Fra Bazilije Pandžić, hercegovački franjevac – kratki životopis

fra Bazilije i Ivan Pavao II
tra 16 2019 Miriam

Fra Bazilije (Stjepan) Pandžić, hrvatski povjesničar i arhivist (Drinovci, BiH, 30. I. 1918). U franjevački red stupio je 1935. u Humcu, a za svećenika je bio zaređen 1941. God. 1945. u Rimu je doktorirao tezom O trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (De dioecesi Tribuniensi et Mercaneni), u kojoj je objavio do tada nepoznate izvore iz Tajnoga vatikanskog arhiva. God. 1947. diplomirao je arhivistiku, paleografiju i diplomatiku u Rimu, gdje je zatim (1950) stekao doktorat iz orijentalistike obranivši tezu Trebinjsko-mrkanjska biskupija (za turske vladavine) /Il vescovado di Trebinje e di Mrkanj (sotto i Turchi)/. Od 1947. do 1985. bio je generalni arhivist i analist franjevačkoga reda u Rimu. God. 1958. bio je izabran za dopredsjednika Međunarodnog udruženja crkvenih arhivista. Vanjski je suradnik Kongregacije za proglašenje svetaca (zaslužan za proglašenje svetim N. Tavelića). Objavio je više od 200 studija iz crkvene povijesti, osobito povijesti franjevačkoga reda. Na hrvatskom, talijanskom i latinskom jeziku napisao je više radova o povijesti Hrvatske i BiH. Nastavio je objavljivati Annales Minorum, što ih je 1625. započeo irski franjevac Luke Wadding (sv. XXX i XXXI, 1956). Sudjelovao je u osnutku Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu (1963), a u suradnji s L. Kordićem i Dionizijem Lasićem 1970. pokrenuo je nakladničku kuću ZIRAL (Zajednica izdanja Ranjeni labud, Chicago–Zürich–Rim). Priredio je i objavio dva sveska Acta franciscana Hercegovinae (sv. II i III, 2003), koje je 1934. započeo D. Mandić. Nakon povratka u Provinciju živio je u Zagrebu, a zadnje godine života na Humcu, proslavivši u siječnju 2019, 101. rođendan. Fra Bazilije je u utorak, 16. travnja 2019., u samostanu na Humcu, okrijepljen sv. sakramentima, blago u Gospodinu preminuo u 102. godini života, 84. godini redovništva i 78. godini svećeništva.

Propovijedi

tra 04 2021
tra 03 2021
tra 03 2021

Duhovnost

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE

GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE

Bazilije S. Pandžić, HERCEGOVAČKI FRANJEVCI – sedam stoljeća s narodom

ŽIVOTOPIS SV. FRANJE ASIŠKOG