Dvadeseta nedjelja kroz godinu A

kol 21 2023 Miriam

20. kolovoza 2023.

Ulazna pjesma
Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice Pomazanika svoga! Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. (Ps 84,10-11)

Zborna molitva
Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje otajstvena razmjena naših i tvojih darova. Mi tebi donosimo što si nam dao, a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu.

Pričesna pjesma
U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. (Ps 130,7)

Popričesna molitva
Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu. Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 56,1.6-7
Sinove tuđinske dovest ću na svoju svetu goru!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin: »Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 67,2-3.5-6.8

Pripjev: Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Drugo čitanje Rim 11,13-15.29-32
Neopozivi su dari i poziv Božji Izraelu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Vama, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji! Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po ­milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja usp. Mt 4,23
Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu i liječio svaku nemoć u narodu.

Evanđelje Mt 15,21-28
O ženo, velika je vjera tvoja!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: ­»Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« I ozdravi joj kći toga časa. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 16. kolovoz 2020.

Božja je dobrota otvorena svim potrebama njegovih stvorenja

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U Evanđelju ove nedjelje (usp. Mt 15, 21-28) opisan je susret između Isusa i žene Kanaanke. Isus boravi na sjeveru Galileje, na tuđem teritoriju, da bude malo sa svojim učenicima podalje od mnoštva koja ga traži u sve većem broju. Uto dolazi žena koja moli da pomogne njezinoj bolesnoj kćeri: „Smiluj mi se, Gospodine!“ (r. 22). Taj je vapaj plod života obilježenog patnjom, osjećaja bespomoćnosti majke koja gleda kako joj kćer muči zlo i ne može je izliječiti. Isus je isprva ignorira, ali ova majka inzistira, inzistira čak i kad Učitelj kaže učenicima da je poslan samo „izgubljenim ovcama doma Izraelove“ (r. 24), a ne poganima. No ona i dalje ustraje u svojoj prošnji i u tom trenutku on je kuša citirajući poslovicu – ovo zvuči gotovo pomalo okrutno: „Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima“ (r. 26). A žena odmah, spremno, tjeskobna odgovara: „Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!“ (r. 27).

Ovim riječima ova majka pokazuje da je shvatila kako je dobrota Svevišnjega Boga, prisutnog u Isusu, otvorena svim potrebama njegovih stvorenja. Ta mudrost puna pouzdanja pogađa Isusovo srce te mu se iz grudi otimaju riječi divljenja: „O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš“ (r. 28). Koja je to velika vjera? Velika je vjera ona koja donosi svoju povijest života, označenu također ranama, do nogu Gospodinovih moleći ga da je On izliječi, da joj dadne smisao. Svatko od nas ima vlastitu povijest i to nije uvijek čista povijest, mnogo puta je to teška povijest, s mnogo boli, s mnogo nevolja i mnogo grijeha. Što da ja činim sa svojom poviješću? Da je skrivam? Ne! Moramo je donijeti pred Gospodina: „Gospodine, ako želiš, možeš me ozdraviti!“ To je ono što nas uči ova žena, ova dobra majka: hrabrost da se iznese svoju vlastitu povijest boli pred Boga, pred Isusa; dotaći Božju nježnost, Isusovu nježnost. Posvjedočimo tu povijest, tu molitvu: neka se svaki od vas sjeti svoje povijesti. U povijesti uvijek ima loših stvari, uvijek. Pođimo k Isusu, pokucajmo na Isusovo srce i recimo mu: „Gospodine, ako želiš, možeš me ozdraviti!“ A to ćemo moći učiniti ako budemo uvijek imali Isusovo lice pred sobom, ako shvatimo kakvo je Kristovo srce: srce koje ima suosjećanja, koje nosi na sebi naše boli, koje nosi na sebi naše grijehe, naše pogreške, naše neuspjehe.

Ali to je srce koje nas ljubi takve kakvi jesmo, bez uljepšavanja. „Gospode, ako želiš, možeš me ozdraviti!“ A za to je potrebno razumjeti Isusa, dobro upoznati Isusa. Uvijek se vraćam savjetu koji vam redovito dajem: uvijek nosite sa sobom malo džepno Evanđelje i svaki dan pročitajte po jedan odlomak. Nosite Evanđelje: u torbi, džepu, pa i u mobilnom uređaju, kako biste vidjeli Isusa. I ondje ćete pronaći Isusa onakvog kakav On jest, kakvim se predstavlja; naći ćete Isusa koji nas ljubi, koji nas jako voli, koji nas silno ljubi. Sjetimo se molitve: „Gospodine, ako želiš, možeš me ozdraviti!“ Lijepe li molitve! Neka Gospodin pomogne svima nama moliti tu lijepu molitvu kojoj nas uči ta poganka: ne kršćanka, ne Židovka, nego poganka.

Neka nas Djevica Marija zagovara svojom molitvom da radost vjere i želja da je prenosimo drugima svjedočenjem skladnoga života porastu kod svake krštene osobe, neka nam dadne hrabrost približiti se Isusu i reći mu: „Gospodine, ako želiš, možeš me ozdraviti!“