha – koje svi činimo – Duh Sveti nam pomaže da ne pokleknemo i daje nam prihvatiti i u punini živjeti smisao Isusovih riječi: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati“ (r. 15). Zapovijedi nam nisu dane poput neke vrste zrcala u kojem vidimo odraz naših bijeda, naših nedosljednosti. Ne, one nisu takve. Božja riječ nam je dana kao Riječ života, koja preobražava srce i život, koja obnavlja, koja ne osuđuje pa kažnjava, nego ozdravlja i ima za cilj oproštenje. Takvo je Božje milosrđe. To je Riječ koja je svjetlo našim koracima. A sve to je djelo Duha Svetoga! On je Božji Dar, On je sâm Bog koji nam pomaže biti slobodne osobe, osobe koje žele i znaju ljubiti, osobe koje su shvatile da je život poslanje u kojem se naviještaju čudesa koja Gospodin izvodi u onome koji se uzda u njega.

Neka nam Djevica Marija, slika Crkve koja zna slušati Božju riječ i prihvaćati dar Duha Svetoga, pomogne živjeti evanđelje s radošću, sa sviješću da nas podupire Duh, božanski oganj koji grije srca i prosvjetljuje naše korake.

………………

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 9. svibnja 2010.

Marija je živi spomen Gospodina Isusa i zalog dara njegova duha

Svibanj je omiljen i vjerničkom srcu drag mjesec zbog više razloga. Na našoj Zemljinoj polutki proljeće sve više dolazi do izražaja sa svojim mnogobrojnim bojama kojima se zaodijeva priroda; klima je povoljna za šetnje i izlete. Za liturgiju, svibanj uvijek pripada vazmenom vremenu, vremenu klicanja, otkrivanja Kristova otajstva u svjetlu uskrsnuća i uskrsne vjere. To je i vrijeme iščekivanja Duha Svetoga, koji je u sili sišao na prvu Crkvu na Duhove. U oba ta ozračja, "prirodnom" i liturgijskom, dobro se uklapa tradicija Crkve kojom je mjesec svibanj posvećen Djevici Mariji. Ona je, naime, najljepši cvijet ponikao iz stvaranja, "ruža" koja se pojavila u punini vremena, kada je Bog, poslavši svoga Sina, podario svijet novim proljećem. Ona je ujedno ponizni i samozatajni protagonist prvih koraka kršćanske zajednice: Marija je duhovno središte, jer je sama njezina prisutnost među učenicima živi spomen Gospodina Isusa i zalog dara njegova Duha.

Evanđelje ove nedjelje, preuzeto iz 14. poglavlja svetog Ivana, nudi nam implicitni duhovni portret Djevice Marije tamo gdje Isus kaže: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti" (Iv 14,23). Te se riječi upućene učenicima, ali se mogu primijeniti u najvećem stupnju na Onu koja je prva i savršena Isusova učenica. Marija je naime prva i u punini promatrala riječ svoga Sina, pokazavši tako da ga ljubi ne samo kao majka, već još prije kao ponizna i poslušna službenica; zato ju je Bog Otac ljubio i u Njoj se nastanilo Presveto Trojstvo. Usto, tamo gdje Isus obećava svojim prijateljima da će im Duh Sveti pomoći dozivajući im u pamet svaku svoju riječ i duboko je shvatiti (usp. Iv 14,26), kako ne pomisliti na Mariju, koja je u svome srcu, hramu Duha Svetoga, razmišljala i vjerno tumačila sve ono što je njezin Sin govorio i činio? Na taj način, već prije i poglavito nakon Uskrsa, Isusova Majka postala je također Majka i uzor Crkve.

Dragi prijatelji, upravo usred ovog marijanskog mjeseca, imat ću radost, sljedećih dana, pohoditi Portugal. Posjetit ću glavni grad Lisabon i Porto, drugi po veličini grad u zemlji. Glavno odredište mojega putovanja bit će Fatima, koju ću pohoditi u prigodi desete obljetnice proglašenja blaženim dvoje pastira Jacinte i Francisca. Po prvi put ću to marijansko svetište, koje je bilo tako drago časnom Ivanu Pavlu II., pohoditi kao Petrov nasljednik. Pozivam sve da me prate na tome putovanju, sudjelujući aktivno molitvom: s jednim srcem i jednom dušom zazovimo zagovor Djevice Marija za Crkvu, osobito za svećenike i za mir u svijetu.

www.vatican.va