DUBROVAČKE OPORUKE O FRANJEVCIMA U DUBROVNIKU, U HUMSKOJ ZEMLJI, BOSNI I DRUGIM PODRUČJIMA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA

kol 22 2023 Miriam

Marijan Sivrić, DUBROVAČKE OPORUKE O FRANJEVCIMA U DUBROVNIKU, U HUMSKOJ ZEMLJI, BOSNI I DRUGIM PODRUČJIMA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA, Franjevačka knjižnica Mostar, RECIPE, knjiga 29, Mostar, 2023., str. 277.

Dr. Marijan Sivrić je u svojim višedesetljetnim „kopanjima“ po dubrovačkim arhivima pronašao i mnoštvo vrijednih podataka o nastanku i životu franjevačkih samostana u dubrovačkoj okolici, pa tako i u srednjovjekovnom Humu i Bosni, ali i u prvim stoljećima po osmanskom osvajanju zemlje. Osobito puno podataka može se pronaći u oporukama dubrovačkih građana, koji su često dio svoje ostavštine ostavljali upravo crkvama i samostanima, među njima i franjevačkim. Kako se djelatnost dubrovačkih trgovaca u zaleđu nije prekinula ni nakon turskog osvajanja Bosne i Hercegovine, to se brojni podatci mogu pronaći i za ta stoljeća. U knjizi se donosi sedam već tiskanih Sivrićevih znanstvenih prinosa, objavljenih u raznim prigodama i u raznim zbornicima radova ili časopisima, te dva dosad neobjavljivana. Svima im je zajedničko dvoje: temelje se na dubrovačkim arhivima i govore o franjevcima i njihovim samostanima, i to na prostoru bivše Dubrovačke Republike, kao i susjednih područja. Držali smo da je bilo uistinu potrebno skupiti sve te radove u jednu knjigu, jer će sada svi zainteresirane za povijest Dubrovačke Republike, Huma (Hercegovine), u starim i novim granicama, kao i srednjovjekovne Bosne, a osobito za povijest franjevaštva na tim prostorima, sve te vrijedne podatke imati skupljene na jednome mjestu.

Knjigu je priredio i Predgovor napisao dr. fra Robert Jolić, a recenzije su napisali dr. fra Marko Karamatić i dr. fra Josip Sopta.

Duhovnost

POTVRĐENO PRAVILO FRANJEVAČKOG REDA

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE

GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE

Bazilije S. Pandžić, HERCEGOVAČKI FRANJEVCI – sedam stoljeća s narodom