Tiskan novi broj Hercegovine franciscane

velj 17 2024 Miriam

14. veljače 2024., iz tiska je izišao novi, 17. broj znanstvenog časopisa hercegovačkih franjevaca, Hercegovina franciscana, za 2023. godinu. Ima ukupno 318 stranica. I ovaj broj uredio je fra Robert Jolić, odgovorni i glavni urednik.

Slijedi kratak prikaz sadržaja novoga broja:

U prigodi proslave 800. obljetnice franjevačkoga Potvrđenog pravila (1223.-2023.) objavljena su tri teksta, zapravo predavanja na Kapitulu na rogožinama, Široki Brijeg, 29. studenog 2023.: Domagoj Runje, Franjevačko pravilo i riječ Božja

Danimir Pezer, Franjevačko pravilo i liturgija rimske Crkve

Ivan Landeka ml., Pravilo i franjevačka duhovnost.

Slijedi sedam tekstova u dijelu „Članci – rasprave – studije“:

Ivan Dugandžić, Oblici crkvenosti u Novom zavjetu (na primjeru Jeruzalema, Antiohije, Korinta i Rima)

Goran Azinović, Duhovne vježbe kao prvotna filozofija a ne teologija (Mit o nastanku duhovnih vježbi)

Ivan Majić, Franjevački elementi u Danteovoj Božanstvenoj komediji

Tomislav Pervan, Blaise Pascal – bogotražitelj i iskustvo Boga. U povodu 400. obljetnice rođenja

Tomislav Pervan, Sveta Mala Terezija – osoba godine 2023. UNESCO-ov prijedlog za osobu dvogodišta 2022.–2023.

Draženko Tomić, Stručne i etičke opaske o prekidu trudnoće u Glasniku Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva (1991.-2021.)

Ante Bekavac – Tomislav Smiljanić, Kristocentričnost Drugog vatikanskog koncila i koncilske teologije u dogmatskoj konstituciji o božanskoj objavi Dei verbum

U dijelu „Iz franjevačke baštine“ su tri članka:

Robert Jolić, Stari franjevački samostan u Mostaru (oko 1370. – oko 1563.)

Robert Jolić, Pabirci iz ostavštine dr. fra Rufina Šilića u Arhivu Hercegovačke franjevačke provincije

Ivan Šimić, 301189 Glavaš Radoslav

Slijede tri prijevoda:

Romano Guardini, Svetac u našem svijetu (preveo: Ivan Ivanda)

Tomaš Halik, Jedno tijelo, jedan duh, jedna nada. Isus i danas kuca na vrata (preveo: Tomislav Pervan)

Andre Poisson, Pismo prijatelju o molitvi srca (preveo: Tomislav Pervan)

Dva dokumenta Svete Stolice:

Apostolska pobudnica Svetoga Oca Franje O pouzdanju. U povodu 150. obljetnice rođenja svete Terezije od Djeteta Isusa i Svetoga lica (preveo i priredio: Tomislav Pervan)

Apostolsko pismo Sublimitas et miseria hominis Svetog Oca Franje, uz četiristotu obljetnicu rođenja Blaisea Pascala (preveo i priredio: Tomislav Pervan)

Osvrt Ivana Dugandžića, Tragovima dugo najavljivane knjige o Međugorju (o knjizi don Ivana Turudića Biskup Ratko Perić i međugorski fenomen, Mostar, 2023.)

Slijedi Ljetopis Hercegovačke franjevačke provincije (priredio: Robert Jolić)

Na kraju su prikazi pet knjiga:

Robert Jolić, Prijevod doktorske disertacije fra Bazilija Pandžića

Robert Jolić, Objavljena doktorska disertacija fra Branka Marijića

Ante Bekavac, Patnje i hrabrost hrvatskog ratnika

Robert Jolić, Monografija o Hardomilju

Robert Jolić, Život bake Matije kao sudbina jednog naroda

Osobito preporučam za čitanje članak o starom (prvom) samostanu u Mostaru, koji je utemeljen oko 1370. godine te konačno porušen od turske mržnje 1563. godine – dakle sto godina prije turskog osvajanja Hercegovine i dvjesto godina prije izgradnje Staroga mosta u Mostaru. Dosada je veliku zabunu predstavljalo različito nazivlje, jer se samostan u izvornim dokumentima (u najvećoj mjeri dubrovačkim) nazivao samostan na Neretvi, Novi castri, Bišće ili Zahum. Autor je konačno dokazao da je riječ zapravo o jednom te istom samostanu, koji se konačno tek u vrijeme turskog osvajanja zemlje počinje nazivati samostanom u Mostaru – jer se i naselje upravo u to vrijeme počelo nazivati Mostar. A razvoj grada vezan je upravo za izgradnju franjevačkog samostana, kao i prvoga velikog mosta, drvenoga, na istome mjestu gdje će turske vlasti 200 godina kasnije sagraditi prekrasni kameni most – danas poznat kao Stari most. Riječ je upravo o otprilike 1370. godini. Tada se današnji Mostar počeo razvijati u gradsko središte.

R. Jolić

Duhovnost

POTVRĐENO PRAVILO FRANJEVAČKOG REDA

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE

GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE

Bazilije S. Pandžić, HERCEGOVAČKI FRANJEVCI – sedam stoljeća s narodom