Peta nedjelja kroz godinu A

sij 24 2023 Miriam

5. veljače 2023.

Ulazna pjesma
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice pred Gospodinom koji nas stvori, jer on je Gospodin, Bog naš. (Ps 95,6-7)

Zborna molitva
Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada, a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te: snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, ti nam jelo i piće daješ za održanje vremenitoga života. Molimo te da nam postanu i otajstvo vječnoga spasenja. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima. (Ps 107, 8-9)

Popričesna molitva
Bože, htio si da jedemo od jednoga kruha i pijemo  iz jedne čaše. Daj da životom budemo jedno u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 58,7-10
Sinut će poput zore tvoja svjetlost.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi.
Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom.
Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’ Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu,
dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati.« Riječ je Gospodnja.

Pripjevni psalam Ps 112,4-8a.9
Pripjev: Čestitima sviće ko svjetlost u tami.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.

Dovijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.
Žalosne se vijesti neće bojati,
stalno je njegovo srce
uzdajuć se u Gospodina.

Postojano mu je srce, ničeg se ne boji.
On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Drugo čitanje 1Kor 2,1-5
Navijestih vam svjedočanstvo Krista raspetoga.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvi­šenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim rije­čima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj. Riječ je Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Iv 8,12
Ja sam svjetlost svijeta, govori Gospodin, tko ide za mnom, imat će svjetlost života.

Evanđelje Mt 5,13-16
Vi ste svjetlost svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.« »Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 9. veljača 2020.

Crkva se ne može odreći svojeg poslanja evangelizacije i služenja

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U današnjem Evanđelju (usp. Mt 5, 13-16) Isus kaže svojim učenicima: „Vi ste sol zemlje […]. Vi ste svjetlost svijeta“ (rr. 13.14). On koristi simbolički jezik kako bi naznačio onima koji ga namjeravaju slijediti neke kriterije za živu prisutnost i svjedočenje u svijetu.

Prva slika je sol. Sol je tvar koja daje okus i koja hranu čuva i štiti od propadanja. Učenik je, dakle, pozvan držati društvo daleko od opasnosti, klica propadljivosti koje truju život ljudi. Radi se o tome da se moramo oduprijeti moralnom srozavanju, grijehu, svjedočeći vrijednosti poštenja i bratstva, bez popuštanja svjetovnim zamamljivostima arivizma, moći i bogatstva. „Sol“ je učenik koji se usprkos svakodnevnim neuspjesima – jer svi ih imamo – ponovno diže iz prašine svojih pogrešaka, svaki dan počinjući iznova hrabro i strpljivo tražiti dijalog i susret s drugima. „Sol“ je učenik koji ne traži da se drugi s njim slažu i plješću mu, nego nastoji biti ponizna, konstruktivna prisutnost, u vjernosti Isusovim učenjima koji je došao u svijet ne da bi bio služen, već da služi. A takav je stav silno potreban!

Druga slika koju Isus svojim učenicima stavlja pred oči je slika svjetla: „Vi ste svjetlost svijeta“. Svjetlost raspršuje tamu i omogućava nam vidjeti. Isus je svjetlost koja je rastjerala tmine, ali one i dalje ostaju u svijetu i kod pojedinaca. Kršćaninova je zadaća raspršiti ih na način da učini da Kristovo svjetlo zasja i naviještajući njegovo Evanđelje. To je nešto što mogu isijavati naše riječi, ali to prije svega mora proizlaziti iz naših „dobrih djela“ (r. 16). Učenik i kršćanska zajednica svjetlost su u svijetu kada usmjeravaju druge prema Bogu pomažući svima da iskuse njegovu dobrotu i njegovo milosrđe. Isusov učenik je svjetlost kada zna živjeti vlastitu vjeru izvan ograničenih prostora, kada pridonosi uklanjanju predrasuda, uklanjanju kleveta i unošenja svjetla istine u situacije izopačene licemjerjem i lažima. On mora rasvjetljivati. Ali to nije moje svjetlo, to je Isusovo svjetlo: mi smo sredstva po kojima Isusovo svjetlo dopire do sviju.

Isus nas poziva da se ne bojimo živjeti u svijetu, premda se u njemu ponekad nalazi stanja konflikta i grijeha. Kada se suoči s nasiljem, nepravdom, ugnjetavanjem, kršćanin se ne smije zatvarati u sebe samoga ili se sakrivati u sigurnost vlastitog ograđenog prostora; ni Crkva se ne smije zatvarati u sebe samu, ona se ne može odreći svojeg poslanja evangelizacije i služenja. Isus je na

Posljednjoj večeri molio Oca da ne uklanja učenike iz svijeta, nego da ih ostavi, ondje, u svijetu, ali da ih čuva od duha svijeta. Crkva se velikodušno i nježno razdaje za malene i siromašne: to nije duh svijeta, to je njegova svjetlost, to je sol. Crkva osluškuje vapaj posljednjih i isključenih, jer je svjesna da je hodočasnička zajednica pozvana produžiti spasotvornu prisutnost Isusa Krista u povijesti.

Neka nam Sveta Djevica pomogne biti sol i svjetlost usred naroda, donoseći svima, životom i riječju, Radosnu vijest Božje ljubavi.

………………..

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 6. veljače 2011 

U tami ravnodušnosti i egoizma širiti svjetlo Božje ljubavi

Draga braćo i sestre!

U Evanđelju ove nedjelje Gospodin Isus kaže svojim učenicima: "Vi ste sol zemlje… Vi ste svjetlost svijeta" (Mt 5, 13-14). Tim slikama bogatim značenjem, on im želi prenijeti smisao njihova poslanja i svjedočanstva. Sol, u mediteranskoj kulturi, evocira razne vrijednosti kao što su savez, solidarnost, život i mudrost. Svjetlo je prvo djelo Boga Stvoritelja i izvor je života; samu se Božju riječ uspoređuje sa svjetlom, kao što to proglašava psalmist: "Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi" (Ps 120, 105). U današnjoj liturgiji, isto tako, prorok  Izaija kaže: "dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati" (58, 10). Mudrost sažima u sebi blagotvorne učinke soli i svjetla: naime, Gospodinovi su učenici pozvani ponovno dati "okus" svijetu i sačuvati ga od propadanja, s Božjom mudrošću, koja u punini blista na licu Sina, jer je on "Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka" (Iv 1, 9). Ujedinjeni s njim, kršćani mogu u tami ravnodušnosti i egoizma širiti svjetlo Božje ljubavi, pravu mudrost koja daje smisao životu i djelovanju ljudi.

U četvrtak 11. veljače, na liturgijski spomen Gospe Lurdske, slavit ćemo Svjetski dan bolesnika. To je zgodna prilika da razmišljamo, molimo i povećamo osjetljivost crkvene zajednice i građanskog društva prema bolesnoj braći i sestrama. U poruci za taj Dan, nadahnutoj na riječima iz Prve Petrove poslanice: "njegovom se modricom izliječiste" (usp. 2, 24), pozivam sve da razmišljaju o Isusu, Sinu Božjem, koji je trpio, umro i uskrsnuo. Bog se radikalno protivi sili zla. Gospodin se brine za čovjeka u svakoj situaciji, dijeli trpljenje i otvara srce k nadi. Pozivam zato sve zdravstvene djelatnike da prepoznaju u bolesniku ne samo tijelo označeno krhkošću, već prije svega osobu, kojoj treba iskazati svu moguću solidarnost i pružiti prikladne i stručne odgovore. U vezi s tim podsjećam, nadalje, da se danas u Italiji obilježava Dan za život. Želim da se svi založe da poraste kultura života, kako bi se, u svakoj prigodi, u središte stavilo vrijednost ljudskog bića. Prema vjeri i razumu dostojanstvo osobe nesvodivo je na svoje mogućnosti ili sposobnosti koje može očitovati i stoga se ono ne umanjuje kada je sama osoba slaba, nemoćna i treba pomoć.

Draga braćo i sestre, zazovimo majčinski zagovor Djevice Marije, da roditelji, djedovi i bake, nastavnici, svećenici i svi oni koji rade u odgoju uzmognu odgajati mlade naraštaje mudrosti srca, da dostignu puninu života.