Druga nedjelja došašća kroz godinu B

pro 04 2020 Miriam

6. prosinca 2020.

Ulazna pjesma
Puče sionski, evo, Gospodin dolazi spasiti narode; i zagrmjet će glasom veličajnim na radost vašega srca. (Iz 30, 19.30)

Zborna molitva
Svemogući i milosrdni Bože, dok hitimo ususret tvome Sinu daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu; nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede u zajedništvo njegove sudbine. Koji s tobom.

Darovna molitva
Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi pomire s tobom: ne možemo se pouzdati u svoje zasluge, priteci nam u pomoć svojom milošću. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko, vidi radost što ti dolazi od Boga tvoga! (Bar 5, 5; 4, 36)

Popričesna molitva
Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom. Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas, u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za nebeskim težiti. Po Kristu.

Prvo čitanje   Iz 40, 1-5.9-11

Čitanje Knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi ­stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se ­povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Go­spodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospo­dnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sion­ska! Podigni snažno svoj glas, ­blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime inagrada njegova pred njim! Kao pastir ­pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama ­otpočinut daje. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam    Ps 85, 9ab-14

Pripjev:  Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje  onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

Drugo čitanje   2Pt 3, 8-14

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola
Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, ­kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći dan Go­spodnji u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počéla se, ­užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobo­žnosti iščekujući i pospješujući dolazak dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počéla, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje ­pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i bes­prijekorni, u miru. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Lk 3, 4.6
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Evanđelje    Mk 1, 1-8
Poravnite staze Gospodnje.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glas­nika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospo­dinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega kršte­nje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožna­tim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i ­divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan ­sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Bože Milić

Druga nedjelja došašća je nedjelja Ivana Krstitelja, nedjelja preteče Gospodnjeg, nedjelja navještaja. Nedjelja u kojoj se poklapaju riječi proroka Izaije i riječi Ivana Krstitelja da se pripravi put Gospodinu u pustinji i stepi, da se poravnaju doline i brežuljci, krivine i hrapavi putevi kako bi Gospodin mogao doći. Neka mu se poravne staze. Ivan je preteča Gospodnji. Bog uvijek o svojim djelima, posebno velikim djelima, daje navještaj i nagovještaj preko svojih slugu proroka. A za svoje najveće djelo, za poslanje svoga sina Isusa Krista, šalje isto tako vrijednog preteču, najvećeg rođenog od žene, Ivana Krstitelja. Potrebno je da dođe preteča, glasnik ispred onoga koji ima doći. Potrebno je pripremiti put Gospodinu. Ivan je taj neposredni navjestitelj. Ivan ide putem kojim će Isus kasnije ići. Ivan na jedan način prolazi ono što će Isus kasnije proći, a što će biti otkupiteljsko za sve ljude. Isus može gledati Ivanov put i vlastiti će mu put onda biti jasniji. Ivan je posljednji od proroka. On je onaj koji ima čast i dužnost navijestiti i još više, pokazati onoga kojega Pisma obećavaju. S Ivanom se zatvara jedno razdoblje i s njime se otvara novo. On poziva na krštenje i na obraćenje za oproštenje grijeha. Potrebno se krstiti i obratiti da bi se grijesi oprostili. I tako pripravljamo put Gospodinu. Ivan nas poziva da učinimo sve što je potrebno kako bismo mogli što bolje dočekati Gospodina.

Kad neki kipar dobije kameni blok, on je kadar učiniti sve da dođe do zamišljene figure. I kratiti i dubiti i podizati i urezivati i odstranjivati da bi došao do ideje ostvarene u kamenu. Za to će koristiti i mnoge alate.

Simone Weil kaže: Ne učiniti nijedan korak čak ni prema dobru, osim kad nas na nj neodoljivo nagoni Bog, i to u svemu što činimo, govorimo i mislimo. Ali biti spreman ići na Božji poticaj bilo kamo, do kraja, do križa. Biti savršeno spreman znači moliti da budemo gurnuti, ali ne znajući kamo… Kad bi se moje vječno spasenje nalazilo preda mnom na stolu, veli Simone, u obliku kakva predmeta i kad bi samo trebala pružiti ruku i dohvatiti ga, neću pružiti ruku a da ne primim zapovijed da to učinim.

I mi smo pozvani na svom putu uraditi mnogo toga kako bismo pripravili put Gospodinu. Netko treba stati, a netko započeti. Netko treba biti hrabar, a netko se treba malo povući. Netko treba postati aktivniji dok drugi treba postati mirniji. Netko se treba potruditi oko vlastite lijenosti, dok drugi treba smiriti svoj hiperaktivni duh i beskonačne želje. Netko treba pogledati svoj život iz nove perspektive, s odmakom. Netko treba početi planirati, a od drugog se opet traži da se prepusti, opusti i prestane kontrolirati. Ivan nas poziva na promjenu. A promjeni najbolje uči priroda. Ona se neprestano mijenja, ali ne prestaje biti ono što jest i ne gubi na ljepoti. Ne boji se umrijeti i ponovo roditi. Ona ne gubi svoju prirodu, nego se neprestanom spremnošću na promjenu, u stvari, uvijek iznova pokazuje u svojoj originalnosti i ljepoti.

Propovijedi