Trideseta nedjelja kroz godinu A

lis 24 2020 Miriam

25. listopada 2020.

Ulazna pjesma
Neka se raduje srce onih što traže Gospodina. Tražite Gospodina i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice! (Ps 105, 3-4)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi: da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo. Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Krist nas je ljubio i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. (Ef 5, 2)

Popričesna molitva
Gospodine, daj da tvoja otajstva izvrše u nama što sadrže: da doživimo u punoj stvarnosti što sada vršimo u znakovima. Po Kristu.

Prvo čitanje    Izl 22, 20-26
Ako ucvilite udovicu i siroče, moj će se gnjev raspaliti protiv vas.

Čitanje Knjige Izlaska
Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ­ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ­osta­ti udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj pre­ma njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 18, 2-4.47.51

Pripjev:    Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj.
Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Živio Gospodin!
Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.

Drugo čitanje   1Sol 1, 5c-10
Od idola se obratiste da biste služili Bogu i iščekivali Sina njegova.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo: Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospo­dinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ ­Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živom i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja    Iv 14, 23
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.

Evanđelje    Mt 22, 34-40
Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovije­dima visi sav Zakon i Proroci.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Krist je ponudio samo dvije zapovijedi:“Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem… i bližnjega svoga kao samoga sebe.”

Što znači ljubiti? Znači dati vremena: Bogu i osobi. Svetost vremena tako ima svoj temelj u ljubavi. Ljubav je Isusu toliko važna da ju je postavio za najuzvišeniju zapovijed! Ona tako postaje identitet i učitelj.

Ovdje je izložen cijeli kršćanski život: Bog je ljubav! To onda znači da je i ljubav Bog. To onda paradoksalno znači da imati Boga znači biti ono što Bog jest - a to znači darivati svoj život poput Krista, za druge.

Ljubav = Bit

Ljubav nas čini onim što jesmo. Vez ljubavi jest najjači vez i ako ga u odnosu prema ljudima izgubimo onda je sve ostalo suvišno. Ako ljubavi nema, najbitniji dio osobe ne postoji. Zapovijed ljubavi gradi ono što mnogi danas nazivaju srećom. Ljubav i sreća su dio istog kruga.

Ljubav = poznavanje

Ljudi vjere su danas ljudi problema. Kršćani kao da su postali prazne mješine. Postoji veliki jaz između spoznaje Boga i ljubljenja Boga. Ne ljubiti Gospoda znači ne poznavati ga. Kada ljubimo taj veliki jaz se zatvara. Ljubiti znači uistinu spoznavati. Upoznajemo druge dobro tek onda kada ih ljubimo, kada ih iz dubine srca volimo.  Razumijemo druge tek onda kada ih volimo. Razumiju nas samo oni koji nas vole.

Ljubav = punina

Ljubeći ljude istinski, postajemo njihovi prijatelji. Ljubeći Gospodina i čineći ono što on zapovijeda, postajemo njegovi prijatelji. Ljubav ispunja život! Prijateljstvo je karakteristika ljudi toga kruga. Suprotno ljubavi, suprotno razumijevanju, supprotno spoznaji jest mržnja odnosno praznina. A praznina i mržnja su dio istog kruga. Oni koji ne vole ne mogu upoznati niti Gospodina niti ljude. Oni koji žive u praznini vječni su gubitnici. Oni koji misle samo na sebe, o sebi i za sebe nisu dio nikakvog kruga koji traje i ostaje. Ljubav je najgorljiviji svjedok. Svjedok koji piše djelima. Kada ljudi životima šute, onda njhova praznina govori. Kada ljudi životima govore, njihova punina govori!

Ljubav = Zaštita

Transcendencija je bitni dio našega života. Ljubav ima misiju štititi nas. Ona nam je zaštita od slabosti, izgubljenosti, osvetoljubivosti, zavisti i praznine. Kroz nju jedino vidimo autentičnu sliku druge osobe.

Zapovijed ljubavi je princip koji pokreće, određuje i vodi dušu. Po njoj postajemo svjesni da naši principi moraju biti veći od naših prolaznih ciljeva.

Krist promatra ljude ne samo u njihovoj nevolji ili sreći, nego u onome što mogu postati! Kapacitet dobrote je srž zapovijedi! Postati bolji je čežnja ljudske duše.

 

 

Propovijedi

svibnja 16 2021
svibnja 09 2021
svibnja 02 2021