TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU A

stu 08 2017 Miriam

Ulazna pjesma
Nek dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome, Gospodine.   (Ps 88, 3)

Zborna molitva
Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine duha i tijela da ti služimo slobodna i radosna srca. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu. Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo što slavimo u otajstvu muke tvoga Sina, Isusa Krista. Koji živi.

Pričesna pjesma   
Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora; na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.    (Ps 23,1-2)

Popričesna molitva 
Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove po kojima smo primili nebesku snagu. Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, da budemo iskreni i postojani. Po Kristu.

Prvo čitanje   Mudr 6, 12-16
Mudrost nalaze oni koji je traže.
 

Čitanje Knjige Mudrosti
Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 63, 2-8
Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Na postelji se tebe spominjem,
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.

Drugo čitanje   1Sol 4, 13-18
Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja    Mt 24, 42a.44
Bdijte i budite pripravni jer ne znate čas kad će Sin Čovječji doći.

Evanđelje    Mt 25, 1-13
Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Varljiva sigurnost

Isus uspoređuje kraljevstvo nebesko s ponašanjem ludih i mudrih djevica i završava vrlo jasnim upozorenjem: „Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!“ (Mt 25,13). On ne želi da ljudi žive u trajnom strahu zbog neizvjesnosti glede njegova ponovnog dolaska, već da se ne zavaravaju lažnom sigurnošću svijeta. Zahvaljujući brzini prenošenja vijesti na radiju, televiziji i novinama, svaki dan smo svjedoci različitih nesreća u svijetu. Jednom je to pad zrakoplova sa stotinama mrtvih, drugi put sudar vlakova ili autobusa punih putnika, pa opet potresi, poplave, požari. U svakom od tih slučajeva smrt uzima svoje žrtve i ostavlja mnoge otvorene rane. Najčešće je to popraćeno jadikovanjem nad manjkavošću tehnike koja je opet zakazala ili nad manjkom ljudske budnosti i pažnje. To je i razumljivo. Od onih koji o tome izvješćuju ne možemo očekivati upozorenja slična ovom Isusovu.

Ljudi se zapravo ponašaju posve suprotno. Oni ne samo da žele misliti na mogući iznenadan završetak svoga života, već svjesno odgone svaku pomisao na smrt i onda kad je ona po svemu sudeći već blizu. Kako protumačiti pojavu da je sve više ljudi koji nemaju snage svojoj na smrt bolesnoj rodbini kazati pravu istinu i pripraviti ih na ono što predstoji. Umjesto toga, zavaravaju ih neuvjerljivim pričama kako će sve biti dobro, dok bolesnici sami ne uvide da to nije istina, pa se povlače u šutnju i ne vjeruju više nikomu oko sebe. Tako u odlučnim trenucima života, kad bi im bila najpotrebnija pomoć, često ostaju sami. Mi kršćani koji bi čitav život trebali čekati početak onog pravog i vječnog života, katkada sličimo ljudima koji nisu ništa čekali i ničemu se nadali.

Što znači bdjeti?

Kako shvatiti Isusovo upozorenje? Svatko znade da su njegovi dani izbrojeni, da je svakomu stavljena granica preko koje ne može. U duši svakog čovjeka tiho šumi melodija o prolaznosti ljudskoga života, ali mnogi su gluhi za tu melodiju. Umjesto toga, čovjek se tješi da je još uvijek dobra zdravlja i da mu ne prijeti nikakva bliža opasnost. Isus je realan, on ne podliježe napasti lažne sigurnosti. Svoju poruku i ovaj put zaodijeva u ruho prispodobe koja je pomalo strana našem današnjem životu. Ona polazi od svadbenih običaja u tadašnjoj Palestini. Zbog velikih daljina koje su svatovi morali prevaliti pješice, nekada se zaručnika čekalo do kasno u noć. Za to je nužno bila potrebna svjetiljka.

Njegova prispodoba ima nešto iznenađujuće i šokantno u sebi. Sve su djevojke imale najbolju namjeru, dočekati zaručnika i sve su u tu svrhu ponijele svoje svjetiljke. Teško je otkriti nešto loše u držanju onih pet koje su nazvane ludima. Zar je toliko zlo što su u žurbi zaboravile uzeti ulja, pa im se svjetiljke gase? Svi smo mi u životu ponekad zaboravili puno veće stvari od toga. Unatoč toj neprilici, one ne odustaju već viču: „Gospodine! Gospodine! Otvori nam!“ (25,11). Zato nam teško pada odgovor: „Zaista, kažem vam, ne poznam vas“ (25,12). Kako tu rečenicu pomiriti s poznatom Isusovom blagošću koju je iskazivao i najvećim grešnicima? Očekivali bismo da će on sam, bez ičijeg traženja, još jednom otvoriti vrata i sve pustiti unutra. Ipak ništa od toga. Lude djevice su zbog naizgled sitne stvari ostale pred vratima. No ta „sitnica“, ulje u svjetiljci, bitna je stvar po kojoj se djevice razlikuju. U tome i jest ozbiljnost poruke ovog evanđelja.

Bdijenje daje smisao životu

Bog može oprostiti svaki čovjekov grijeh učinjeni iz slabosti, ali i on je nemoćan kada čovjek ne računa ozbiljno s njime i kada ga ne čeka. Jedan engleski pisac napisao je zanimljivu dramu na tu temu. Radnja se događa u nekoj zapuštenoj krčmi u Londonu. Tu se iz dana u dan okuplja neko čudno društvo od pet-šest vječitih nezadovoljnika. Iz dana u dan samo se jadaju jedan drugom zbog svojih bolesti i životnih nevolja. Svi se slažu kako život nema nikakva smisla i kako bi zapravo bilo najbolje što prije umrijeti. Iznimku čini samo neki veseli Harry, koji je zadovoljan svojim životom i koji ne razmišlja samo o smrti već i o budućem životu posije smrti. Jednoga dana, dok oni po običaju izmjenjuju svoje jadikovke, iznenada ulazi smrt u liku nekog čudnog putnika, pozdravi čitavo društvo i kaže kako mora uzeti jednoga od njih. Na tu riječ, svi velikom brzinom nestaju scene tražeći gdje će se sakriti. Na poprištu ostaje samo veseli Harry koji sam pristaje poći s neobičnim posjetiteljem. Samo što je smrt otišla sa svojom žrtvom, staro društvo je opet na pozornici i opet ista priča.

Jasna je poruka te drame. Koliko god su ti nezadovoljnici bili siti života i, barem u razgovorima, priželjkivali smrt, nitko od njih nije ozbiljno računao s njome i zato nisu ni bili spremni suočiti se s njom. I njima je nedostajalo ono isto što i djevojkama iz Isusove priče, ulje životne mudrosti, plamen koji čovjeku osvjetljava put do stola na Božjoj gozbi. Kako onda shvatiti Isusov poziv na budnost? On ne želi da sa strahom gledamo u budućnost i da od toga straha ne možemo živjeti svoju sadašnjost. Naprotiv, on traži da njegov učenik bude okrenut sadašnjosti i da u ovom svijetu gleda svoje poslanje, jer kraljevstvo Božje koje je on došao navijestiti, započinje već sad i ovdje, a o njegovu ponovnom dolasku samo će biti dovršeno.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog nam je u Kristu povjerio dar vjere da bismo u živjeli u njegovoj istini i prispjeli u vječno zajedništvo s njim. Molimo zajedno:

Rasvijetli nam vjeru, Gospodine.

 1. Obnovi, Gospodine, lice svoje Crkve: daj da u njoj nikad ne ponestane ulja mudrosti i svetosti te u radosnoj spremnosti hodi ususret Kristu Zaručniku, molimo te.
   
 2. Prodahni svojom mudrošću pastire Crkve da hrabrim naviještanjem Istine i nasljedo­vanjem Kristove ljubavi izgrađuju tvoje Kraljevstvo među ljudima, molimo te. 
   
 3. Za one kojima je povjerena odgovornost vlasti i upravljanja: ispuni ih brigom za sve opće dobro, prikladnom skrbi za sve potrebite i odgovornošću za budućnost našega naroda, molimo te. 
   
 4. Čuvaj u budnoj vjeri ovu zajednicu vjernika: ne dopusti da nas zarobe brige za zemaljsko i prolazno; otvori nam oči vjere da uvijek težimo za vječnim i neprolaznim, molimo te.
   
 5. Braći i sestrama, koji su nas pretekli u odlasku s ovoga svijeta, otvori vrata svoga Kraljevstva i uvedi ih u radost vječnosti, molimo te.

Bože, izvore svjetla i darivatelju svakoga dobra, usliši nam smjerne molitve. Rasvijetli nam pameti i srca da sva svoja zalaganja i htijenja umijemo ugrađivati u rast tvoga Kraljevstva na dobrobit i spasenje svih ljudi. Po Kristu Gospodinu našemu.