Bezgrješno začeće Bl. Djevice Marije

pro 01 2021 Miriam

8. prosinca 2021.

Ulazna pjesma
Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti kao nevjestu, urešenu nakitom. (Iz 61, 10)

Zborna molitva
Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. Po njezinu zagovoru daj nam da čista srca dođemo k tebi. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, milostivo primi spasonosni prinos o svetkovini bezgrešnog začeća blažene Djevice Marije. Nju si, vjerujemo, darom svoje milosti unaprijed očuvao od svake ljage: po njezinu zagovoru i nas oslobodi svake krivice. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Slavno se o tebi zbori, Marijo: iz tebe se rodilo Sunce pravde, Krist, Bog naš!

Popričesna molitva
Gospodine, Bože naš! Primljena otajstva neka iscijele u nama rane onoga grijeha od kojega si jedinstveno unaprijed očuvao bezgrešno začeće blažene Marije. Po Kristu.

Prvo čitanje Post 3, 9-15.20
Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojega i roda njezina!

Čitanje Knjige Postanka
Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?« – reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol, pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti? Čovjek odgovori: »Žena ­koju si mi dao – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom! Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 98, 1-4

Pripjev:  Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Drugo čitanje Ef 1, 3-6.11-12
Izabra nas u njemu prije postanka svijeta.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti kojom nas zamilova u Ljubljenome.U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Lk 1, 28
Zdravo Marijo! Milosti puna! Gospodin s tobom! Blagoslovljena ti među ženama!

Evanđelje Lk 1, 26-38
Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!

Čitanje svetoga Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. ­Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh ­Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u ­starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom ­prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. Riječ Gospodnja.

Nagovor pape Franje

Nedjelja, 8. prosinca2016. 

Marijin „da" otvorio je put Bogu da se nastani među nama

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Čitanja današnje svetkovine Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije donose dva ključna poglavlja u povijesti odnosa između čovjeka i Boga: mogli bismo reći da nas vode na izvore dobra i zla. Ta dva odlomka nas vode na izvore dobra i zla.

Knjiga Postanka pokazuje nam prvi „ne", praiskonski „ne", čovjekov „ne", kad je čovjek više volio gledati na sebe sama no na svojega Stvoritelja, kad je htio raditi na svoju ruku, kad je izabrao da bude sam sebi dostatan. No, postupivši tako, izašavši iz zajedništva s Bogom, on je izgubio upravo sebe sama i počeo se bojati, sakrivati se i optuživati one kraj sebe (usp. Post 3, 10.12). Ovo su znakovi: strah, to je uvijek znak toga „ne" Bogu, pokazuje da govorim „ne" Bogu; optuživati druge i ne vidjeti ništa drugo osim sebe samog pokazuje da se udaljavam od Boga. To je ono što čini grijeh. Ali Gospodin ne ostavlja čovjeka na milost i nemilost njegova zla; odmah ga traži i upućuje mu pitanje ispunjeno zebnjom: „Gdje si" (r. 9). Kao da mu time kaže: „Stani, razmisli: gdje si?" To je pitanje oca ili majke koji traže izgubljeno dijete: „Gdje si? U kakvoj si se to situaciji našao?". A Bog to čini tako strpljivo da premošćuje jaz koji je nastao u počecima. To je prvo poglavlje.

Drugo je ključno poglavlje, o kojem se govori u današnjem Evanđelju, kad Bog dolazi prebivati među nama, postaje čovjek poput nas. A to je bilo moguće zahvaljujući velikom „da" - grijeh je „ne"; ovo je „da", veliko „da" - koji je izrekla Marija prilikom naviještenja. Zbog toga „da" Isus je započeo svoje putovanje putovima čovječanstva; počeo ga je u Mariji, provevši prve mjesece života u majčinu krilu: nije se pojavio kao već odrasla i jaka osoba, već je prošao sav životni put ljudskog bića. Bio je u svemu jednak nama, osim u jednome: grijehu. Zato je izabrao Mariju, jedino stvorenje bez grijeha, bezgrešnu. U Evanđelju, jednom jedinom riječju, naziva je se „milosti puna" (Lk 1, 28), to jest ispunjena milošću. To znači da u njoj, koja je odmah puna milosti, nema mjesta za grijeh. I mi također, kad se obraćamo njoj, prepoznajemo tu ljepotu: obraćamo joj se sa zazivom „milosti puna", bez sjene zla.

Marija odgovara na Božju ponudu riječima: „Evo službenice Gospodnje" (r. 38). Ne kaže: „Ovaj put ću izvršiti Božju volju, stavit ću se na raspolaganje, a kasnije ću vidjeti...". Ne. Njezin „da" je potpun, za čitav život, bezuvjetan. I kao što je praiskonski „ne" čovjeku zatvorio pristup Bogu, tako je Marijin „da" otvorio put Bogu među nama. To je najvažniji „da" u povijesti, ponizni „da" koji ruši oholi praiskonski „ne", vjerni „da" koji liječi neposlušnost, spremni „da" koji je sušta suprotnost sebičnosti grijeha.

I za svakog od nas postoji povijest spasenja sačinjena od tih „da" i „ne". Ponekad smo, međutim, stručnjaci za polovična „da": sjajni smo u glumljenju da ne razumijemo dobro ono što bi Bog htio od nas i naša nam savjest sugerira. Znamo biti i prepredeni pa da ne bismo rekli pravo i istinsko „ne" Bogu kažemo: „Oprosti, ne mogu", „ne danas, već sutra"; „bit ću bolji sutra, sutra ću moliti, sutra ću činiti dobro". A ta nas lukavost udaljava od „da", udaljava nas od Boga i dovodi nas do „ne", do „ne" grijeha, do „ne" osrednjosti. To je onaj poznati „da, ali…"; „da, Gospodine, ali…". Tako, međutim, zatvaramo vrata dobru, a zlo iskorištava ta krnja „da". Svaki od nas ima u srcu jednu zbirku takvih nepotpunih „da". Razmislimo malo, sigurno ćemo naći mnoge krnje „da". Naprotiv, svaki potpuni „da" Bogu rađa nove povijesti: reći Bogu „da" je doista „originalno", iskonsko, a ne grijeh, koji nas čini starima iznutra. Jeste li mislili na to kako nas grijeh čini starima iznutra? Brzo nas čini starima. Svaki „da" Bogu rađa pak povijesti spasenja za nas i za druge. Poput Marije s njezinim „da".

Na ovom adventskom putu, Bog nas želi pohoditi i čeka naš „da". Razmislimo: koji je to „da" što ga ja, danas, trebam reći Bogu? Razmislimo, to je dobro za nas. I naći ćemo Gospodinov glas koji od nas nešto traži, korak naprijed. „Vjerujem u Tebe, ufam se u Tebe, ljubim Te, neka se u meni ispuni tvoja volja za dobrom". To je „da". S velikodušnošću i povjerenjem, poput Marije, recimo danas, svaki od nas, ovaj osobni „da" Bogu.

………………………

Papa Benedikt XVI

Na svetkovinu Bezgrešnog začeća, 8. prosinca 2009.

Beskrajna je radost imati za majku Bezgrešnu Mariju

Draga braćo i sestre,

8. prosinca slavimo jedan od najljepših blagdana Blažene Djevice Marije: svetkovinu njezina bezgrešnog začeća. Ali što znači da je Marija "bezgrešna"? I što nama kaže taj naslov? Prije svega ćemo se referirati na biblijske tekstove današnje liturgije, osobito na veliku "fresku" trećeg poglavlja Knjige Postanka i na izvješće o naviještenju iz Lukina Evanđelja. Nakon istočnoga grijeha, Bog se obraća zmiji, koja predstavlja Sotonu, proklinje ju i dodaje jedno obećanje: "Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, / između roda tvojeg i roda njezina: / on će ti glavu satirati, / a ti ćeš mu vrebati petu" (Post 3,15). Naviještaj je to jedne odmazde: Sotona u počecima stvaranja kao da ima više uspjeha, ali će doći sin jedne žene koji će mu glavu satrti. Tako će, po ženinu rodu, sam Bog pobijediti. Ta je žena Djevica Marija, od koje je rođen Isus Krist koji je svojom žrtvom porazio jednom zauvijek staroga napasnika. Zbog toga je na mnogim slikama ili kipovima bezgrešne ona predstavljena kako nogom satire zmiju.

Evanđelist Luka, naprotiv, predstavlja nam Djevicu Mariju koja prima navještaj od nebeskoga glasnika (usp. Lk 1,26-38). Ona se pojavljuje kao ponizna i prava Izraelova kći, pravi Sion u kojem se Bog želi nastaniti. Ona je izdanak iz kojeg će poniknuti Mesija, pravedni i milosrdni Kralj. U jednostavnosti nazaretskog doma živi "ostatak" čistog Izraela; iz njega će Bog izvesti novi narod, kao novo stablo koje će raširiti svoje grane u cijelom svijetu, pružajući svim ljudima dobre plodove spasenja. Za razliku od Adama i Eve, Marija je poslušna Gospodinovoj volji, iz dubine svojega bića izgovara svoj "da" i stavlja se potpuno na raspolaganje Božjem naumu. Ona je nova Eva, prava "majka svih živih", svih onih, naime, koji po vjeri u Krista zadobivaju vječni život.

Dragi prijatelji, beskrajne li radosti imati za majku Bezgrešnu Mariju! Svaki put kada osjećamo svoju krhkost i kada nas zli duh navodi na zlo, možemo se obratiti Njoj i naše srce prima svjetlo i utjehu. I u kušnjama života, u olujama koje prijete da nam pokolebaju vjeru i nadu, sjetimo se da smo njezini sinovi i da su korijeni naše egzistencije u beskrajnoj Božjoj milosti. Sama Crkva, premda je izložena negativnim utjecajima svijeta, nalazi uvijek u njoj zvijezdu vodilju koja joj pomaže pronaći pravi put i ići u smjeru koji joj je pokazao Krist. Marija je naime Majka Crkve, kao što su to svečano proglasili papa Pavao VI. i Drugi vatikanski koncil. Dok, stoga, zahvaljujemo Bogu za taj divni znak njegove dobrote, povjerimo Bezgrešnoj Djevici svakoga od nas, naše obitelji i zajednice, čitavu Crkvu i cio svijet. Učinit ću i ja to ovog popodneva, prema tradiciji, na Španjolskom trgu, podno kipa posvećenoj Mariji.

 

 

Propovijedi