Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu A

kol 21 2023 Miriam

27. kolovoza 2023.

Ulazna pjesma
Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me, spasi slugu svoga koji se uzda u te! Smiluj mi se, Gospode, jer povazdan vapijem k tebi. (Ps 86,1-3)

Zborna molitva
Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, jedinom žrtvom svoga Sina stekao si novi narod. Molimo te, daruj svojoj Crkvi jedinstvo i mir. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Zemlja se nasićuje plodom ruku tvojih, Gospodine, da izvede kruh iz zemlje i vino što razvedruje srce čovječje. (Ps 104,13-15)

Popričesna molitva
Gospodine, izliječi nas potpuno svojim milosnim djelovanjem. Stvori nam novo srce da uvijek činimo što je tebi milo. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 22,19-23
Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: »Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će prijesto slave domu oca svojega.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 138,1-3.6.8bc

Pripjev: Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna,
a oholicu izdaleka poznaje.
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Drugo čitanje Rim 11, 33-36
Sve je od njega i po njemu i za njega!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Mt 16,18
Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.

Evanđelje Mt 16,13-20
Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve ­Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krsti­telj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si ­Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si ­Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 23. kolovoz 2020.

Ispovijedati Isusa je Očeva milost

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Evanđelje ove nedjelje (usp. Mt 16, 13-20) stavlja nam pred oči trenutak kada Petar ispovijeda svoju vjeru u Isusa kao Mesiju i Sina Božjega. Tu je apostolovu ispovijed potaknuo sâm Isus koji je želio dovesti svoje učenike do toga da učine odlučujući korak u svom odnosu s njim. Naime, cijeli Isusov put s onima koji ga slijede, osobito s dvanaestoricom, put je oblikovanja njihove vjere. Prije svega On pita: „Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“ (r. 13).

Apostolima se sviđalo govoriti o ljudima, kao i svima nama. Volimo tračati. Govoriti o drugima stoga nije toliko zahtjevno, jer nam se sviđa, volimo također ogovarati druge. U ovom pak slučaju već se traži pogled vjere, a ne tračevi. Isus pita: „Što govore ljudi tko sam ja“. Čini se da se učenici natječu u iznošenju različitih mišljenja s kojima su se u velikoj mjeri i sami slagali. Ukratko, Isusa iz Nazareta smatralo se prorokom.

Drugim ih je pitanjem Isus dotaknuo u srce: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ (r. 15). Čini se da primjećujemo kako je u tome trenutku nastao kratki tajac, jer svatko je od prisutnih bio pozvan uključiti se, otkrivajući razlog zašto slijedi Isusa; zato je određeno oklijevanje bilo više nego opravdano. I kad bih ja sada pitao vas: „Tko je za tebe Isus?“, malo biste oklijevali prije nego biste odgovorili. Neugodnosti ih je oslobodio Šimun koji je s oduševljenjem izjavio: „Ti si Krist, Sin Boga živoga“ (r. 16). Taj odgovor, tako potpun i oštrouman, koliko god bio velikodušan – Petar je bio velikodušan – nije mu došao sam od sebe, nego je bio plod posebne milosti Oca nebeskoga. Sâm Isus mu naime kaže: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv – to jest naobrazba, ono što si učio –, ne to ti nisu oni objavili, nego Otac moj, koji je na nebesima, to ti je objavio“ (r. 17). Ispovijedati Isusa je Očeva milost. Reći da je Isus Sin Boga živoga, da je Otkupitelj, milost je za koju moramo moliti: „Oče, daj mi milost da ispovijedam Isusa“. Istodobno, Gospodin je prepoznao Šimunovo spremno uzvraćanje na milosno nadahnuće i stoga je svečanim tonom dodao: „Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati“ (r. 18). Isus je tom tvrdnjom pomogao Šimunu shvatiti smisao novoga imena „Petar“, koje mu je dao. Vjera koju je netom bio očitovao, neuništiva je „stijena“ na kojoj Sin Božji želi graditi svoju Crkvu, to jest svoju zajednicu. A Crkva kroči naprijed uvijek na krilima Petrove vjere, one vjere koju Isus prepoznaje [u Petru] te ga postavlja za glavu Crkve.

Danas osjećamo kako Isus svakome od nas upućuje pitanje: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Svakome od nas. I svaki od nas mora dati ne teoretski odgovor, nego odgovor koji uključuje vjeru, to jest život, jer vjera je život! „Za mene ti si…“ – te izreći ispovijed Isusu. To je odgovor koji i od nas, kao i od prvih učenika, traži unutarnje osluškivanje Očeva glasa i suglasje s onim što Crkva, okupljena oko Petra, i dalje naviješta. Moramo shvatiti tko je za nas Krist: je li On središte našega života, je li On smisao svakog našeg zalaganja u Crkvi i društvu. Tko je Isus Krist za mene? Tko je Isus Krist, za tebe, za tebe, za tebe… Odgovor je to koji nam valja davati svakoga dana.

Ali pazite: neophodno je i pohvalno što je pastoral naših zajednica otvoren za mnoga siromaštva i izvanredne situacije kojih ima posvuda. Milosrdna ljubav uvijek je učiteljica savršenosti, savršenstva vjere. Ali djela solidarnosti, djela ljubavi koja činimo ne smiju nas odvratiti od doticaja s Gospodinom Isusom. Kršćanska milosrdna ljubav nije puko čovjekoljublje, nego, s jedne je strane gledanje drugoga Isusovim očima, a s druge, gledanje Isusa u licu siromašnoga. To je put prave kršćanske ljubavi, s Isusom u središtem, uvijek. Neka nam Presveta Djevica Marija, koja je blažena jer je vjerovala, bude vodič i primjer na putu vjere u Krista i neka nam pomogne da budemo svjesni da povjerenje u njega daje puni smisao našoj milosrdnoj ljubavi i čitavom našemu životu.