SVETA MARIJA BOGORODICA (NOVA GODINA)

pro 31 2018 Miriam

1. siječnja 2019.

Ulazna pjesma
Zdravo Sveta Rodiljo, Majko Kralja vječitoga, komu ruka ima vlast iznad svijeta čitavoga!

Zborna molitva
Bože, ti si plodnim djevičanstvom svete Marije ljudskom rodu darovao vječno spasenje. Po njoj smo primili tvoga Sina, začetnika novog života: molimo te da i u ovoj godini iskusimo njezin zagovor. Po Kristu.

Darovna molitva
Bože, ti svako dobro počinješ i dovršuješ. Danas se radujemo svetkovini svete Bogorodice i zahvaljujemo za rođenje Isusa Krista: daj da s radošću postignemo puni plod njegova spasenja, kojemu slavimo početak. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke! (Heb 13, 8)

Popričesna molitva
Gospodine, mi ispovijedamo da je blažena Marija, vazda djevica, Majka tvoga Sina i Majka Crkve. Molimo te da nam nebeska otajstva, koja smo primili, koriste za vječni život. Po Kristu.

Prvo čitanje   Br 6, 22-27
Neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.

Čitanje Knjige Brojeva
Reče Gospodin Mojsiju: »Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude! Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese! Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 67, 2-3.5-6.8

Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Drugo čitanje   Gal 4, 4-7
Bog posla Sina svoga, rođena od žene.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bî rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: »Abba! Oče!« Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Heb 1, 1-2
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu!

Evanđelje   Lk 2, 16-21
Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. I nakon osam dana nadjenuše mu ime Isus.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohra­njivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

fra Josip Serđo Ćavar

Nismo mogli ljepše ući u Novu godinu nego zajedno s Marijom, Bogorodicom. Doduše, za nas kršćane Nova godina već je započela Došašćem. Ivan Pavao II. veli: „Marija je uzor majčinske ljubavi kojom moraju biti prožeti svi koji u apostolskoj misiji Crkve surađuju u preporađanju ljudi. Zato okrijepljena prisutnošću Krista, Crkva putuje u vremenu prema svršetku svijeta i kreće se ususret Gospodinu koji dolazi, no na tom putu... hodi stazom kojom je Djevica Marija prošla.“

Bogorodica (grč. Θεοτόκος Theotokosstrsl. Богородица) je jedan od naslova koji se pridaje MarijiIsusovoj majci. Premda se koristio i ranije, ovaj je naziv službeno prihvaćen za čitavu Crkvu na Efeškom saboru (431.), u jeku rasprava oko Kristove naravi i sukoba s nestorijanstvom. Naslov »Bogorodica« izriče sigurnost da je Marija rodila, ne samo čovjeka Isusa, nego i pravoga Boga, te da je Krist samo jedna osoba s dvjema neodvojivim naravima. Ovo je ustvari najstariji marijanski blagdan za Zapadu.

S Marijom započinjemo novo razdoblje. S njom je završilo vrijeme iščekivanja, a počelo vrijeme ostvarenja. Ona nije samo kraj Staroga zavjeta, nego i početak Novoga, jer je po njoj Bog ušao u naše vrijeme i povijesti dao novi smisao. Zato Crkva mudro stavlja Mariju na početak naših dana, podhvata i planova. S njom, koja je 'Pomoćnica kršćana' i 'Utjeha žalosnih' nećemo zalutati na životnim proplancima. Čudesan je taj lik Bogorodičin. Marija je rodila ali je ostala djevica u snazi i otajstvenosti Božjega promisla. Marijino nam djevičanstvo otkriva Božju svemoćnost, slobodu, snagu i kreativnost, pa Bog tim činom ustvari izvrgava ruglu lukavost ljudske logike. Iako može učiniti nemoguće, Bog kao da treba čovjeka. I naš odgovor „Evo me“, poput Marijinog može unijeti Božju blizinu u naše dane, obitelji i čitavo društvo. Upravo takav odgovor, pun predanja, potreban nam je na početku novoga vremena, na početku naših dana.

Blaženik ovako zapisa: „Svi smo, bili u smrti, u stareži, u tami, u bijedi. U smrti, jer smo Gospodina izgubili, u stareži jer smo bili u raspadljivosti, u tami jer izgubismo svjetlo mudrosti i tako propadosmo. No u Mariji namjesto stareži dobismo novost, namjesto raspadljivosti neraspadljivost, namjesto tame svjetlo. Ona je naša majka, majka našega života, majka naše neraspadljivosti, majka našega svjetla. Ona, dakle, Kristova majka, majka je i naše mudrosti, majka naše pravednosti, majka našega posvećenja, majka našega otkupljenja. Stoga nam je ona više majka negoli naša tjelesna majka. Po njoj je dakle naše rođenje bolje, jer iz nje nam je došla svetost naša, naša mudrost, naša pravednost, naše posvećenje, naše otkupljenje.“

Neka nam Marija, naša majka, naša putokazateljica osvijetli korake u ovoj godini, kako bi bili blagoslovljeni i Bogu povjereni.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, po rođenju svoga Sina iz krila presvete Djevice Bog je dao novi smisao našemu vremenu i našemu životu. Zajedničkom se molitvom utecimo Bogu, proseći milost darovane novosti:

Daruj nam, Gospodine, novost života.

 1. Za svetu Crkvu Božju: da uvijek bude vjerna navjestiteljica Kristova evanđelja i donositeljica tvoga mira i blagoslova svim ljudima, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: prodahni ih svojom mudrošću da budu hrabri navjestitelji evanđelja života te sva Crkva raste u spoznaji Krista i u ljepoti ljubavi koja obnavlja svijet, molimo te.
   
 3. Za sve koji upravljaju narodima i državama: daj da se uvijek zalažu za uspostavu evanđeoske pravednosti te na čitavome svijetu zavlada mir koji nam u Kristu daruješ, molimo te.
   
 4. Za nas sabrane oko Kristova stola: prodahni nas svojim Duhom da poput Majke Gospodinove umijemo tvoju riječ čuvati u srcu, kako bi ona bila put i svjetlo našemu životu, molimo te.
   
 5. Za našu pokojnu braću i sestre: po svome milosrđu nagradi ih zajedništvom s tobom i s tvojim svetima kod nebeskoga stola, molimo te.

Gospodine Bože svemogući, s pouzdanjem u tvoju dobrotu danas primamo dar života i vrijeme koje stavljaš pred nas. Milošću svojom rasvijetli naše dane i svojom pomoću prati naša djela da uzmognemo biti pronositelji tvoga mira i graditelji tvoga kraljevstva među ljudima koje susrećemo. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

Propovijedi