TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU C

lis 25 2022 Miriam

Prvo čitanje: Mudr 11, 22 – 12, 2
Ti si milostiv svima jer ljubiš sva bića.

Čitanje Knjige Mudrosti
Sav je svijet pred tobom, Gospodine,kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju.
A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali.
Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio.
A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao?
Ali ti štediš, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života, i tvoj je besmrtni duh u svemu.
Blago kažnjavaš prestupnike, koriš ih i opominješ za grijehe njihove da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine! Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 145, 1-2.8-11.13cd-14

Pripjev: Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj!

Slavit ću te, Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

Drugo čitanje: 2Sol 1, 11 – 2, 2
Proslavilo se ime Kristovo u vama, i vi u njemu!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo: Uvijek molimo za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista. A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na dan Gospodnji. Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 19, 1-10
Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 30. listopada 2016.

Isusov pogled seže onkraj grijehâ i predrasudâ

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnje Evanđelje predstavlja nam događaj koji se zbio u Jerihonu, kad je Isus stigao u grad gdje ga je dočekalo mnoštvo (Lk 19, 1-10). U Jerihonu je živio Zakej, šef "poreznikâ", to jest sakupljača poreza. Zakej je bio bogati suradnik omraženih rimskih okupatora, izrabljivač svog naroda. On je također, iz znatiželje, htio vidjeti Isusa, ali mu status javnog grešnika ne dopušta da pristupi Učitelja; usto, bio je niska rasta i zato se popeo na smokvu, pokraj ceste gdje je Isus imao proći.

Kad je došao blizu toga stabla, Isus podiže pogled i reče mu: "Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući" (r. 5). Možemo zamisliti Zakejevu začuđenost! Ali zašto Isus kaže: "proboraviti mi je u tvojoj kući"? O kakvoj je dužnosti riječ? Znamo da je njegova najviša dužnost provesti u djelo Očev naum nad cijelim ljudskim rodom, koji se ostvaruje u Jeruzalemu njegovom osudom na smrt, raspećem i uskrsnućem trećeg dana. To je naum milosrđa Očeva spasenja. U taj naum spasenja uključen je i Zakej, nepošten čovjek i prezren od svih, te stoga potrebit obraćenja. Naime u Evanđelju se kaže da, kad ga je Isus pozvao, svi "stadoše mrmljati": "Čovjeku se grešniku svratio!" (r. 7). Ljudi u njemu vide negativca, koji se obogatio na tuđoj koži. I da je Isus rekao: "Siđi, ti, tlačitelju, izdajniče naroda! Dođi razgovarati sa mnom da izravnamo račune!", ljudi bi sigurno zapljeskali. Namjesto toga počeše mrmljati: "Isus ide u njegovu kuću, u kuću grešniku, izrabljivača".

Isus, vođen milosrđem, tražio je upravo njega. I kad ulazi u Zakejevu kuću kaže: "Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!" (rr. 9-10). Pogled Isusov seže onkraj grijehâ i predrasudâ. A to je važno! Moramo to naučiti. Pogled Isusov seže onkraj grijehâ i predrasudâ; osobu treba gledati očima Boga, koji se ne zaustavlja na zlu iz prošlosti, već nazire buduće dobro; Isus se ne predaje pred zatvaranjima, već uvijek otvara, uvijek otvara nova područja života; ne zaustavlja se na vanjštini, već gleda srce. I ovdje je gledao ranjeno srce toga čovjeka: srce ranjeno grijehom pohlepe, tolikim lošim stvarima koje je učinio taj Zakej. I gleda to ranjeno srce i ulazi u njega.

Mi katkad pokušavamo ispraviti ili obratiti grešnika koreći ga, spočitavajući mu njegove pogreške i nepravedno ponašanje. Isusovo postupanje sa Zakejem pokazuje drugi put koji se sastoji u tome da se onome koji griješi pokaže njegovu vrijednost, onu vrijednost koju Bog vidi usprkos svemu, usprkos svim njegovim pogreškama. To može izazvati pozitivno iznenađenje koje raznježuje srce osobe i tjera je da izvuče dobro koje ima u sebi. To znači dati povjerenje osobama koje im pomaže rasti i promijeniti se. Tako se Bog ponaša sa svima nama: ne da se zaustaviti našim grijehom, već ga nadilazi ljubavlju i daje nam osjetiti čežnju za dobrom. Svi smo osjetili tu čežnju za dobrom nakon što smo zgriješili. Tako čini naš Bog Otac, tako čini Isus. Ne postoji osoba koja nema nešto dobro u sebi. I Bog gleda upravo to da je izbavi iz zla.

Neka nam Djevica Marija pomogne vidjeti dobro koje je u ljudima koje svakodnevno susrećemo, kako bi svi bili ohrabreni iznijeti na vidjelo sliku Božju utisnutu u njihovu srcu. I tako se možemo radovati zbog iznenađenjâ Božjeg milosrđa! Naš Bog je Bog iznenađenja!

……………….

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 31. listopada 2010.

Bog se ne daje uvjetovati našim ljudskim predrasudama

Draga braćo i sestre!

Evanđelista sveti Luka posvećuje posebnu pozornost temi Isusova milosrđa. On, naime, donosi izvješća o nekim događajima koji ističu milosrdnu ljubav Boga i Krista, koji kaže da nije došao zvati pravedne, nego grešnike (usp. Lk 5, 32). Među tipičnim Lukinim izvješćima je i ono o Zakejevu obraćenju, koje se čita na ovu nedjelju. Zakej je "carinik", štoviše, nadcarinik u Jerihonu, važnom gradu smještenom uz rijeku Jordan. Carinici su prikupljali porez koji su Židovi morali plaćati Rimskom carstvu i zato su smatrani javnim grešnicima. Usto su se koristili tim položajem za iznuđivanje novca od naroda. Zato je Zakej bio vrlo bogat, ali prezren od svojih sugrađana. Kada se dakle Isus, prolazeći kroz Jerihon, zaustavio upravo u Zakejevoj kući, izazvao je javnu sablazan. Gospodin je, međutim, dobro znao što čini. On je, da tako kažem želio riskirati i njegov je rizik urodio plodom: Zakej, duboko pogođen Isusovim posjetom, odlučio je promijeniti život i obećao je vratiti četverostruko od onoga što je ukrao. "Danas je došlo spasenje ovoj kući", kaže Isus i zaključuje: "Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno".

Bog ne isključuje nikoga, ni siromašne ni bogate. Bog se ne daje uvjetovati našim ljudskim predrasudama, već vidi u svakome dušu koju treba spasiti a posebno ga privlače one koje su po ljudskom sudu izgubljene i koje se takvima smatraju. Isus Krist, utjelovljenje Boga, pokazao je to neizmjerno milosrđe, koje ni najmanje ne umanjuje težinu grijeha, već ima za cilj spasiti grešnika, pružiti mu mogućnost da se otkupi, da započne od početka, da se obrati. U jednom drugom ulomku iz Evanđelja, Isus kaže da je teško bogatašu ući u Kraljevstvo nebesko (usp. Mt 19, 23). U Zakejevom slučaju vidimo da se događa upravo ono što se čini nemogućim: "on", komentira sveti Jeronim, "razdao je sva svoja bogatstva i odmah zauzvrat dobio bogatstvo kraljevstva nebeskog" (Homilija na psalam 83, 3). A sveti Maksim Torinski dodaje: "Bogatstvo je za bezumnike hrana za nepoštenje, za mudre je pak pomoć za postizanje kreposti; ovaj si potonji njime pruža mogućnost za spasenje, a onaj si priskrbljuje prepreku na putu spasenja" (Sermoni, 95).

Dragi prijatelji, Zakej je prihvatio Isusa i obratio se, zato jer je Isus prvi prihvatio njega! Nije ga osudio, već je izašao ususret njegovoj želji za spasenjem. Molimo Djevicu Mariju, savršeni uzor zajedništva s Isusom, da i mi uzmognemo iskusiti radost što nas je pohodio Sin Božji, što smo obnovljeni njegovom ljubavlju, i prenositi drugima njegovo milosrđe.