Peta vazmena nedjelja kroz godinu B

svibnja 05 2024 Miriam

28. travnja 2024.

Ulazna pjesma
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna, pred poganima pravednost objavi, aleluja! (Ps 98,1-2)

Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, ova je žrtva časna razmjena darova, kojom nas činiš dionicima božanske naravi: daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ja sam pravi trs, vi loze, govori Gospodin: tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, aleluja! (Iv 15,1.5)

Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahra­nio si nas nebeskim otaj­stvi­ma: daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život. Po Kristu.

Prvo čitanje Dj 9,26-31
Pripovjedi im kako je Pavao na putu vidio Gospodina.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu: nisu vjerovali da je učenik. Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovijedao u ime Isusovo. Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovijedao u ime Gospodnje. Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti ga. Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz. Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 22,26b-28.30

Pripjev: Ti si, Gospodine, hvala moja posred zbora velikoga!

Pred štovateljima ću tvojim
izvršiti zavjete svoje.
Siromasi će jesti i nasititi se,
hvalit će Gospodina koji ga traže:
nek živi srce vaše dovijeka!

Spomenut će se i Gospodinu vratiti
svi krajevi zemlje;
pred njim će nice pasti sve obitelji pogana.
Njemu će se jedinom klanjati
svi velikani zemlje,
pred njim se sagnuti svi što u prah silaze.

I moja će duša za njega živjeti,
njemu će služiti potomstvo moje.
O Gospodinu će se pripovijedati sljedećem koljenu,
o njegovoj pravdi navješćivati
narodu budućem: »Ovo učini Gospodin!«

Drugo čitanje 1Iv 3,18-24
Ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo i ljubimo.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Iv 15,4a.5b
Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin: tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.

Evanđelje Iv 15,1-8
Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 2 svibnja 2021.

Ne možemo biti dobri kršćani ako ne ostanemo u Isusu

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U Evanđelju ove Pete vazmene nedjelje (Iv 15, 1-8) Gospodin samoga sebe predstavlja kao pravi trs, a za nas kaže da smo loze koje ne mogu živjeti ako ne ostanu sjedinjene s Njim. Kaže ovako: „Ja sam trs, vi loze“ (r. 5). Nema trsa bez loze, i obratno. Loze nisu samodostatne, nego potpuno ovise o trsu koji je izvor njihova postojanja.

Isus inzistira na glagolu „ostati“. Ponavlja ga čak sedam puta u današnjem odlomku iz Evanđelja. Prije no što će s ovoga svijet poći k Ocu, Isus želi uvjeriti svoje učenike da mogu i dalje biti sjedinjeni s njim. Kaže: „Ostanite u meni i ja u vama“ (r. 4). To „ostati“ nije neki pasivni ostati, kao „uspavati“ se u Gospodinu, dopuštajući da nas život uljuljka. Ne radi se o tome. Ostajanje u njemu, ostajanje u Isus koje nam On predlaže je aktivno i ujedno uzajamno. Zašto? Zato što loze bez trsa ne mogu ništa, treba im linfa da rastu i donose plod; ali i trs treba loze, jer plodovi ne niču na deblu stabla. To je uzajamna potreba, to je uzajamno ostajanje kako bismo dali ploda. Mi ostajemo u Isusu i Isus ostaje u nama.

Prije svega mi trebamo njega. Gospodin nam želi reći da je prije obdržavanja njegovih zapovijedi, prije blaženstava, prije djela milosrđa, potrebno biti sjedinjeni s njim, ostati u njemu. Ne možemo biti dobri kršćani ako ne ostanemo u Isusu. S njim, pak, možemo sve (usp. Fil 4, 13). S njim možemo sve.

Ali i Isus treba nas kao što trs treba loze. Možda nam se čini smionim to reći. No zapitajmo se: u kojem to smislu Isus treba nas? On treba naše svjedočenje. Plod koji, kao loze, trebamo dati je svjedočanstvo našega kršćanskog života. Nakon što je Isus uzašao k Ocu, zadaća je učenikâ – naša je zadaća – nastaviti naviještati evanđelje i to riječima i djelima. I učenici – mi, Isusovi učenici – to čine svjedočeći njegovu ljubav: plod koji treba donijeti jest ljubav. Povezani s Kristom primamo darove Duha Svetoga i tako možemo činiti dobro bližnjemu, činiti dobro društvu, Crkvi. Stablo se poznaje po plodovima. Istinski kršćanski život daje svjedočanstvo za Krista.

A kako uspjeti u tome? Isus nam kaže: „Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam“ (r. 7). To je također smiono: sigurnost da će nam se dati ono što ištemo. Plodnost našega života ovisi o molitvi. Možemo tražiti da razmišljamo kao on, da se ponašamo poput njega, da svijet i sve oko sebe gledamo Isusovim očima. I tako ljubiti svoju braću i sestre, počevši od onih koji su najsiromašniji i koji najviše trpe, kao što je On to činio, i ljubiti ih njegovim srcem te tako donositi svijetu plodove dobrote, plodove ljubavi, plodove mira.

Povjerimo se zagovoru Djevice Marije. Ona je uvijek ostala potpuno sjedinjena s Isusom i donijela je mnogo ploda. Neka nam pomogne ostati u Kristu, u njegovoj ljubavi, u njegovoj riječi, da bismo u svijetu svjedočili Uskrsloga Gospodina.