Druga nedjelja kroz godinu C

sij 14 2022 Miriam

16. siječnja 2022.

Ulazna pjesma
Sva zemlja, Bože, nek ti se klanja i nek ti pjeva, neka pjeva tvom imenu! (Ps 66, 4)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi: usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, daj da ovim otajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem. Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrši se u nama djelo otkupljenja. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i povjerovali joj! (Iv 4, 16)

Popričesna molitva 
Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi. Nahranio si nas jednim kruhom s neba, daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 62, 1-5
Radovat će se ženik nevjesti.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te ­novim imenom što će ga odrediti usta Gospodnja. U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata. Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 96, 1-3.7-8a.9-10a.c

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, 
kazujte poganima njegovu slavu, 
svim narodima čudesa njegova! 

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove! 
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« 
Narodima pravedno upravlja. 

Drugo čitanje 1Kor 12, 4-11
Jedan te isti Duh dijeli svakome napose kako hoće.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja 2Sol 12, 14
Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

Evanđelje Iv 2, 1-12
Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilej­skoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne učinite!« 

A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im ­reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.« 

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše ­nekoliko dana. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 17. siječnja 2016.

Čudo u Kani znak je Božjeg blagoslova nad brakom

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Evanđelje ove nedjelje predstavlja čudo koje se dogodilo u galilejskom selu Kani, za vrijeme svadbene svečanosti na kojoj su sudjelovali također Marija i Isus, s njegovim prvim učenicima (usp. Iv 2, 1-11). Marija obavještava Sina da je nestalo vina, a Isus, nakon što joj je odgovorio da nije još došao njegov čas, ipak uzvraća na njezinu brižnost i daruje zaručnicima najvrsnije vino na slavlju. Evanđelist ističe da "tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici" (r. 11).

Čuda su, dakle, izvanredna znamenja koja prate naviještanje Radosne vijesti a svrha im je probuditi ili ojačati vjeru u Isusa. U čudu učinjenom u Kani, možemo vidjeti čin Isusove dobrohotnosti prema mladencima, znak Božjeg blagoslova nad brakom. Ljubav između muškarca i žene je, dakle, dobar način da se živi evanđelje, to jest da se s radošću kroči putom svetosti.

No, čudo u Kani ne tiče se samo mladenke i mladoženje. Svako ljudsko biće je pozvano susresti Gospodinu u vlastitom životu. Kršćanska vjera je dar kojeg primamo na krštenju i koji nam omogućuje susresti Boga. Vjera prolazi kroz radosti i tuge, svjetlosti i tame, kao u svakom autentičnom iskustvu ljubavi. Izvješće o svadbi u Kani poziva nas otkriti da nam se Isus ne predstavlja kao sudac spreman osuditi naše grijehe, niti kao zapovjednik koji od nas traži da se slijepo pokoravamo njegovim zapovijedima; on se pokazuje kao Spasitelj čovječanstva, kao brat, kao naš stariji brat, Očev Sin, predstavlja se kao onaj koji odgovara na očekivanja i obećanja radosti koja prebivaju u srcu svakog od nas.

Možemo se stoga zapitati: poznam li doista tako Gospodina? Doživljavam li ga kao bliska meni, mojem životu? Uzvraćam li mu istom onom zaručničkom ljubavlju koju on očituje svaki dan svima, svakom ljudskom biću? Radi se o tome da shvatimo da nas Isus traži i poziva nas da mu napravimo mjesta u intimi našeg srca. A na tome putu vjere s Njim nismo prepušteni samima sebi: primili smo dar Krvi Kristove. Velike kamene posude koje je Isus dao napuniti vodom da je pretvori u vino (v. 7) znak su prijelaza sa starog na novi savez: namjesto vode koja se koristi za obredno čišćenje, primili smo Isusovu krv, prolivenu na sakramentalan način u euharistiji i na krvni način u muci i križu. Sakramenti, koji izviru iz uskrsnog otajstva, ulijevaju u nas nadnaravnu snagu i dopuštaju nam kušati beskrajno Božje milosrđe.

Neka nam Djevica Marija, uzor meditacije Gospodinovih riječi i čina, pomogne s vjerom otkriti ljepotu i bogatstvo euharistije i drugih sakramenata, koji uprisutnjuju Božju vjernu ljubav prema nama. Moći ćemo se tako sve više zaljubljivati u Gospodina Isusa, našeg Zaručnika, i ići mu ususret s upaljenim svjetiljkama naše radosne vjere te postati tako njegovi svjedoci u svijetu.

……………………………..

Nedjelja, 20. siječanj 2019.

Služiti Gospodinu znači slušati i provoditi u djelo njegovu riječ

Draga braćo  sestre, dobar dan!

Prošle nedjelje, blagdanom Krštenja Gospodinova, započeli smo liturgijsko vrijeme koje se zove „kroz godinu“: to je vrijeme u kojem pratimo Isusa u njegovu javnom životu, u poslanju zbog kojeg ga je Otac poslao u svijet. U današnjem Evanđelju (usp. Iv 2, 1-11) nalazimo izvješće o prvom od Isusovih čuda. Prvo od tih čudesnih znamenja izvedeno je u selu Kani, u Galileji, tijekom svadbene svečanosti. Nije slučajno da je na početku Isusova javnog života svadbena svečanost, jer se u Njemu Bog zaručio s ljudskim rodom: to je blagovijest, premda oni koji su ga pozvali ne znaju da za njihovim stolom sjedi Sin Božji i da je pravi zaručnik On. Naime, sva se tajna znamenja u Kani temelji na prisutnosti ovoga božanskog zaručnika, Isusa, koji počinje objavljivati samoga sebe.

Isus se očituje kao zaručnik Božjega naroda, kojeg su proroci navješćivali, i otkriva nam dubinu odnosa koji nas sjedinjuje s Njim: to je novi Savez ljubavi.

U kontekstu Saveza shvaća se u punini smisao simbola vina, koje je u središtu ovoga čuda. Upravo kad je slavlje bilo na vrhuncu nestalo je vina; Majka Božja to opaža i kaže Isusu: „Vina nemaju“ (r. 3). Jer ne bi baš bilo lijepo nastaviti slavlje s vodom! Bila bi to sramota za domaćine. Majka Božja to zamjećuje i, budući da je Majka, odmah ide Isusu. Sveto pismo, osobito proroci, označavali su vino kao tipični element mesijanske gozbe (usp. Am 9, 13-14 Jl 2, 24; Iz 25, 6). Voda je nužna za život, ali vino izražava obilje gozbe i radost slavlja. Slavlje bez vina? Ne znam baš… Pretvorivši u vino vodu u posudama koje su se koristile „za čišćenje“ (r. 6) – bio je to običaj: oprati se prije ulaska u kuću – Isus čini rječiti znak: pretvara Mojsijev zakon u Evanđelje, koje je donositelj radosti.

Pogledajmo, zatim, Mariju: riječi koje Marija upućuje poslužiteljima kruna su slike ženidbe u Kani: „Što god vam rekne, učinite!“ (r. 5).

I danas Majka Božja kaže svima nama: „Što god vam rekne, učinite!“. Ove su riječi dragocjeno naslijeđe koje nam je Majka ostavila.

I poslužitelji su doista i poslušali. „Kaže Isus poslužiteljima: Napunite posude vodom! I napune ih do vrha. Tada im reče: Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesu“ (rr. 7-8). Na toj svadbi doista je sklopljen Novi savez i Gospodinovim služiteljima, to jest čitavoj Crkvi, povjereno je novo poslanje: „Što god vam rekne, učinite!“

Služiti Gospodinu znači slušati i provoditi u djelo njegovu riječ. To je jednostavna, osnovna preporuka Isusove Majke, to je program života kršćanina.

Htio bih istaknuti jedno iskustvo koje smo zacijelo svi mi imali u svome životu. Kad smo u teškim situacijama, kad se jave problemi koje ne znamo kako riješiti, kad mnogo puta osjetimo nemir i tjeskobu, kad nam nedostaje radosti, pođimo Majci Božjoj i recimo: „Nemamo vino. Nestalo je vina: pogledaj u kakvom sam stanju, pogledaj moje srce, pogledaj moju dušu“. Reći to Majci. A ona će poći Isusu i reći: „Pogledaj ovoga, pogledaj onu: nemaju vino“. A zatim će se vratiti nama i reći nam: „Što god vam rekne, učinite!“.

Za svakoga od nas piti iz te posude znači pouzdati se u Božju riječ i sakramente kako bismo iskusili Božju milost u našem životu. Tada ćemo i mi, poput ravnatelja stola koji je kušao vodu koja je postala vinom, moći uskliknuti: „Ti si čuvao dobro vino sve do sada“ (r. 10).

Isus nas uvijek iznenađuje. Razgovarajmo s Majkom da ona razgovara sa svojim Sinom i On će nas iznenaditi.

Neka nam Ona, Sveta Djevica, pomogne slijediti njezin poziv: „Što god vam rekne, učinite!“, kako bismo se mogli potpuno otvoriti Isusu i prepoznati u svakodnevnom životu znakove njegove prisutnosti koja život daje.