Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu A

ruj 19 2023 Miriam

17. rujna 2023.

Ulazna pjesma
Daj mir, Gospodine, onima što se u te uzdaju, da se proroci tvoji pokažu istiniti. Uslišaj molitve slugu svojih, Izraela, puka svoga. (usp. Sir 36,18)

Zborna molitva
Bože, Stvoritelju i Svedržitelju. Daj da ti služimo svim srcem te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove. Što svaki od nas prikazuje tebi na čast, nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Čaša koju blagoslivljamo, zajedništvo je Krvi Kristove! Kruh koji lomimo, zajedništvo je Tijela Kristova! (usp. 1Kor 10,16)

Popričesna molitva
Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo, da u nama ne prevagne tjelesna sklonost nego djelovanje tvoje moći. Po Kristu.

Prvo čitanje Sir 27,30 – 28,7
Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kada budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti.

Čitanje Knjige Sirahove
Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sâm od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom; sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovijedi. Misli na zapovijedi i ne mrzi na bližnjega i na savez Svevišnjega pa oprosti krivicu. Riječ Gospodnja.

Pripjevni psalam Ps 103, 1-4.8.10-12

Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstava njegovih!

On ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život,
kruni te dobrotom i nježnošću.

Jarostan nije za vječna vremena
niti dovijeka plamti srdžba njegova.
Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Drugo čitanje Rim 14, 7-9
Živimo ili umiremo – Gospodinovi smo!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima Braćo! Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Iv 13,34
Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin, ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas.

Evanđelje Mt 18, 21-35
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«
»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga ­koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako ­nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na ­jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ­‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se ­dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše go­spodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smilu­ješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 13. rujan 2020.

Isus nas poziva hrabro se otvoriti snazi oproštenja

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U prispodobi koju čitamo u današnjem Evanđelju, onoj o milosrdnom kralju (Mt 18, 21-35), nalazimo dva puta ovu molbu: „Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti“. Prvi put je izgovara sluga koji je svojem gospodaru dugovao 10 000 talenata, to jest vrlo veliku svotu, danas bi to bili milijuni i milijuni eura. Drugi put ju je ponovio drugi sluga istoga gospodara koji je također bio dužan, ali ne gospodaru, nego istom onom sluzi koji je imao taj vrlo velik dug. Njegov je dug bio neznatan, možda u visini tjedne plaće.

U središtu je prispodobe gospodarov oprost sluzi s velikim dugom. Evanđelist ističe da „Gospodar se smilova – ne zaboravimo nikada tu riječ koja je svojstvena Isusu: „smilova se“, Isus je uvijek samilostan – [smilova se] tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti“ (r. 27). Radilo se o velikom dugu, pa samim tim i o velikom oprostu! No taj se sluga odmah potom pokazao bešćutnim prema drugu koji mu je dugovao skromnu svotu. Ne sluša ga, okomljuje se na nj i baca ga u zatvor, sve dok ne plati dug (usp. r. 30), taj mali dug. Gospodar je to saznao i, ogorčen, ponovo poziva zlog slugu i osuđuje ga (usp. rr. 32-34): „Ja sam tebi toliko oprostio a ti ne znaš oprostiti to malo?“

U toj prispodobi nalazimo dva različita ponašanja: držanje Boga – kojega predstavlja kralj – koji mnogo oprašta, jer Bog uvijek oprašta, te čovjekovo držanje. U Božjem ponašanju pravda je prožeta milosrđem, dok se čovjekovo ponašanje ograničava na pravdu. Isus nas potiče da se hrabro otvorimo snazi oproštenja, jer se u životu, kao što nam je poznato, ne rješava sve pravdom. Potrebna nam je ona milosrdna ljubav koja je ujedno temelj Gospodinovog odgovora na Petrovo pitanje koje prethodi prispodobi. Petrovo pitanje glasi ovako: „Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene?“ (r. 21). A Isus mu je odgovorio: „Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam“ (r. 22). To u simboličkom biblijskom govoru znači da smo pozvani uvijek opraštati!

Kolika trpljenja, koliki razdori, koliki ratovi su se mogli izbjeći, da su oproštenje i milosrđe bili naš način života! Pa i u obiteljima, također u obiteljima: koliko razdvojenih obitelji u kojima ne znaju oprostiti jedni drugima, kolika braća i sestre u srcu nose tu mržnju! Nužno je primjenjivati milosrdnu ljubav na sve ljudske odnose: među bračnim drugovima, između roditelja i djece, u našim zajednicama, u Crkvi kao i u društvu i politici.

Jutros, dok sam slavio misu, zastao sam, dojmila me se rečenica iz prvog čitanja, iz Knjige Sirahove. Ta rečenica glasi ovako: „Misli na konac svoj i prestani s mržnjom“. Lijepa rečenica! Misli na svoj svršetak! Misli na to kako ćeš leći u lijes… i hoćeš li u njega unijeti mržnju? Misli na svoj svršetak, prestani mrziti! Prestani biti zlopamtilo. Razmišljajmo o toj vrlo dirljivoj rečenici: „Misli na konac svoj i prestani s mržnjom“.

Nije lako oprostiti, jer u trenucima spokoja čovjek kaže: „Da, ovaj mi je svašta napravio, ali i ja sam njemu. Bolje da oprostim da bi se i meni oprostilo“. Ali onda se ogorčenje vraća, poput dosadne ljetne muhe koja se neprestano vraća… Opraštanje nije samo pitanje trenutka, to je kontinuirana stvar protiv toga zlopamćenja, te mržnje koja se vraća. Mislimo na svršetak, prestanimo mrziti.

Današnja nam prispodoba pomaže u punini shvatiti značenje rečenice koju izgovaramo u molitvi Oče naš: „Otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim“ (Mt 6, 12). Te riječi sadrže odlučujuću istinu. Ne možemo očekivati da nam Bog oprosti, ako mi sami ne opraštamo svojem bližnjem. To je uvjet: misli na svršetak, na Božje opraštanje i prestani mrziti; odbaci zlopamćenje, to je ona dosadna muha koja se neprestano vraća. Ako se ne trudimo oprostiti i ljubiti ni nama neće biti oprošteno i neće nas se ljubiti.

Povjerimo se majčinskom zagovoru Majke Božje: neka nam ona pomogne postati svjesnima koliko smo Bogu dužni, da se toga uvijek sjećamo, tako da nam srce bude otvoreno milosrđu i dobroti.

www.vatican.va