Jedanaesta nedjelja kroz godinu A

lip 13 2020 Miriam

14. lipnja 2020.

Ulazna pjesma
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me! Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga! (Ps 27,7.9 )

Zborna molitva
Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i djelom omilimo. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim: da živim u Domu Gospodnjem u sve dane života svoga. (Ps 27,4)

Popričesna molitva
Gospodine, sveta pričest što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jedinstvom u tvojoj Crkvi. Po Kristu.

Prvo čitanje      Izl 19,2-6a
Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam     Ps 100,2-3.5

Pripjev:  Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Drugo čitanje     Rim 5,6-11
Ako se s Bogom pomirismo smrću Sina njegova, mnogo ćemo se više spasiti životom njegovim.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; ­možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas ­umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po ­njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja    Mk 1,15
Približilo se kraljevstvo Božje: Obratite se i vjerujte evanđelju!

Evanđelje     Mt 9,36-10,8
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.« Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovije-dajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Jozo Grbeš

Skupina grešnih svetaca

Isus pozva ljude da bi ih poslao najaviti, objasniti veću stvarnost. Njihovo poslanje je postalo njihov život. Nesavršeni, obični, grešni, često zbunjeni ljudi! Upoznavši Krista postali su mu vjesnici, svjedoci, navjestitelji njegova kraljevstva. Napuštali su ga ali su mu se vraćali, nijekali su ga pa se kajali. Nisu ga vrlo često razumjeli pa su ga pitali za objašnjenja. Ali bili su uporni i ostali su na njegovu putu. Osim jednoga. Uvijek se nađe jedan!

Gotovo svi su ubijeni jer ne zanijekaše Ime koje im je otvorilo život. Dvanestorica su shvatila da je Krist-Mesija. Drugačiji nego što su očekivali, ali Mesija! Vidjeli su i doživjeli njegov božanski identitet. Shvatili su da je on došao ponuditi kraljevstvo ljubavi, a ne zakona, praštanja, a ne osvete. Krista su shvatili kao onoga koji je došao učiniti loše ljude boljima, a bolje svetima! Njegova sama nazočnost mijenja ljude.

Upravo je to ono što se događa u cijelom Isusovu javnom djelovanju: On mijenja stvari. On je zagovornik promjena! On diše, uzdiže, vraća, obnavlja! On želi da svaka duša bude savršenija. Kroz svoj kratki zemaljski hod on mijenja/pretvara vodu u vino, staro u novo, sebičnost u ljubav, bolest u zdravlje, suze u osmijehe, grešnike i kriminalce u svece, očaj u nadu, i konačno smrti u život. Isus je upravo apostolima prenosio svoju snagu i svoj put kako bi oni mogli dalje.

Tako često kad su se apostoli vratili nakon propovijedanja, poučavanja, liječenja, davali su Isusu izvješće. On ih je onda slao u osamu. Samo–analiza vlastitih čina! Osama susreće čovjeka sa samim sobom. Moć tišine je u kristalizaciji vlastitih misli. Ona sabire čovjeka i povezuje sve njegove rastrgane dijelove. Skuplja njegove misli i određuje njegove daljnje korake.

Kada bismo svake nedjelje došli i Kristu dali izvješće!? Kakav bi to snažan život bio! Postali bismo i mi apostoli, navjestitelji vlastim životom!

Naše poslanje kršćanina u današnjem svijetu postaje sve zahtijevnije. Sve je teže biti apostol. Sve je teže “promovirati” Krista. Sve je teže zauzimati se za istinu, pravdu i kršćanski moral. Vremena su čudna, mučna i ispunjena političkom korektnošću praznih i glasnih duša. Ali upravo zato! Upravo zato isplati se poći za Kristom koji je sebe nazvao Istinom. I što god za Istinu učinimo,učinili smo za Njega. Naše vrijeme traži hrabre, vjerne, dobre apostole Kristove! Naša odluka postat će naš put! Ne bojmo se!

 

 

Propovijedi