Treća nedjelja došašća kroz godinu C

pro 01 2021 Miriam

12. prosinca 2021.

Ulazna pjesma
Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Gospodin je blizu! (Fil 4, 4-5)

Zborna molitva
Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega. Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo svečanom službom hvale. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, daj da ti neprestano prikazujemo žrtvu svoga predanja: mi obnavljamo Kristovo otajstvo da tvoje spasenje u nama snažno djeluje. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga našega, dolazi da nas spasi!« (Usp. Iz 35, 4)

Popričesna molitva
Gospodine, utječemo se tvojoj dobroti: po ovoj svetoj gozbi očisti nas od grijeha i pripravi nam duh za buduće blagdane. Po Kristu.

Prvo čitanje Sef 3, 14-18a
Gospodin će kliktati nad tobom radosno.

Čitanje Knjige proroka Sefanije
Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! Gospodin te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla! U onaj dan reći će se Jeruzalemu: »Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke! Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno kao u dan svečani.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Iz 12, 2-3.4b-6

Pripjev: Kličite i radujte se jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvorâ spasenja.
Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!

Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Drugo čitanje Fil 4, 4-7
Gospodin je blizu!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo: Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite  zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Iz 61, 1
Duh Gospodnji na meni je, blagovjesnikom biti ubogima posla me.

Evanđelje Lk 3, 10-18
Što nam je činiti?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgova­raše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.« Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?« Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je odre­đeno.« Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?« I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.« Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu ­pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.« I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje. Riječ Gospodnja.

Nagovor pape Franje

Nedjelja, 13. prosinca 2015.

Put obraćenja je put djelatne ljubavi prema bližnjemu

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U današnjem Evanđelju jedno se pitanje ponavlja tri puta: "Što nam je činiti?" (Lk 3, 10.12.14). Upućuju ga Ivanu Krstitelju tri kategorije osoba: najprije mnoštvo općenito; zatim carinici, odnosno ubirači poreza; i, na kraju, vojnici. Svaka od tih skupina ispituje proroku o tome što mora činiti da postigne obraćenje koje on propovijeda. Ivanov odgovor na pitanje mnoštva je dijeljenje osnovnih dobara. To jest, prvoj skupini, mnoštvu, poručuje da dijeli ono osnovno, i kaže ovako: "Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako" (r. 11). Zatim, drugoj skupini, carinicima, govori da ne utjeruju više od onoga što je određeno (usp. r. 13). Što to znači? Ne smiju uzimati mito, jasan je Krstitelj. A od treće skupina, vojnika traži da se ne bave iznudom, već da budu zadovoljni sa svojim plaćama (vidi r. 14). To su tri odgovora na tri pitanja tih skupina. Tri odgovora na isti put obraćenja, koja se očituje u konkretnim obvezama prema pravdi i solidarnosti. To je put kojeg Isus pokazuje u cjelokupnom svom propovijedanju: put djelatne ljubavi prema bližnjemu.

Iz tih opomena Ivana Krstitelja razumijemo koje su bile opće težnje onih koji su u svojim rukama imali vlast, u različitim oblicima. Stvari se nisu mnogo promijenile. Međutim, nijedna skupina ljudi nije isključena iz toga hoda putom obraćenja kako bi postigli spasenje, čak ni carinici koji su smatrani grešnicima po definiciji: ni oni nisu isključeni iz spasenja. Bog nikome ne isključuje mogućnost da se spasi. On – tako reći – tjeskobno želi iskazati milost, iskazati je svima, i sve primiti u nježni zagrljaj pomirenja i praštanja.

Osjećamo da to pitanje: što nam je činiti?, i mi sami postavljamo. Današnja liturgija nam ponavlja, Ivanovim riječima, da je za obraćenje potrebno napraviti zaokret i krenuti putem pravde, solidarnosti, ozbiljnosti: to su bitne vrijednosti života koji je potpuno ljudski i autentično kršćanski. Obratite se! To je sažetak poruke Ivana Krstitelja. I liturgija ove Treće nedjelje došašća nam pomaže otkriti posebnu dimenziju obraćenja: radost. Tko se obrati i približi se Gospodinu, osjeća radost. Prorok Sefanija kaže nam danas: "Klikći od radosti, Kćeri sionska", upućujući taj poziv Jeruzalemu (Sef 3, 14); i apostol Pavao je poticao kršćane u Filipima: "Radujte se u Gospodinu uvijek" (Fil 4, 4). Danas je potrebno hrabrosti da se govori o radosti, potrebna je nadasve vjera! Svijet se suočava s brojnim problemima, budućnost je opterećena nesigurnostima i strahovima. Ipak, kršćanin je radosna osoba, a njegova radost nije nešto površno i prolazno, nego duboko i trajno, jer je dar od Gospodina koji ispunjava život. Naša radost dolazi iz sigurnosti i da "Gospodin je blizu!" (Fil 4, 5): blizu je svojom nježnošću, milosrđem, opraštanjem i ljubavlju.

Neka nam Djevica Marija pomogne učvrstiti vjeru, da znamo prihvatiti Boga radosti, Boga milosrđa, koji želi uvijek prebivati među svojom djecom. I neka nas naša Maja nauči dijeliti suze uplakanih, da bismo mogli dijeliti i smijeh.

................................

Papa Benedikt XVI

Nedjelja, 13. prosinca 2009

Kršćanska je radost različita od svjetovne

Draga braćo i sestre!

Već smo u trećoj nedjelji došašća. Danas u liturgiji ponovno odzvanja poziv apostola Pavla: "Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!... Gospodin je blizu" (Fil 4,4-5). Majka Crkva, dok nas prati na našem putu prema svetom Božiću, pomaže nam ponovno otkriti smisao i kušati kršćansku radost, koja je tako različita od one svjetovne. Na ovu nedjelju, prema lijepoj tradiciji, rimska djeca donose papi na blagoslov kipiće Djetešca Isusa, koje će staviti u svoje jaslice. Vidim ovdje na Trgu Sv. Petra mnogo djece i mladih, s njihovim roditeljima, nastavnicima i vjeroučiteljima. Predragi, najsrdačnije vas pozdravljam i zahvaljujem vam na vašem dolasku. Velika mi je radost znati da se u vašim obiteljima čuva običaj izrađivanja jaslica. Ipak nije dovoljno ponavljati tu tradicionalnu gestu, ma koliko važna bila. Potrebno je nastojati živjeti u svakodnevnoj stvarnosti ono što jaslice predstavljaju, to jest Kristovu ljubav, njegovu poniznost, njegovo siromaštvo. To je ono što je učinio sveti Franjo u Grecciu: uživo je dočarao prizor iz Nazareta, kako bi mogao razmišljati i klanjati se tome otajstvu, ali prije svega kako bi umio bolje provoditi u djelo poruku Sina Božjega, koji je iz ljubavi prema nama oplijenio samoga sebe i postao malim djetetom.

Blagoslov "djetića" – kako se kaže u Rimu – podsjeća nas da su jaslice škola života, gdje možemo naučiti tajnu prave radosti. Ova se ne sastoji u posjedovanju mnogih stvari, već u tome da osjetimo da nas Gospodin ljubi, u tome da postanemo dar za druge i jedni druge volimo.

Pogledajmo jaslice: obitelj Gospe i svetog Josipa kao da i nije imala previše sreće u životu; dobili su prvo dijete u teškim okolnostima; a ipak su puni duboke radosti, jer se vole, jer se međusobno pomažu i nadasve jer su sigurni da je u njihovu životu na djelu Bog, koji se uprisutnio u malome Isusu. A pastiri? Zbog čega su se oni radovali? To Novorođenče neće promijeniti njihovo stanje siromaštva i marginaliziranosti. Ali, vjera im pomaže prepoznati u "novorođenčetu povijenom gdje leži u jaslama" "znak" ispunjenja Božjih obećanja prema svim ljudima "miljenicima njegovim" (Lk 2,12.14), također prema njima!

Eto, dragi prijatelji, u čemu se sastoji prava radost: u tome da osjetimo da je naš osobni i zajednički život pohodilo i ispunilo veliko otajstvo, otajstvo Božje ljubavi. Da bi čovjek bio radostan nisu mu potrebne samo stvari, već istina i ljubav: trebamo bliskoga Boga, koji će unijeti toplinu u naše srce i odgovoriti na naša očekivanja. Taj se Bog očitovao u Isusu, rođenom od Djevice Marije. Stoga je to Djetešce, koje ćemo staviti u kolibicu ili spilju, središte svega, ono je srce svijeta. Molimo da svaki čovjek, poput Djevice Marije, uzmogne primiti kao središte vlastitoga života Boga koji je postao Djetešcem, izvor istinske radosti.