Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu C

ruj 03 2022 Miriam

4. rujna 2022.

Ulazna pjesma 
Pravedan si, Gospodine, i pravi su sudovi tvoji: učini sluzi svom po svojoj dobroti. (Ps 119, 137.124)

Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje si­ nove i kćeri koji u Krista vjeruju. Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, izvore pobožnosti i mira. Molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo, a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu vjernost i jedinstvo. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moje čezne za tobom; žedna mi je duša Boga, Boga živoga. (Ps 42, 2-3)

Popričesna molitva
Gospodine, svojom riječju i svojim jelom daješ nam hranu i život. Daj da rastemo u ljubavi po tim dragocjenim darovima te zaslužimo vječno zajedništvo s tvojim Sinom, Isusom Kristom. Koji živi.

Prvo čitanje Mudr 9, 13-18b
Tko će se domisliti što hoće Gospodin?

Čitanje Knjige Mudrosti
Tko od ljudi može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospodin? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha ­svoga svetoga? Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 90, 3-6.12-14.17

Pripjev: Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
Jer je tisuću godina u očima tvojim
ko jučerašnji dan koji je minuo 
i kao straža noćna.

Razgoniš ih ko jutarnji san,
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni,
a uvečer već se suši i vene.

Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Dobrota Gospodina, Boga našega,
nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

Drugo čitanje Flm 9b-10.12-17
Primi ga, ne kao roba, nego kao ljubljenoga brata.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filemonu
Predragi: Ja, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa, molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima, negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna. Šaljem ti ga – njega, srce svoje. Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja. Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje. Možda baš zato bî za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek – ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu. Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Ps 119, 135
Licem svojim obasjaj slugu svoga i nauči me pravilima svojim.

Evanđelje Lk 14, 25-33
Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ­ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik! Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi te­melj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehi­vati svi koji to vide: ’Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti može li s deset tisuća ­presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir. Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Današnje riječi Evanđelja su dosta teške. Kako ih treba shvatiti? Trebamo li zaista mrziti u životu? Dobro je imati na umu da su tradicija i puno generacija potrebni da se zajednički otkriva značenje riječi iz Svetoga Pisma. Ali nije dovoljan zajednički ljudski trud, dobro je tražiti mudrost s neba kako bismo shvatili nebeske stvarnosti.

Isus poziva na nasljedovanje i kaže da treba dobro planirati i razmisliti korake. Vjerojatno i sami znamo da često činimo i odlučujemo po trenutnom osjećaju. To može biti i štetno jer nekad odlučujemo iz straha: možemo se odlučiti za bijeg iz stvarnosti života. Bijeg da se izbjegnu trenutne poteškoće, obaveze ili odnosi. Međutim bježati možemo, ali nikad nećemo pobjeći od sebe. Na sve strane svijeta možemo ići, sve isprobati, ali nutarnji svijet - same sebe - uvijek imamo uz sebe.

Današnje prvo čitanje nas zato potiče da uvijek tražimo mudrost s neba. Tko od ljudi može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospodin? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga? Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću.

Kako spoznati što je na nebu ako ne spoznajemo ni sebe? Čovjek je u tehnološkom smislu silno napredovao, ali još uvijek je sebi stranac. Treba mudrost odozgor da bolje prepoznamo stvarnost. Čovjek koji je spreman informirati se kod Boga, njega pitati i tražiti za savjet, takav može spoznati što je dobro za njegov život. U suprotnome postaje samo zbunjen. 

Ima lijepa činjenica o svetom Franji iz Asiza. Za njega se kaže da je 2/3 života molio, a 1/3 života djelovao. Znamo da je njegovo djelovanje ostavilo traga do danas. Prije njega sveti Pavao je nakon iznenadnog susreta s Isusom u Damasku ostao više od deset godina u tišini i tek onda počeo svoje djelovanje koje je trajalo 8 godina. A Isus je 30 godina živio u tišini obiteljskog doma i tek onda javno nastupio, svega tri godine.

Ne možemo i ne moramo u životu sve činiti sami. Možda je najveća Božja želja da tražimo susret s Njim?! Uvijek imamo priliku tražiti Božju pomoć i Njegovu mudrost. Dobro je uvijek prvo promisliti, tražiti mudrost Božju kako bismo ispravno djelovali. Ali i onda kad pogriješimo i krivi korak učinimo, imamo mogućnost tražiti Duha Božjega kako bi nam osvijetlio put i pokazao da ima način svaku nemogućnost okrenuti u mogućnost i stvoriti novu priliku za život. Nije da Bog samo ispravlja krive korake, On od njih može stvoriti i blagoslov za budućnost.