Treća vazmena nedjelja

tra 18 2021 Miriam

18. travnja 2021.

Ulazna pjesma
Kliči Bogu sva zemljo, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu, aleluja. (Ps 66, 1-2)

Zborna molitva
Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu obnovio mladost duha. Vratio si mu dostojan­stvo svojih sinova i kćeri: utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane Crkve. Ti si uzrok tolikom veselju: daj da nam prijeđe u vječnu radost. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Trebalo je da Krist trpi i treći dan ustane od mrtvih, i da se u nje­go­vo ime propovi­jeda obraćenje i otpu­štenje grijeha svim narodima, aleluja. (Lk 24, 46-47)

Popričesna molitva
Pogledaj, Gospodine, svoj narod. Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života: daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti u uskrsnuću tijela. Po Kristu.

Prvo čitanje Dj 3, 13-15.17-19
Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Reče Petar narodu: »Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred ­Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci. I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed ­navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 4, 2.4.7.9

Pripjev: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja,
ti što me u tjeskobi izbavi:
smiluj mi se, usliši moju molitvu!

Znajte: Gospodin čudesno
uzvisuje prijatelja svoga;
Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.

Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?«
Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

Čim legnem, odmah u miru i usnem,
jer mi samo ti, Gospodine,
daješ miran počinak.

Drugo čitanje 1Iv 2, 1-5a
On je pomirnica za grijehe naše i svega svijeta.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomir­nica za grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta. I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapo­vijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja usp. Lk 24, 32
Gospodine Isuse, otkrij nam Pisma; ražari nam srce dok nam govoriš!

Evanđelje Lk 24, 35-48
Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepo­znaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje ­obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni ­kostiju nema kao što vidite da ja imam.« ­Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede. Nato im reče: »To je ono što sam vam ­govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im ­otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime pro­povije­dati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Antonio Musa

Putovati s Uskrslim

Oduvijek su ljudi život smatrali putovanjem. Putovanje je to koje za neke započne u trenutku rođenja i završi u trenutku smrti. Za nas vjernike život je pak mnogo duži, mnogo dublji i otajstveniji. Mi vjerujemo da život započinje začećem i nikada ne prestaje, nego se u vječnosti nastavlja jednom kada pođemo onkraj granice života i smrti. I baš zato jer je takav - dubok i otajstven - život je u sebi prekrasan.

Na putu života čovjek susreće mnoga okruženja, doživljava brojne uspone i padove, upoznaje mnogo novih lica te na taj način i o sebi i samoj svrsi života spoznaje mnogo. Stara nas pak mudrost uči da se smisao našeg bivanja krije u onoj “Boga spoznati, upoznati i ljubiti”. Taj prekrasni i tajanstveni život duboko je prožet pitanjima, strahovima i nadanjima i, iznad svega, čežnjom za Susretom s Bogom koji svakome koraku daruje ispunjenje.

Svim ovim stvarnostima - pitanjima, strahovima, nadanjima i tom vječnom čežnjom - ispunjeni su bili i oni Isusovi učenici o kojima nam evanđelje ove Treće vazmene nedjelje govori na samome početku. Oni su svojoj braći okupljenoj u Jeruzalemu donijeli vijest da je Uskrsli s njima hodio i da su ga prepoznali u “lomljenju kruha”. Sama ta činjenica da je onaj isti Učitelj koga su gledali zarobljena, mučena i Raspeta sada među njima živ dala je odgovore na sva njihova pitanja, ispunila sve njihove nade, utažila sve njihove čežnje. Odjednom, sve drugo u usporedbi s vjerom koja je među njima opipljivom stvarnošću postala - činilo se nevažnim. Njih je obasjala prisutnost Uskrsloga i snaga njegove uskrsne pobjede zasjala je i u njima.

Sveti nam Luka svjedoči da je Isus došao među svoje učenike kao Proslavljeni Gospodin i da je prva njegova riječ njima upućena bila: “Mir vama!” Znajući sve što se u njima krije, Isus je želio i svim ovim okupljenima donijeti isti onaj Mir koji je darovao i onoj dvojici s kojima je putovao prema Emausu. Vidimo ovdje tako dva ploda Uskrsnuća.

Prvi plod je jasnoća vjere. Oči su učenika bile otvorene da mogu prepoznati Učitelja. Uskrsnuće donosi, dakle, bistrinu u naše odnose i u naše živote. Uskrsli rasvjetljuje tamu svijeta i onima koji ga slijede daje da vide i dalje od obzora i dublje od površine. “Samo se srcem dobro vidi: bitno je očima nevidljivo.” - prereći će to stoljećima kasnije književnost.

Drugi plod vjere je mir. Uskrsli donosi mir u ljudska srca i u zbunjenost naših kompliciranih svakodnevnica. Ondje gdje je strah ispunio svaki uzdah Uskrsli donosi svoj mir i u svojem miru sve što nam je potrebno. Mir Uskrsloga Krista stoji tako nasuprost svega što je u sebi podijeljeno, što je u sebi ispunjeno mržnjom, što je huškačko i što poziva na razdor. Oni koji slijede Uskrsloga u miru žive i mir drugima donose.

Ovo naše životno putovanje uistinu je potrebno tih dvaju stvarnosti koje nam daruje Uskrsli Isus. U ovo naše vrijeme možda i više nego ikad. Potrebna nam je bistrina misli i srca kako bi nam i djela bila čista. Potreban nam je i mir koji nije od ovoga svijeta ukoliko želimo otkriti vječnost kojoj se u Bogu nadamo. Boga spoznati, upoznati i ljubiti znači Bogu jasnoće i mira pripadati, s njim koračati i u njemu se k cilju putovanja primicati. Poput onih učenika koji ga prepoznaše u lomljenju kruha i ovih koji ga okupljeni u zajedništvu dočekaše, i nama je uputiti se na ovo naše životno putovanje dopuštajući Uskrslome da putuje s nama. Tko s njim putuje - put mu se kazuje. Tko s njim računa - mir uživa. Tko njega ljubi - života ne gubi.

Propovijedi