Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu C

ruj 24 2022 Miriam

25. rujna 2022.

Ulazna pjesma
Sve što si poslao na nas, sve što si nam učinio, Gospodine, pravedno si učinio. Nismo čuvali naredbe tvoje, ali proslavi ime svoje, Gospodine, postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj. (Dn 3,31.29-30.43.42)

Zborna molitva
Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag da nam otvori izvor svakog blagoslova. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Po ovom smo upoznali ljubav: on je za nas položio život svoj pa smo i mi dužni živote položiti za braću. (1 Iv 3,16)

Popričesna molitva
Bože, ovim otajstvom naviještamo smrt Gospodnju. Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom te budemo njegovi suba­štinici u slavi. Koji živi.

Prvo čitanje Am 6,1a.4-7
Razuzdani raskošnici, bit ćete prognani!

Čitanje Knjige proroka Amosa
Ovo govori Gospodin svemogući: »Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 146,6c-10
Pripjev: Hvali, dušo moja, Gospodina!

On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje 1 Tim 6,11-16
Čuvaj zapovijed do pojavka Gospodinova!

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja 2 Kor 8,9
Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

Evanđelje Lk 16,19-31
Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.
Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome izme­đu nas i vas zjapi provalija golema te ­koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’ Nato će boga­taš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od ­mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, ne će povjerovati sve da iod mrtvih tko ustane.’« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

PAPA BENEDIKT XVI.

Nedjelja, 26. rujna 2010.

Dok smo na svijetu moramo slušati Gospodina

Draga braćo i sestre!

U evanđelju ove nedjelju (Lk 16, 19-31) Isus pripovijeda prispodobu o bogatašu i siromašnom Lazaru. Prvi živi u raskoši i sebičnosti, i kada umre završava u paklu. Siromaha pak, koji se hranio od ostataka s bogataševa stola, pošto umrije, anđeli odnesoše u vječno boravište Boga i svetaca. "Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!" (Lk 6, 20). Ali poruka prispodobe ide dalje: podsjeća da, dok smo na ovome svijetu, moramo slušati Gospodina koji nam govori preko svetih pisama i živjeti prema njegovoj volji, u suprotnom, nakon smrti, bit će prekasno za kajanje. Dakle, ta nam prispodoba kaže dvije stvari: prva je da Bog ljubi siromašne i podiže ih iz njihova poniženja; druga je da je naše vječno određenje uvjetovano našim ponašanjem, da bismo prispjeli životu moramo slijediti put koji nam je Bog pokazao, a taj je put ljubav, i to ne ljubav shvaćena kao osjećaj, već kao služenje drugima, u Kristovoj ljubavi.

Zahvaljujući sretnoj podudarnosti, prekosutra ćemo slaviti liturgijski spomen Vinka Paulskog, zaštitnika katoličkih karitativnih udruga, čiju slavimo 350. obljetnicu smrti. U Francuskoj u 16. stoljeću on se osobno osvjedočio u snažni kontrast između najbogatijih i najsiromašnijih. Naime, kao svećenik imao je priliku posjetiti kako aristokratske sredine, tako i sela i najsiromašnije pariške četvrti. Nošen Kristovom ljubavlju, Vinko Paulski organizirao je stalne oblike služenja ljudima s ruba društva, osnovavši takozvane "Charitées", karitase, to jest skupine žena koje su stavljale svoje vrijeme i svoja dobra na raspolaganje najsiromašnijima. Neke od tih volonterki odlučile su se potpuno posvetiti Bogu i siromasima i tako je, zajedno sa svetom Luisom de Marillac, sveti Vinko osnova "Kćeri ljubavi", prvu žensku redovničku zajednicu koja je živjela posvećenje "u svijetu", među ljudima, s bolesnima i potrebitima.

Dragi prijatelji, samo Ljubav s velikim "Lj" daje pravu sreću! Pokazuje to jedan drugi svjedok, jedna mlada žena, koja je jučer proglašena blaženom ovdje u Rimu. Govorim o Chiari Badano, djevojci iz Italije rođenoj 1971., koja je umrla od jedne bolesti s nepunih 19. godini, ali koja je bila za sve zraka svjetla, kao što kaže njezin nadimak: "Chiara Svjetlo". Njezina župa, biskupija Acqui Terme i Fokolarinski pokret, kojem je pripadala, danas slave – i to je slavlje za sve mlade, koji mogu pronaći u njoj primjer kršćanske dosljednosti. Njezine posljednje riječi, iz kojih odsijeva puno prianjanje uz Božju volju, bile su: "Mama, zdravo. Budi sretna jer ja sam sretna". Zahvaljujemo Bogu, jer je njegova ljubav jača od zla i smrti; i zahvalimo Djevici Mariji koja vodi mlade, također i preko teškoća i trpljenja, da se zaljube u Isusa i otkriju ljepotu života.

www.vatican.va