NEDJELJA PEDESETNICE. DUHOVI

lip 06 2019 Miriam

9. lipnja 2019.

Ulazna pjesma
Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja. (Rim 5, 5; 10, 11)

Zborna molitva
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu. Izlij na sav svijet darove svoga Duha: što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina: nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve i otvori nam svu istinu. Po Kristu.

Pričesna pjesma  
Svi se napuniše Duha Svetoga, razglašavajući veličanstvena djela Božja, aleluja. (Dj 2, 4.11)

Popričesna molitva
Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske; čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje, a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja. Po Kristu.

Prvo čitanje   Dj 2, 1-11

Čitanje Djela apostolskih
Kad je došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobo­žni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se ­mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti ­svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 104, 1ab.24ac.29bc-31.34

Pripjev:  Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje   Rim 8, 8-17
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sâm Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. Riječ Gospodnja.

Posljednica
Dođi, Duše Presveti

Pjesma prije evanđelja
Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

Evanđelje   Iv 14, 15-16.23b-26
Duh Sveti poučavat će vas o svemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Antonio Šakota

Draga braćo i sestre!

Danas slavimo svetkovinu Duhova kojom završavamo uskrsno vrijeme liturgijske godine. Sam Isus je svoje učenike pomno pripremao za ovaj dar. O tome smo čuli u evanđelju, iz Dvorane Posljednje večere, prije same muke, smrti i uskrsnuća. Ali i ono čudo govora u jezicima iz Djela Apostolskih imalo je svoju pripremu. Učenici su bili pozvani čekati taj dar odozgor. I to ne bilo kako, nego okupljeni u molitvi. Kada tome dodamo obećanja Božja izrečena po starozavjetnim prorocima, ono o novom srcu i novom duhu koji će Bog dati svome narodu, očito je da Bog za velika djela priprema teren. To za čovjeka znači znati čekati. Ne bilo kako, nego u molitvi. Ili, kako nam Isus u evanđelju kaže: „ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati; ako me ljubite, riječi ćete moje čuvati“. Znati čekati. Biti strpljiv i postojan u molitvi i prebiranju Riječi u srcu, živjeti Božje zapovijedi u radosti srca, u zajednici vjernika. Strpljivost je jako važna. Jer, ne ide sve odjednom. Treba proći iskušenja, prebiranja, uspona i padova da se Riječ slegne, udomaći, nastani u nama kao u svojoj kući. Dakle, kada razmišljamo o današnjoj svetkovini, čini se da je važno naglasiti nužnost strpljivog i postojanog čekanja.

U Starom zavjetu slavila se također Pedesetnica kojom se Izabrani narod spominjao Sinajskog saveza. Nije ni čudo što Isus u današnjem evanđelju spaja ljubav i zapovijedi. I to ne bilo kako! Nego upravo na način da i onaj drugi partner pri sklapanju saveza, čovjek, dođe do izražaja. Čak se čini da o čovjekovom čuvanju Riječi i zapovijedi ovisi slanje Branitelja, Duha Svetoga! Otac će svojim učenicima dati Drugoga Branitelja, koji će učenike podsjećati na Riječ i uvoditi u svu Istinu! Zamislimo učenike, zamislimo nas, koji smo pozvani čuvati Riječ, opsluživati zapovijedi, ljubiti Boga i bližnjega. Bez ovog Isusovog obećanja ostali bi bez jamstva za budućnost! Ne boj se stado malo! Ne boj se! Otac vidi tvoju privrženost, tvoj žar i želju za življenjem vjere u punini. Ako ti se čini da je teško, da ne ide, ne brini! Ne boj se! Tu je netko tko te brani! Duh Sveti je Branitelj! Nama koji nismo živjeli s Isusom kao prvi učenici važno je znati da nismo niti zakinuti niti sami. Imamo Drugoga Branitelja!

Za Duha Svetoga Isus kaže da je u bitnom odnosu spram Riječi. A mi Božju riječ ponekad teško shvaćamo, mučimo se s pronicanjem njezine dubine i smisla. Zato, brate i sestro, nemoj je čitati ako se prethodno nisi prekrižio! Naš Otac je darežljiv! On će nam poslati svoga Duha da nam otvori oči srca i duše! Koliko puta nam se samo dogodilo da nas je jedna biblijska rečenica vratila u život! Ona je to u stanju jer je Duhom Božjim nadahnuta i jedino je u takvom duhu umijemo i proniknuti. Koliko puta nam se dogodilo da smo napokon razumjeli smisao nečega oko čega smo se mučili! Opet se vraćam na onu početnu strpljivost. Nikad ne smijemo prestati – nadati se, čekati, biti postojani, prebirati.

Za Duha Svetoga Isus kaže da nas podsjeća. On je memorija! Mogli bismo čak reći, budući da se uz Duha Svetoga uvijek veže dah, vjetar, puhanje, da nam djelovanje Duha Božjega osvježava memoriju. I ne samo memoriju, nego cijeli život. Koliko je čovjek lakši kada snagom Duha Svetoga od Boga primi milosrđe! Koliko je čovjek lakši kada mu, nakon kajanja, Duh Božje propuše srce i dušu! To je kao da se ispunja ono proročanstvo – dobivamo novo srce, novi duh, polet, radost, snagu! Odjednom počinjemo činiti stvari s puno ljubavi i lakoće, nije nam ništa teško, znamo da Bog na dobro okreće onima koji ga ljube. Ili kako Pavao danas veli: „Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama; Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.“

Nadalje, čini se da se današnji čovjek pilatovski muči s onim: „što je istina?“ A Duh Sveti uvodi u svu istinu! Ako je nakon pitanja „što je istina“ slijedilo pranje ruku, onda obdarenost istinom znači zauzimanje stava. Pritom, istina nikada nije statična kao što niti Duh Božji nije statičan nego istinuje u ljubavi, bez prisile, i oslobađa. Zato molimo u trenutcima zdvajanja: uvodi nas u Istinu, Duše Sveti, ne da je samo znamo nego da u njoj hodimo i nađemo život, za sebe i usput za svoje bližnje.

Konačno, Duh Sveti je Branitelj. Do istine često dolazimo znajući i njenu suprotnost. A suprotnost od Branitelja je tužitelj. I dobro znamo tko je tužitelj. Ako želimo da Duh Sveti brani nas, onda smo dužni zauzeti takav stav prema bližnjima. Poprimiti mentalitet Branitelja! Lako je optužiti i tako pokušati sebe izvući. Ali braniti… ponekad nije lako! Nerijetko od nas traži žrtvu. Ali, kao što smo mi zahvalni Bogu što nas brani i onda kada se čini da brani neobranjivo, i nama će netko biti zahvalan ako ga obranimo i onda kada se čini nezgodno. Možda upravo tada kroz njegovo srce propuše Branitelj i oživi mu srce?