Trideset i druga nedjelja kroz godinu A

stu 18 2023 Miriam

12. studenoga 2023.

Ulazna pjesma
Neka dopre do tebemolitva moja, prigni uho  k vapaju mome, Gospodine. (Ps 88, 3)

Zborna molitva
Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine duha i tijela da ti služimo slobodna i radosna srca. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu. Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo što slavimo u otajstvu muke tvoga Sina, Isusa Krista. Koji živi.

Pričesna pjesma
Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora; na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. (Ps 23,1-2)

Popričesna molitva
Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove po kojima smo primili nebesku snagu. Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, da budemo iskreni i postojani. Po Kristu.

Prvo čitanje Mudr 6, 12-16
Mudrost nalaze oni koji je traže.

Čitanje Knjige Mudrosti
Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 63, 2-8

Pripjev: Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Na postelji se tebe spominjem,
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.

Drugo čitanje 1Sol 4, 13-18
Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Mt 24, 42a.44
Bdijte i budite pripravni jer ne znate čas kad će Sin Čovječji doći.

Evanđelje Mt 25, 1-13
Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje ­svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ­‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi ­doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaru­čnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.
Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Moramo biti pripravni na susret s Isusom

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Ove nam nedjelje Evanđelje (usp. Mt 25, 1-13) ukazuje na uvjet za ulazak u Kraljevstvo nebesko i to čini prispodobom o deset djevica: radi se o pratiljama koje su bili zadužene za primanje i pratnju mladoženje tijekom svadbene svečanosti, a budući da je u to vrijeme bilo uobičajeno slaviti noću, pratilje su bile opremljene svjetiljkama.

U prispodobi se kaže da je od tih djevica pet bilo mudrih, a pet ludih: naime, mudre su uzele sa sobom ulje za svjetiljke, a lude nisu. Mladoženja je kasnio i one su sve zadrijemale. U ponoć je najavljen dolazak mladoženje; u taj su čas lude djevice shvatile da nemaju ulja za svjetiljke i zatražile su ga od mudrih djevica. Ali one odgovaraju da im ga ne mogu dati, jer tada ne bi bilo dovoljno za sve. Dok su dakle lude otišle tražiti ulje, stiže mladoženja; mudre su djevice s njim ušle u dvoranu u kojoj se održavala svečanost i vrata su se zatvorila. Lude su se djevice vratile prekasno, kucale su na vrata, ali odgovor je bio: „Ne poznam vas" (r. 12), i ostale su vani.

Što nas Isus želi poučiti ovom prispodobom? On nas podsjeća da moramo biti pripravni za susret s njim. Isus mnogo puta u Evanđelju potiče na bdjenje, a to čini i na kraju ove prispodobe riječima: „Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa" (r. 13). Ali ovom prispodobom nam kaže da bdjeti ne znači samo ne spavati, nego biti pripravni; naime, sve su djevice spavale prije nego što je došao zaručnik, ali kad su se probudile jedne su bile spremne, a druge ne. Eto, dakle, što znači biti mudar i razborit: riječ je o tome da ne smijemo čekati posljednji trenutak našeg života da bismo surađivali s milošću Božjom, nego to trebamo činiti već sada. Bilo bi dobro razmišljati o tome da će jedan dan biti posljednji. Ako je to današnji dan, kako sam se pripremio, pripremila? Trebam li učiniti ovo i ono... Trebam se pripremati kao da je danas moj posljednji dan: to je dobro.

Svjetiljka je simbol vjere koja osvjetljava naš život, a ulje je simbol ljubavi koja hrani, čini plodnim i vjerodostojnim svjetlo vjere. Uvjet da budemo pripravni za susret s Gospodinom nije samo vjera, već kršćanski život pun ljubavi i milosrdnosti prema bližnjemu. Ako dopustimo da nas vodi ono što nam se čini lagodnijim, ako se vodimo traženjem vlastiti probitaka, naš će život biti neplodan, nesposoban dati život drugima i nećemo priskrbiti nikakvu zalihu ulja za svjetiljku naše vjere i ona – vjera – će se ugasiti u trenutku Gospodinovog dolaska ili čak i ranije. Ako smo naprotiv budni i nastojimo činiti dobro, djelima ljubavi, međusobnog dijeljenja, služenjem drugima u potrebi, možemo biti mirni dok čekamo zaručnikov dolazak: Gospodin će moći doći u bilo kojem trenutku, pa čak i dok spavamo, i smrt nas neće uplašiti jer imamo zalihu ulja spremljenu dobrim djelima koja smo činili svaki dan. Vjera nadahnjuje ljubav, a ljubav čuva vjeru.

Neka nam Djevica Marija pomogne da po ljubavi naša vjera bude uvijek djelotvornija, kako bi nam naša svjetiljka mogla svijetliti ovdje na zemlji, a nakon toga zauvijek na svadbenom slavlju u raju.

…………

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 11. studenoga 2007.

Milosrdni čin svetoga Martina

Draga braćo i sestre!

Crkva se danas, 11. studenoga, spominje svetoga Martina, biskupa Toursa, jednog od najpoznatijih svetaca, osobito čašćenih u Europi. Rođen je u obitelji poganskih roditelja u Panoniji, u današnjoj Mađarskoj, oko godine 316., a otac ga je usmjeravao prema vojničkoj karijeri. Još kao mladić, Martin se susreo s kršćanstvom te se, nadišavši mnoge teškoće, upisao među katekumene kako bi se pripravio za krštenje. Taj je sakrament primio oko svoje dvadesete godine, no morao je još dugo ostati u vojsci, gdje je svjedočio svoj novi način života: pun poštovanja i razumijevanja za sve, prema svakome se sluzi odnosio kao prema bratu, te je izbjegavao vulgarne zabave. Oprostivši se od vojničke službe, pošao je u Poitiers, u Francusku, do svetog biskupa Hilarija. On ga je zaredio za đakona i prezbitera, a Martin se odlučio za monaški život i s nekolicinom je učenika utemeljio najstariji samostan u Euorpi, u Ligugeu. Desetak godina kasnije, kršćani Toursa, koji su ostali bez svoga pastira, aklamacijom ga biraju za biskupa. Otada se Martin živim revnošću posvetio evangelizaciji sela i odgoju klera. Premda mu se pripisuju brojna čuda, sveti Martin poznat je ponajprije po jednom svojem činu bratske ljubavi. Kao još mladi vojnik susreo je putem nekog promrzlog i uzdrhtalog siromaha. Uzeo je tada svoj plašt te je, presjekavši ga mačem nadvoje, polovicu dao tome čovjeku. Te mu se noći u snu ukazao nasmiješeni Isus ogrnut tim istim plaštem.

Draga braćo i sestre, ovaj milosrdni čin svetoga Martina pokazuje onu istu logiku koja je potakla Isusa na umnažanje kruhova za gladno mnoštvo, a još i više na to da sebe sama ostavi kao hranu čovječanstvu u Euharistiji, najvišem znaku Božje ljubavi, Sacramentum caritatis. To je logika dijeljenja, kojom se na autentičan način izriče ljubav prema bližnjemu. Pomogao nam sveti Martin da shvatimo da samo putem zajedničkog djelovanju u dijeljenju možemo odgovoriti na veliki izazov našega doba: da izgradimo svijet mira i pravde u kojem će svaki čovjek moći dostojanstveno živjeti. To se može dogoditi prevlada li svjetski model autentične solidarnosti, koji će biti u stanju jamčiti svim stanovnicima ovog planeta hranu, vodu, potrebnu medicinsku skrb, ali i posao i energetske izvore, kao i kulturna, znanstvena i tehnološka dobra.

Obratimo se sada Djevici Mariji, da pomogne svim kršćanima da budu, poput svetog Martina, velikodušni svjedoci Evanđelja ljubavi i neumorni graditelji solidarnoga dijeljenja.