Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu C

ruj 20 2019 Miriam

22. rujna 2019.

Ulazna pjesma
Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin. Iz koje god nevolje zavape k meni, ja ću ih uslišiti, i bit ću Bog njihov zauvijek.

Zborna molitva
Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu. Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima postignemo što vjerom i djelom ispovijedamo. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju. O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila! (Ps 119, 4-5)

Popričesna molitva
Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima. Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju. Po Kristu.

Prvo čitanje   Am 8, 4-7
Protiv onih koji kupuju siromaha za novac.

Čitanje Knjige proroka Amosa
Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! Kažete: »Kad li će mlađak proći da prodamo žito, i subota da tržimo pšenicu? Smanjit ćemo efu, povećati šekel da varamo krivim mjerama, da kupimo siromaha za srebro, potrebita za sandale i da prodajemo otražak pod žito.« Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim: »Dovijeka ne ću zaboraviti nijednoga djela vašega.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 113, 1-2.4-8

Pripjev:   Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha.

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Drugo čitanje   1Tim 2, 1-8
Neka se obavljaju prošnje za sve ljude Bogu, koji hoće da se svi ljudi spase.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i ­dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   2Kor 8, 9
Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

Evanđelje   Lk 16, 1-13
Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ’Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ’Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad ­budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ’­Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ’Sto ­bata ulja.’ A on će mu: ’Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ’A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ’Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ’Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali go­spodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam ­vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Još više napora za Božje kraljevstvo

Nastavljamo slušati i razmatrati Lukino evanđelje. Nakon prošlotjedne prispodobe o izgubljenoj ovci i drahmi sada slijedi Isusova priča o nepoštenom upravitelju. Riječ je o upravljanju i novcu, kao i o dobroj i lošoj uporabi bogatstva, što je i danas vrlo aktualna tema. Optuženi upravitelj, kojem je povjeren veliki posjed, nakon poziva da položi račun o svome upravljanju, nastoji se izvući iz neugodne situacije i okrenuti je u svoju korist. Isus poziva svoje slušateljem, sve nas, da budemo tako domišljati u službi Bogu, kao što su lukavci ovoga svijeta spretni s novcem.

Spomenuti odnos između Boga i bogatstva tema je i prvoga čitanja iz knjige proroka Amosa. Pored svojih viđenja, ovaj prorok osobito je poznat po govoru o socijalnoj pravdi i borbi protiv iskorištavanja na području društvenih i gospodarskih odnosa. Prorok poziva svoj narod da ne trguje krivim mjerama i prljavim idejama, jer Bog neće dovijeka zaboraviti nijednoga zlodjela. Oštar je prema ljudima zaslijepljenima profitom, zbog kojega uništavaju siromaha i potrebnika. Za Amosa je neprihvatljivo da čovjek postane manje vrijedan od bogatstva ili da bude objekt trgovine. U toj ludoj trci za zaradom i trenuci koji bi trebali biti posvećeni Gospodinu kao što su blagdani (spominje se mlađak), postaju smetnja pa se jedva čeka da taj dan prođe kako bi se nastavilo zarađivanje. „Tražite Gospodina i živjet ćete“ (Am 5,6) poziv je koji treba čovjeku biti pred očima u svemu što radi. U tome smislu prvo čitanje može biti i velika pouka suvremenom čovjeku, koji se nažalost ponajviše mjeri zaradom i napretkom. Čovjek je vrijedan ne samo u onome što čini, nego ponajprije u onome što jest – slika Božja.

Evanđelje nas još snažnije želi poučiti kako ispravno upravljati novcem. Novac na ljestvici vrijednosti treba staviti na odgovarajuće mjesto. Ne valja mu služiti. Novac treba biti prijatelj, a ne bog. Novac valja bit podređen višim vrednotama, nadasve istini, slobodi i životu. U središtu ovonedjeljnog evanđelja gorka je Rabijeva tvrdnja: „Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti“ Učenik bi trebao biti jednako spreman, mudar i strastven kao upravitelj, kako bi sa sigurnošću naviještao kraljevstvo Božje. Kada vidimo koliko se pojedine javne osobe i političari vješto trude oko nametanja pojedinih ideologija, onda se s pravom možemo upitati gdje je kršćanska zauzetost i hrabrost u promicanju i življenju evanđelja, koje je put, istina i život. Isus nam ne daje toga upravitelja kao primjer nepoštenja, nego kao primjer mudrosti. Ujedno želi svoje učenike pozvati da se ne ustručavaju u dobru svrhu upotrijebiti i one obrasce ponašanja koji se mogu naučiti od sinova ovoga svijeta. Strast i trud koje netko ulaže u ekonomsko poslovanje, sport, posao i slično, može poslužiti kao primjer koliko još više napora treba uložiti u življenje evanđeoskih neprolaznih vrednota. Kad bismo se mi zauzeli za dobro, za kraljevstvo Božje, za ljubav prema bližnjemu s puno fantazije, energije, ustrajno, kao što se mnogi varalice zauzimaju za zlo djelo, tada bi svijet izgledao drukčije.

Za takvo postupanje Gospodin traži vjernost ponajprije u malim, svakodnevnim činima, jer tko je vjeran u malome bit će i u najvećem. Stoga se kršćanska veličina ne pokazuje naočigled čitava svijeta nego u ustrajnosti i malenosti. Primjeri nam mogu biti sveci koji nisu tražili svjetla reflektora kako bi bili viđeni, već su u ona zabačena, tamna i siromašna mjesta donosili Božje svjetlo i utjehu. Neka i nama Gospodin udijeli kreativnosti i ustrajnosti u zgrtanju neprolaznog nebeskog bogatstva!