Treća nedjelja kroz godinu C

sij 23 2022 Miriam

23. siječnja 2022.

Ulazna pjesma
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! Pjevaj Gospodinu sva zemljo! Slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u svetištu njegovu. (Ps 96, 1.6)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju: da u ime tvoga ljubljenoga Sina obilujemo dobrim djelima. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, pomiri nas sa sobom i primi ove darove: posveti ih snagom svoga Duha, da nam budu na spasenje. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. (Iv 8, 12)

Popričesna molitva 
Svemogući Bože, ovom svetom gozbom dao si nam udio u svom božanskom životu: daj da u tom daru uživamo svu vječnost. Po Kristu.

Prvo čitanje Neh 8, 2-4a.5-6.8-10
Čitahu iz knjige Božjeg zakona i razlagahu da narod može razumjeti što se čita.

Čitanje Knjige Nehemijine
U one dane: Svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu koji je pred Vodenim vratima čitao je knjigu od ranoga jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.

Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu jer je bio poviše od svega naroda, a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje. I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita.

Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer radost Go­spodnja vaša je jakost.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 19, 8-10.15

Pripjev:  Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje – neuka uči.
Prava je naredba Gospodnja – srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje.
Neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji – svi jednako pravedni.
Riječi ti usta mojih omiljele
i razmišljanje srca moga pred licem tvojim.
Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!

Drugo čitanje 1Kor 12, 12-14.27 – kraća verzija
Vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Lk 4, 18
Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje.

Evanđelje Lk 1, 1-4; 4, 14-21
Danas se ispunilo ovo Pismo.

Početak svetog Evanđelja po Luki
Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja ­tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u ­sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje ­stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.«  Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 24. siječnja 2016.

Siromasi su u središtu evanđelja

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U današnjem Evanđelju evanđelist Luka prije nego će predstaviti Isusov programatski govor u Nazaretu, daje sažeti prikaz svoga evangelizacijskog djelovanja. To djelovanje čini snagom Duha Svetoga: njegova riječ je originalna, jer otkriva smisao Pisama; to je autoritativna riječ, jer zapovijeda čak i nečistim duhovima i ovi se pokoravaju (usp. Mk 1, 27). Isus se razlikuje od učiteljâ svoga vremena: na primjer, nije otvorio školu za učenje Zakona, već ide okolo propovijedati i poučava posvuda: u sinagogama, na ulicama, u kućama, uvijek u pokretu! Isus se razlikuje i od Ivana Krstitelja, koji naviješta skori Božji sud, dok Isus naviješta Očevo opraštanje.

Zamislimo sada da i mi ulazimo u sinagogu u Nazaretu, selu gdje je Isus rastao otprilike do svoje tridesete godine. Ono što se ondje dogodilo je važan događaj, koji opisuje Isusovo poslanje. On se ustaje čitati Sveto Pismo. Otvara svitak proroka Izaije i uzima ulomak gdje je zapisano: "Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima" (Lk 4, 18). Zatim, nakon trenutka tišine punog iščekivanja, reče, na opće čuđenje: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima" (v. 21).

Evangelizirati siromahe: to je Isusovo poslanje, prema onom što on sam kaže; to je također poslanje Crkve, kao i svakog krštenika u Crkvi. Biti kršćanin i biti misionar je isto. Naviještati evanđelje riječima, a prije svega životom, glavna je svrha kršćanske zajednice i svakog njezina člana. Ovdje treba primijetiti da Isus upućuje Radosnu vijest svima, ne isključujući nikoga, štoviše, povlašteno mjesto u njegovu naviještanju imaju oni koji su najdalje, patnici, bolesnici, oni koje je društvo odbacilo.

Zapitajmo se: što znači evangelizirati siromahe? To znači prije svega približiti im se, to znači s radošću im služiti, osloboditi ih od njihove potlačenosti, a sve to u ime i s Duhom Kristovim, jer on je Božje evanđelje, on je Božje milosrđe, on je Božje oslobođenje, on se učinio siromašnim kako bi nas svojim siromaštvom obogatio. Izaijin tekst, osnažen malim prilagodbama koje je uveo Isus, pokazuje da mesijanski navještaj Božjega kraljevstva koje je došlo među nas na preferencijalan je način upućen marginaliziranima, zatvorenicima i potlačenima.

Vjerojatno u Isusovo vrijeme te osobe nisu bile u središtu vjerske zajednice. Možemo se zapitati: jesmo li danas, u svojim župnim zajednicama, udruženjima i pokretima vjerni Kristovom programu? Je li nam evangeliziranje siromaha prioritet? Pazite: nije riječ samo o pružanju socijalne pomoći, a još manje o političkoj aktivnosti. Riječ je o pružanju snage Božjega evanđelja, koje obraća srca, ozdravlja rane, preobražava ljudske i društvene odnose prema logici ljubavi. Siromasi su u središtu evanđelja.

Neka nam Blažena Djevica Marija pomogne snažno osjetiti glad i žeđ za evanđeljem u svijetu, osobito u srcu i tijelu siromaha. Neka svakom od nas i svakoj kršćanskoj zajednici izmoli da konkretno svjedočimo veliko milosrđe koje nam je darovao Krist.

.....................

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 24. siječnja 2010. 

Jedna i sveta Crkva

Draga braćo i sestre!

Među biblijskim čitanjima današnje liturgije je i poznati tekst Prve poslanice Korinćanima u kojem sveti Pavao uspoređuje Crkvu s ljudskim tijelom. Tako Apostol piše: "Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni" (1 Kor 12,12-13). Crkvu se shvaća kao tijelo, čija je glava Krist, i koja tvori zajedno s njim jedno. Ipak ono što je apostolu veoma stalo saopćiti jest ideja o jedinstvu mnoštva karizmi, koje su darovi Duha Svetoga. Zahvaljujući njima, Crkva se predstavlja kao bogati i živi, nejednolični organizam, plod jednoga Duha koji sve privodi dubokom jedinstvu, uzimajući u svoje krilo različitosti pritom ih ne dokidajući i tvoreći skladnu cjelinu. Ona nastavlja u povijesti prisutnost Gospodina uskrsloga, osobito putem sakramenata, Božje riječi, karizmi i službi razdijeljenih u zajednici. Stoga je upravo u Kristu i u Duhu Crkva jedna i sveta, to jest duboko jedinstvo koje nadilazi ljudske sposobnosti i podupire ih.

Sviđa mi se istaknuti taj aspekt dok slavimo Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana koja se zaključuje sutra, na blagdan Obraćenja svetoga Pavla. Prema tradiciji, u popodnevnim satima slavit ću Večernju u bazilici svetoga Pavla izvan zidina, na kojoj će sudjelovati predstavnici drugih Crkava i crkvenih zajednica prisutnih u Rimu. Zazvat ćemo od Boga dar punog jedinstva svih Kristovih učenika i, na osobit način, sukladno ovogodišnjoj temi, obnovit ćemo zauzetost biti zajedno svjedoci Gospodina raspeta i uskrsloga (usp. Lk 24,48). Zajednica vjernika, naime, navještaj evanđelja čini vjerodostojnijim i djelotvornijim, kao što je ustvrdio sam Isus moleći Oca, uoči svoje smrti: "da svi budu jedno… da svijet uzvjeruje" (Iv 17,21)...

 

Propovijedi